Obsah

 

Přehled plánovaných akcí v roce 2020:

Leden:

12. 1. Taneční odpoledne pro seniory

18. 1. Obecní + školní ples

19. 1. Dětský krojový ples

24. 1. Degustace archivních vín

25. 1. Hasičský ples

 

Únor

 1. 2. Košt archivních vín

 8. 2. Farní ples

22. 2. Fašaňková zábava

29. 2. Košt drkotin

 

Březen

  7. 3. Sportovní ples

14. 3. Koncert v Kafebaru u Bohuška - zrušeno

13. – 15. 3. Dětská burza - zrušeno

20. – 22. 3. Burza knih - zrušeno 

21. 3. Karneval - zrušeno

27. – 28. 3. Noc s Andersenem - zrušeno 

29. 3. Degustace vína - zrušeno

 

Duben

  5. 4.  Zahájení sezony v konírně SZ Milotice - zrušeno

  8. 4. Beseda se speciálním pedagogem Mgr. Jiřím Haldou - zrušeno

 11.4. Zahájení sezony v zámeckém zahradnictví

 12. 4. Košt vín - zrušeno

 26. 4. Autorské čtení - zrušeno

 

Květen

 1. 5. Pálení čarodějnic - zrušeno

 3. 5. Odpoledne pro seniory - zrušeno

 9. 5. Traktoriáda - zrušeno

17. 5. Zpívání mužských sborů - zrušeno

 

 

Červen

13. 6. Sportovní den pro rodiny s Orly - zrušeno

14. 6. Zbořilovy Milotice - zrušeno

26. 6. Táborák pro děti na faře - zrušeno

27. 6. Pohádkový les zrušeno

 

Srpen:

  8. 8. aj Milotice - Celovečerní folklorní pořad v areálu sklepů s vystoupením regionálních účinkujících. Po vzoru mnohých streamovaných i-festivalů se přidaly „aj“ Milotice vzpomínkovou akcí na zrušený Národopisný folklorní festival kyjovského Dolňácka. Po skončení navazuje beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou z Milotic s primášem Petrem Šrahulkem.

15. 8. Nad milockú dědinú - přehlídka dechových hudeb

28. - 30. 8. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den

 

Září

11. – 13. 9. Dětská burza

11. - 13. 9. Burza knih

12. 9. Pouť do Žarošic na Zlatou sobotu

19. 9. Burčákové putování

18. 9. Vernisáž Milotice štětcem Jany Trnkové

20. 9. Trh místních produktů a řemesel - zrušeno

24. 9. Půl roku na Filipínách - přednáška

 

Říjen

10. 10. Burčákový pochod - zrušeno

31. 10. Předhodová zábava - zrušeno

 

Listopad:

 7. 9. 11. Krojované hody - zrušeny

14. 11. Martinské Šidleny - zrušeno

 

Prosinec

  6. 12. Mikulášská besídka - zrušeno

20. 12. Zpívání u vánočního stromu - zrušeno

27. 12. Živý Betlém - zrušeno

31. 12. Silvestrovský pochod - Skoronice - zrušeno