Obsah

Aktuality

Zprávy

Zastupitelstvo obce

Starosta obce svolává Zastupitelstvo obce Milotice, které se koná ve čtvrtek 30. května 2019 v 19.00 hodin v obřadní síni obce. celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor:

Parkování u základní školy

U základní školy bylo vybudováno nové parkoviště. Žádáme rodiče, aby při obslužnosti svých dětí toto parkoviště využívali.Děkujeme. celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor:

Změna pořadí programů - automatické ladění

V návaznosti na rozšíření programových DVB-C nabídek dojde 28. 5. 2019 ke změně řazení programů automatického ladění televizorů (LCN tabulka). Změna pořadí programů může u některých tv přijímačů způsobit automatické přeladění.
V případě nejasností nebo dotazů volejte 607 866 813. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky elektrické energie - Školní

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 03.06.2019 od 11:30 hod do 14:15 hod

Vypnutá oblast:
ul. Školní od čp.431 a čp.584 sm. škola po konec obce včetně regulační stanice plynu + přilehlé ulice celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky elektrické energie - zámek

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Pátek 31.05.2019 od 11:00 hod do 14:15 hod
Vypnutá oblast:
distribuční stanice TS zámek - od parkoviště před zámkem po čp. 117 včetně čp. 1 (zámek), zámecký park celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky elektrické energie - Záluží

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Pondělí 03.06.2019 od 07:45 hod do 10:30 hod
Vypnutá oblast:
ul. Záluží
část ul. Dubňanská od hřbitova po ČOV (včetně ČOV)
část ul. Zámecká od ul.Záluží po čp.118
na ul. Na Kanále č.p.562 a č.p.572 celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor:

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají
v pátek 24. května v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnosti v Miloticích:
Okrsek č. 1 – předsálí OÚ Milotice pro voliče z těchto ulic – Dědina, Díly, Fučíkova, Korábek, Na Podsedku, Ratíškovská, Školní, Tihelně, Vrchní Konec, Vývoz, Záhumní, Závistě
Okrsek č. 2 – Penzionu zámku pro voliče z těchto ulic – Dubňanská, Na Kanále, Na Pískách, Na Samotě, Rafanda, U Statku, Zafáří, Za Kostelem, Záluží, Zámecká

výsledky voleb budou zveřejněny po sečtení hlasů v celé Evropské unii. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor:

Odečet vodoměrů

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. oznamuje, že od pondělí 13. května přibližně do konce měsíce bude provádět odpočty vodoměrů. Zároveň žádá majitele o jejich zpřístupnění. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor:

Informace pro členy Zákaznického klubu Jednoty Hodonín

„Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně vyzývá všechny občany, kteří jsou členy Zákaznického klubu Jednoty Hodonín a mají zákaznickou kartu klubu, aby nejpozději do konce měsíce května uplatnili své body, které končí svou platnost 30. 5. 2019.
Upozorňujeme, že dne 30. 5. 2019 končí platnost pouze pro body, které vznikly z nákupů realizovaných PŘED datem 9. 5. 2018.
Body vzniklé z nákupů po 9. 5. 2018 mají platnost vždy 1 rok po svém vzniku a na ukončení jejich platnosti automaticky upozorňuje informace na účtence u každého nákupu.
Počet bodů, které končí svou platnost 30. 5. 2019, zjistíte aktuálně na pokladním dokladu při nákupu v kterékoliv prodejně COOP Jednoty Hodonín.
Bližší informace zjistíte z tiskovin umístěných na všech prodejnách družstva, nebo dotazem u zaměstnanců prodejen. Všechny informace, včetně aktuálního stavu bodového konta, naleznete také na internetových stránkách www.jednota-hodonín.cz
Členové Zákaznického klubu Jednoty Hodonín, přijďte si pro své slevy do prodejen co nejdříve a nenechte své body propadnout!“
celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor:

Oprava ohradní zdi

Od pondělí 13. května probíhá oprava ohradní zdi okolo zámku. Doprava v tomto úseku je řízena semafory.
Oprava je plánována zhruba na jeden měsíc. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor:

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice – účetní a správce rozpočtu

Obec Svatobořice-Mistřín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní a správce rozpočtu celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:

Informace k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj podává informace k dani z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Nábor mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Milotice přijímá do svých řad děti a mládež ve věku 5 -14 let. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor:

Zrušená skládka

Upozorňujeme občany, že skládka u hřbitova byla zrušena. Odpad vozte v provozní dobu na sběrný dvůr!!! celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor:

Upozornění vlastníkům nemovitostí na odstranění dřevin

E.ON Česká republika, s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor:

Vodovodní přípojka Šidleny

Informace o vodoměrných šachtách pro zájemce o vodovodní přípojku u Šidlen. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor:
Značení popelnic čárovým kódem 1

Značení popelnic čárovým kódem

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Milotice č. 1/2017 nebudou od 11. ledna 2018 nádoby na komunální odpad (popelnice) neoznačené čárovým kódem vyvezeny.
Značení nádob: stea.soare@gmail.com 739 400 816.
celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Návod, jak na zapáchající popelnice a pytle

Návod, jak řešit zapáchající popelnice a pytle, můžete shlédnout v následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor:

Odpad u sběrného dvora

Žádáme občany, aby neukládali odpad v okolí sběrného dvora, ale odevzdali jej na sběrném dvoře v otevírací dobu! celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Služba pro majitele "chytrých" telefonů

Upozorňujeme majitele "chytrých" telefonů, že si mohou zdarma stáhnout z webových stran obce aplikaci V obraze. Po zaregistrování budou veškeré informace zveřejněné na webových stranách obce odesílány do vašeho telefonu. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor:
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné platit poplatky přes terminál v kanceláři číslo 1. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor:

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor:

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy) celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor:

Upozornění pro občany - zákaz podomního prodeje

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor:

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: