Obsah

Zrkadlo kultúry

logo

 

Název projektu:

Zrcadlo kultury

 

Cíl projektu:

Vytváření atraktivní nabídky pro občany a návštěvníky přeshraničního regionu v aspektu budování nové fyzické a virtuální infrastruktury.

Popis projektu:

Projekt řeší vybudování tematických naučných stezek, které se stanou základem turistické nabídky pohraničí. Bude se jednat o dva typy naučných stezek, které budou mít charakter klasického naučného chodníku (lokální úroveň) a interaktivního naučného chodníku (nadregionální úroveň). Na lokální úrovni vzniknou dvě naučné stezky v přírodním prostředí - jedna na Slovensku a jedna v Česku. Na nadregionální úrovni se bude jednat o využití online platformy – webové stránky projektu s modulem virtuálního naučného chodníku. Virtuální stezka poskytne zájemcům z řad obyvatel a návštěvníků přeshraničního regionu zajímavé informace o přírodních a kulturních památkách ležících na spojnici mezi partnery projektu. Hlavním úkolem naučných stezek bude rozvíjení cestovního ruchu a atraktivity přeshraničního regionu. S tím souvisí i budování a obnova infrastruktury přímo spojené s přírodou, historií a kulturními tradicemi (obnova amfiteátru v areálu Šidleny). Investice jsou podmíněny stavem přírodních a kulturních památek a potřebou zvýšení jejich atraktivity.

 

 

Předpokládané výsledky:

  1. Vybudované zpevněné komunikační plochy v historickém parku v obci Tomášikovo
  2. Vytvoření naučné stezky v historickém parku v obci Tomášikovo
  3. Rekonstrukce amfiteátru v obci Milotice
  4. Pořízení vybavení pro umožnění plnohodnotné prezentace kulturních a s přírodou spojených tradic
  5. Vytvoření naučné stezky v obci Milotice
  6. Digitální mapa (Virtuální naučná stezka) s databází přírodních a kulturních památek ležících na vytyčené trase, zveřejněná na webstránce projektu
  7. Propagační a marketingové materiály včetně videa – tematická kampaň
  8. Veřejná akce – pro laickou a odbornou veřejnost

 

Projektoví partneři:

Obec Tomášikovo (Slovensko) - www.tomasikovo.sk

Obec Milotice (Česko) - www.milotie.cz

 

Operační program:

Program přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

 

Fond:

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Výše finanční podpory z EU pro obec Milotice:

105 832,83 EUR

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

 

 

www.sk-cz.eu