Obsah

 

plm

Protipovodňová opatření obce Milotice

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 300 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Celkové způsobilé údaje: 2 028 048 Kč

Dotace EU: 1 419 634 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 608 414 Kč (30%)

 

Datum zahájení realizace projektu: 7. 7. 2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Milotice