Obsah

Európa pre občanov, Tu žijem! 2018

Tisková zpráva:

Prvý jún bol pre Bánovce nad Bebravu dňom, kedy vyvrcholil festival  živej kultúry s účasťou štyroch krajín, Európa pre občanov – TU ŽIJEM2018!. Naše mesto hostilo partnerov  z Česka, Poľska a Maďarska a ich účasť bola v každej sfére naozaj intenzívna.

V medzinárodnom mini futbalovom zápase, ktorý sa odohral na bánovskom spartaku a zúčastnilo sa ho mužstvo z Bánoviec, z Milotíc a z Lublinca skončili najlepšie Poliaci. Športovým podaním rúk im víťazstvo v horúcom počasí dopriali všetci hráči. Športový výkon so spoločensko-kultúrnym rámcom mala aj prechádzka mestom so zástavkami pri kultúrnych pamiatkach. K zahraničným návštevníkom sa pridali aj seniori, ktorým by ich kondíciu, elán a výdrž mohol závidieť nejeden mládežník.  
Bánovskú špecialitu: športovo spoločenskú hru Šúľaná, si vyskúšali aj oficiálni predstavitelia našich družobných miest: primátor Lublinca - Edward Maniura, starosta Milotíc Jozef Levek, atašé medzinárodných vzťahov mesta Ostrihom László Engelbrecht a samozrejme primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec.

Popoludní sa námestie začalo zapĺňať prezentáciou športových a kultúrnych aktivít hosťujúceho mesta.  Prechádzku po bývalom korze mesta ste mohli vystriedať          s ochutnávkou  viacerých športových aktivít, ktoré sú v Bánovciach udomácnené: karate, futbal, hádzaná, kruhový tréning, trampolíny  no i netradičný parkour, či tanečné kroky salsy. Zmenšeninou festivalu bola detská zóna, kde si aj najmenší mohli zažiť plnohodnotný festival živej kultúry.  Druhú stranu námestia lemoval ATUM – ateliér tradičného a umeleckého remesla, tento krát nielen z bánovského regiónu. Chute, rokmi overené postupy, diela a vône remesla priviezli aj remeselníci z partnerských krajín. Na javisku sa zatiaľ striedali mažoretky či najmenší folkloristi z CVČ, tanečníci z Dancanda, z Ars Academy. 

Oficiálni predstavitelia partnerských miest si so zatajeným dychom a obdivom v očiach užili protokolárny koncert v evanjelickom kostole, v ktorom pedagógovia Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša so svojimi hosťami previedli svoje interpretačné hudobné umenie.

Ak ste si chceli oddýchnuť na lavičkách pri fontáne, iste vás prekvapili modrý plasťáci, ktorí si nárokovali  nielen lavičky. Plasty sa rozmáhajú, už ich nemáme pod kontrolou,  okupujú naše mesto, zapĺňajú našu krajinu, našu planétu. Práve na tento eko problém upozornili mladí bánovskí výtvarní umelci: Dáša Ďurišová a Jakub Lipták. Materiál im zabezpečili ekohliadky základných a stredných škôl mesta spolu so seniormi.

 Nadviazali tak na jednu z tém besied, ktorých sa zúčastňovali žiaci základných a stredných škôl mesta po celý týždeň. Enviromentálne témy, odliv mozgov, medzigeneračné vzťahy, občiansky aktivizmus a migrácia boli hlavné motívy, ktoré do rozhovorov priniesli: ekoaktvista Edo Medál, politológ Pavol Struhár, bloger Samo Marec, sociologička Tatiana Sedláková.  Piatková diskusia v európskom debatnom stane bola štvorjazyčná, zúčastnili sa jej odborníci  z partnerských miest: Anna Čárková (ČR), Zoltán Heckel (HU), Joanna Brzezina (PL), odborníčka na európske vzťahy Zuzana Gabrižová (SR), moderátorsky sa debaty ujala Eva Lavríková.

