Obsah

Aktuality

Zprávy

Poděkování Arcidiecézní charity Olomouc

Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc děkuje milotickým občanům za příspěvky, které byly vybrány při akci Zpívání u obecního úřadu. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor:
l

Kontrola čárových kódů popelnic

V sobotu 25. 1. od 8.00 hodin do neděle 26. 1. do 20.00 hodin proběhne kontrola čárových kódů všech popelnic. Prosíme o vytažení všech popelnic před dům. Staré kódy budou přelepeny a nové popelnice zaregistrovány. Proběhne také kontrola zaregistrovaných popelnic v systému "Moje odpadky". Děkujeme. celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor:

Změna ordinační doby

Dětská lékařka MUDr. Hana Salavová oznamuje, že v pondělí 20. 1., ve středu 22. 1. a v pátek 24. 1. bude ordinovat pouze v době od 7.00 do 8.00 hodin a v úterý 28. 1. bude ordinace uzavřena. celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor:

Tříkrálová sbírka

Při letošní Tříkrálové sbírce koledníci vybrali v naší obci 90 473,-Kč a 20 centů. celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor:

Upozornění vlastníkům nemovitostí na odstranění dřevin

E.ON Česká republika, s.r.o. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. celý text

ostatní | 16. 10. 2019 | Autor:

Kontrola čárových kódů

Vyzýváme občany, aby si zkontrolovali čárové kódy na popelnicích. Jejich případné poškození nahlaste na obecním úřadě, aby mohly být nahrazeny novými. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor:

Změna doručovací doby

Česká pošta oznamuje, že v Miloticích došlo ke změně doručovací doby. Doručování zásilek, balíků a důchodů probíhá již od 8.00 hodin. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor:

Nahlášení urny

Obec Milotice je dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví provozovatelem veřejného pohřebiště (hřbitova), který ukládá obci vést evidenci uložených lidských ostatků. Každé uložení lidských ostatků je nájemce hrobového místa povinen ohlásit předem a doložit listem o prohlídce zemřelého nebo dokladem o zpopelnění. Porušení této povinnosti je přestupkem, který lze podle § 26 ods. 2 zákona o pohřebnictví postihnout pokutou do 70 000 Kč. Vyzýváme občany, aby na obecním úřadě dodatečně nahlásili urny, které mají uloženy na hřbitově v Miloticích. Pokud tuto povinnost splníte do 31. 12. 2019, bude urna zaevidována bez přestupkového řízení a nebude uložena žádná pokuta. celý text

ostatní | 4. 10. 2019 | Autor:

Protokol k odběrnému místu

Vedení obce vyzývá majitele sklepů u Šidlen, aby se dostavili na obecní úřad podepsat Protokol k odběrnému místu. Možnost podpisu je každé pondělí a středu v úřední hodiny v kanceláři číslo 3, Lenka Knotková celý text

ostatní | 22. 7. 2019 | Autor:

Vyhodnocení odevzdaných dotazníků

Vyhodnocení odevzdaných dotazníků občany Milotic pro Program rozvoje venkova celý text

ostatní | 22. 7. 2019 | Autor:

Změna pořadí programů - automatické ladění

V návaznosti na rozšíření programových DVB-C nabídek dojde 28. 5. 2019 ke změně řazení programů automatického ladění televizorů (LCN tabulka). Změna pořadí programů může u některých tv přijímačů způsobit automatické přeladění.
V případě nejasností nebo dotazů volejte 607 866 813. celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Zrušená skládka

Upozorňujeme občany, že skládka u hřbitova byla zrušena. Odpad vozte v provozní dobu na sběrný dvůr!!! celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor:

Vodovodní přípojka Šidleny

Informace o vodoměrných šachtách pro zájemce o vodovodní přípojku u Šidlen. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor:
Značení popelnic čárovým kódem 1

Značení popelnic čárovým kódem

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Milotice č. 1/2017 nebudou od 11. ledna 2018 nádoby na komunální odpad (popelnice) neoznačené čárovým kódem vyvezeny.
Značení nádob: stea.soare@gmail.com 739 400 816.
celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Návod, jak na zapáchající popelnice a pytle

Návod, jak řešit zapáchající popelnice a pytle, můžete shlédnout v následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor:

Odpad u sběrného dvora

Žádáme občany, aby neukládali odpad v okolí sběrného dvora, ale odevzdali jej na sběrném dvoře v otevírací dobu! celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Služba pro majitele "chytrých" telefonů

Upozorňujeme majitele "chytrých" telefonů, že si mohou zdarma stáhnout z webových stran obce aplikaci V obraze. Po zaregistrování budou veškeré informace zveřejněné na webových stranách obce odesílány do vašeho telefonu. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor:
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné platit poplatky přes terminál v kanceláři číslo 1. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor:

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor:

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy) celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor:

Upozornění pro občany - zákaz podomního prodeje

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor:

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: