Obsah

Úvod


Kronikář

V únoru 1960 byl jsem požádán, abych převzal vedení kroniky, poněvadž po 14 let neměla obec kronikáře. Jmenuji se Antonín Hlavsa, narodil jsem se roku 1892 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování učitelského ústavu působil jsem na národních školách převážně na tehdejším okrese kyjovském, posledně ve Skoronicích. Měl jsem i funkce v osvětových komisích, okresní péči o mládež, Čs. červeném kříži, jeden čas i v Sokole, byl jsem také obecním knihovníkem a kronikářem. Prodělal jsem válku v letech 1914-18, i rok v ruském zajetí. V roce 1951 přistěhoval jsem se se svým synem, učitelem na zdejší osmiletce, do Milotic.

Některé zpracované zprávy z roku 1959 předal mi dříve kronikářstvím pověřený Karel Valášek, poštovní úředník. Počátky Jednotného zemědělského družstva v Miloticích vylíčil mi podle svých poznámek jeho průkopník a první předseda Cyril Výlet, hornický důchodce z čís. 274. Z dalších let mnohé pověděl Jan Šnajdr, narozený 1890, dělnický důchodce, z čís. 247, který je pokladníkem a od roku 1956 kronikářem Jednotného zemědělského družstva.

Kromě zápisů o JZD jsou ostatní zápisy od r. 1953, ale ne podrobně ani všechny události, neboť nebylo mi možné zachytit všechen důležitý život v obci. Nestačil jednak čas a jednak lidé se již nepamatovali, ba i více osob se ve vylíčení jedné a téže události podstatně různili.

další rok