Obsah

Úprava parteru před OÚ Milotice

Předmětem zakázky byla regenerace stávajícího parteru před obecním úřadem v Miloticích. Zrealizováním záměru došlo k zachycení vydatných srážek a ke zlepšení vsakování dešťové vody do podloží. Původně převládala v daném prostoru nepropustná betonová dlažba, která byla z velké části nahrazena povrchy propustnými - dřevěnou pobytovou terasou se širokou spárou, zatravňovacími dlaždicemi, mlatovou plochou a záhony - travinobylinným záhonem v průlehu a záhonem s keřovými skupinami. Dále byla provedena náhrada současné nepůvodní vegetace ve špatném zdravotním stavu za vegetaci, která odpovídá ekologickým podmínkám stanoviště. Byly vysazeny celkem čtyři stromy, založeno 67 m2 záhonů a došlo k přeměně 127 m2 nepropustných ploch na plochy propustné. Součástí bylo také doplnění mobiliáře.

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva životního prostředí. Výše podpory ministerstva činí 111 503,-Kč.

 

cedulka

fff