Podvečer patrilo javisko kultúre. Kultúre štyroch krajín , ktorá je rôznorodá a zároveň tak blízka. Kyjovskou cimbalovkou  a školským spevokolom sa uviedli priatelia z Milotic.

Maďarský tanečný pár doviezol ochutnávku z folklóru južných susedov       a znejúce tóny saxofonistu naladili divákov na príjemný hudobný večer. Poľské nádejné muzikálové speváčky sa cítili na našom javisku ako doma a aj potlesk v publiku bol prajný.  Naše Bánovce prezentovali folklórne súbory Bebran a Drienovec a dychová kapela Motorové pľúca pod vedením Romana Petáka či znovuzrodený Big Bang s pedagogickým a hudobným vedením Dalibora Dúckeho zo Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša.

Celý týždeň pracovali v rámci sochárskeho sympózia Hudba Socha Sídlisko zahraniční hosťujúci a naši domáci umelci na najväčšom a najľudnatejšom sídlisku nášho malého mesta. Zvedavcov bolo dosť. Sídliskovým deťom pribudlo do slovníka zopár nových výrazov: hoblík, dláto, brúska či umelecká ručná robota... a sídlisku pribudli trojrozmerné plastiky inšpirované hudbou. Maďarský rezbár Lászlo Alexa vytvoril dielo v s názvom Pamätné stĺpy plné symboliky života a sveta.

Takmer štvormetrové Banjo vytvoril poľský umelec Stanislaw Henryk Kowalczyk z jaseňového dreva. Petr Horák, umelec z Milotíc, stvoril  pre sympózium dielo s názvom Tóny. Akademický sochár Igor Mosný vytvoril dielo Prapodstata, ktoré sa stane súčasťou oplotenia ZUŠ DK na sídlisku. Tému hudby, tému šUmenia premenil využitím kovu, kameňa a dreva do zaujímavej plastiky Jakub Lipták. Miloš Bereš a Miloš Gnida, majstri čierneho remesla, ukuli tento krát do čoraz zaujímavejšieho plota Trúbky. Milovníčka prírody a bánovská výtvarníčka Dáša Ďurišová láka operencov do keramických vtáčích búdok, aby sa ich spev, ich hudba, ich Symfónia niesla sídliskom.

Večer sme malé javisko na námestí v Bánovciach zväčšili na európske, aby sa naň zmestil medzinárodný zmiešaný detský spevácky zbor, ktorý pracoval celý týždeň pod vedením dirigentky Simonety Adamkovej. Koncert si vychutnal každý divák, každý návštevník. Hrdé boli všetky zúčastnené národnosti, slzy poľské, maďarské, české i slovenské sa spolu s úsmevom valili vo veľkej vlne vyšehradskej emócie.  Detí zo zboru zaspievali po dve piesne z každej krajiny v pôvodnom jazyku. Čerešničkou bola spoločná skladba Tancuj, tancuj vykrúcaj, na ktorej sa podieľal aj komorný  sprievod s hudobným aranžmánom Borisa Lenka a tanečný sprievod tanečného štúdia Dancando.

Neskoro večer a takmer do noci zneli námestím skladby slovenskej kapely Billy Barman, s ktorou sa zabávali nielen mladí, ale všetci obyvatelia mesta, ktorí ukázali to najlepšie z toho, čo v Bánovciach nad Bebravou žijú. Festival živej kultúry podporili aj mieste firmy: Milsy a.s.  a Eterna s.r.o.  

V sobotu 02. 06. 2018 aktivity pripravené tímom kreatívcov a vychovávateľov bánovských detí z Centra voľného času, ukončili festival. Aktívna oslava MDD v parku, splnené úlohy najmenších obyvateľov mesta a usmiate tváre, boli najlepšou bodkou, spolu s hrdosťou a nádejou, najlepšou trojbodkou za defilé podujatia Európa pre občanov – TU ŽIJEM2018!, kým ju opäť nenaplníme tým najlepším, čo v Bánovciach nad Bebravou žijeme.  

 

Lucia Bieliková, tlačová tajomníčka festivalu