Obsah

L.P. 1937


Rok tento byl jeden z nejneúrodnějších roků, jakých kdy pamatuji. Zima byla zpočátku dosti mírná až do polovice ledna, pak nastala dosti krutá zima, která dostoupila dne 25.1. až 17° R beze sněhu, takže byla obava, že pšenice velmi málo zrůstlé a od myší velmi od podzimu poškozené, vymrznou. Však 29.1. počalo sněžiti a padal sníh až do 1.2. Pak nastalo střídavé počasí, zima polevila a nastaly dosti teplé dny po celý únor až do konce. V březnu však nastalo chladné a deštivé počasí, takže na nižších polohách stála voda, skoro každý druhý den pršelo, takže v tomto měsíci a to až ku konci něco málo se zaselo. Většinou se selo až do polovice dubna, ale i tento měsíc byl celý studený a mokrý. Bylo zapotřebí, jelikož ozimní obilí bylo málo zrůstlé a od suchého podzimu od myší velmi poškozené, skorého a teplého jara, aby se částečně napravilo co bylo poškozeno, ale nestalo se tak. Přišlo jaro příliš mokré a chladné a zpožděné, aby dovršilo katastrofu.

Na nižších polohách obilí vymoklo, poněvadž tam dlouho stála voda, jinde z části se muselo zaorati, jenžto zůstalo velmi řídké a kde zůstalo, bylo místo dvou mandelů jeden. Ovocné stromy rozkvétly ku konci měsíce dubna, ale následkem studeného a mokrého počasí květ brzy opadnul, takže střešní ve vinohradech nebylo vůbec žádných ani v Horkách.

Měsíc květen byl teplý a suchý, zvláště v druhé polovici byly velké horka. Za celý měsíc přišel jeden déšť, i červen byl v první polovici ještě velmi suchý a horký, teprve v druhé polovici se počasí změnilo, nastaly deště a ochladilo se. Přišla senoseč, ale následkem dlouho trvajícího sucha sena bylo málo, též i druhé jeteliny.

Přišel měsíc červenec a za pěkného počasí ve dnech 8. a 9. počali žně, však hned 10tého po poledni přišla bouře s lijákem, když bylo nejvíce obilí na hromádkách posečeno a pak pršelo po čtyři dny až do 14tého. Pak pěkné počasí až do konce. Žně byly brzy skončeny, poněvadž obilí bylo velmi málo a sláma byla krátká, zvláště ječmeny a ovse nestály za nic. Brzy se obilí sváželo a do konce července bylo i vymláceno, takže z letošní sklizně mohlo jen několik větších rolníků něco málo obilí odprodat a menším zemědělcům nestačila jejich letošní sklizeň ani na celoroční jejich spotřebu.

Srpen byl měsíc suchý, až ku konci nastaly deště, které potrvaly přes celý měsíc září a nejvíce poškodily vinohrady, nebo zrající hrozny počaly hníti a musely se předčasně sebrati. Vinobraní bylo dne 23. září, tedy asi o 14 dnů dříve, než-li za normálního počasí minulých let. Víno bylo z letošní sklizně jakosti podřadné následkem toho, že hrozny za deštivého a chladného počasí nenabyly patřičné sladkosti.

Měsíc říjen minul za krásného jasného a teplého počasí, takže podzimní polní práce se dosti brzy skončily, v listopadu pak nastalo zase deštivé počasí, které potrvalo střídavě až do 20. prosince. Dne 23. prosince napadlo mnoho sněhu, přišla pravá zima, která trvala až do Nového roku.

 

další rok