Obsah

1911


Roku 1911 volilo se do říšské rady. Za stranu katolickou národní kandidoval náš starosta p. Alois Horák.

Při první volbě dne 13. června obdrželi:

1. Alois Horák 5.194 hlasy
2. Agrárník Měchura ze Šardic 4.082 hlasy
3. Sociální demokrat Bílek 3.198 hlasů

Při užší volbě z podnětu pokřtěného žida a vůdce moravských pokrokářů Dra Adolfa Stránského, advokáta v Brně, všechny strany spojily se proti “klerikálům”. Tak se stalo, že v druhé volbě obdržel Alois Horák 5.527 hlasů a agrárník Měchura 7.023 hlasy, čímž Měchura zvolen pomocí hlasů socialistů, ač tito před volbami nemohli agrárníkům na jméno přijíti.

Rok 1911 jest velepamátným v dějinách obce a farnosti a sice tím, že chrám Páně obnoven a novou krásnou věží okrášlen. Kostel nynější byl roku 1697-1703 na místo starého vystaven a dne 10. srpna 1744 posvěcen. Roku 1807 kostel vyhořel i věže ohněm zničena. Kostel obnoven, ale věže nepostavena, nýbrž zdivo jako příklopkou pokryto. I podařilo se mi povolané činitele přiměti v tomto roce k opravě kostela a ku stavbě věže. S prací začato v červnu a dokonána koncem října. Na novou věži vyzdvižen sv. kříž 27. srpna za velkolepé slavnosti a ohromného množství lidu i mnoha kněží. Vůbec slavnosť ta byla překrásná, drůžiček bylo na 600. Mohu říci, že to byl jeden z nejradostnějších dnů v mém životě.

Náklad na stavbu věže a opravu kostela činil:

1. postavení nové věže 8.798,64 K
2. rekonstrukce věžních etáží 562,90 K
3. oprava zevnějšku a ohradní zdi 2.933,84 K
4. oprava vnitřku 2.552,59 K
5. práce pozlacovačské 4.579 K

Tak to bylo rozpočteno, ale mnohem více se vydalo, protože při práci teprvé se přicházelo na věci, které opravy potřebovaly, ale do rozpočtu nebyly přijaty. Výlohy kryly se přirážkou a 3. dílem p. patrona Karla hraběte ze Seilernů. Tento šlechetný hrabě daroval také do presbytáře čtyři malovaná okna dle mé volby s obrazy sv. Cyrila a Metoda, jeho patrona sv. Karla Boromejského a blahoslavené Panny Marie Hostýnské.

Svým nákladem dal jsem obnoviti svícny, křtitelnice, lampu, křížové a ostatní obrazy, zpovědnice za 2.176 K, mimo to bráno z mého domu mléko k malbě a chléb k čistění oltářů. Starosti při všem bylo dosti, ale všechno jsme provedli ve zdraví a za spokojeného souhlasu všech farníků, neboť ani nejmenší jsem neslyšel, že by proti nákladu někdo něco namítal, ale z postupu práce se těšili a radosť jejich byla korunována pozdvižením sv. kříže na novou věž.

Počet obyvatelstva dle sčítání ze dne 31.12.1910 obnášel v Miloticích 1.378 ve 271 domech. Nově opravený obecní hostinec pronajat Lipenskému pivovaru za 1.120 K ročně. Pivovar ustanovil za hostinského p. Demka ze Sokolnic. V tomto roce také započato se stavbou silnice z Milotic k Ratiškovicím. Obec přispěla na stavbu 4.000 K.

 

další rok