Obsah

 

Přehled plánovaných akcí v roce 2020:

Leden:

12. 1. Taneční odpoledne pro seniory

18. 1. Obecní + školní ples

19. 1. Dětský krojový ples

24. 1. Degustace archivních vín

25. 1. Hasičský ples

 

Únor

 1. 2. Košt archivních vín

 8. 2. Farní ples

22. 2. Fašaňková zábava

29. 2. Košt drkotin

 

Březen

  7. 3. Sportovní ples

13. – 15. 3. Dětská burza

20. – 22. 3. Burza knih

22. 3. Odpoledne pro děti

27. – 28. 3. Noc s Andersenem

29. 3. Degustace vína

 

Duben

 12. 4. Košt vín

18. 4. Pouť za obnovu rodin na Velehradě

19. 4. Autorské čtení

 

Květen

 1. 5. Pálení čarodějnic

 3. 5. Odpoledne pro seniory

 9. 5. Traktoriáda

16. 5. Pouť v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého

17. 5. Zpívání mužských sborů

 

 

Červen

14. 6. Zbořilovy Milotice

26. 6. Táborák pro děti na faře

 

Srpen:

7.-  9. 8. Národopisný festival kyjovského Dolňácka

28. - 30. 8. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den

 

Září

11. – 13. 9. Dětská burza

12. 9. Pouť do Žarošic na Zlatou sobotu

19. 9. Burčákové putování

20. 9. Trh místních produktů a řemesel

 

Říjen

10. 10. Burčákový pochod

31. 10. Předhodová zábava

 

Listopad:

 7. 9. 11. Krojované hody

14. 11. Martinské Šidleny

 

Prosinec

  6. 12. Mikulášská besídka

20. 12. Zpívání u vánočního stromu

31. 12. Silvestrovský pochod - Skoronice