Obsah

Svatby na zámku

Svatební obřady na zámku v Miloticích

 

Vážení snoubenci,
jsme rádi, že zvažujete spojit začátek svého společného života s naším zámkem. Svatební obřady se konají v jedné ze zámeckých oranžerií, které byly vybudovány po obou stranách na parteru terasy francouzské barokní zahrady v roce 1744. Je známo, že v roce 1762 zdejší zámecký zahradník Antonín Ferdinand Fiala pěstoval v oranžeriích v kbelících cizokrajné stromy, teplomilné rostliny, pomerančovníky, citroníky, ananasové palmy, fíkusy a rychlil dozrávání ovoce. Od počátku 18. století, v době kdy Milotice patřily Karlu Antonínu Serenyimu, byly oranžerie využívány k pořádání zámeckých slavností a květinových přehlídek.
V současné době je v nich instalována expozice moravského barokního sochařství a jsou dle archivního průzkumu Tomáše Jeřábka nejzachovalejším dokladem staveb tohoto typu u nás.


Pro konání občanských svatebních obřadů jsou pevně stanovené termíny (viz. níže), které si můžete zamluvit na matrice Obecního úřadu Milotice (tel. 518 619 541 nebo podatelna@milotice.cz - tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Zde vám budou poskytnuty veškeré informace k vyřízení administrativních záležitostí spojených s podáním žádosti o uzavření manželství i o průběhu samotného obřadu.


V roce 2017 bude možné uskutečnit občanské svatební obřady i v zámecké zahradě, nejen v zámecké oranžerii, vždy však po předchozí individuální domluvě se správou zámku (pozor nelze domluvit jiný termín, než níže stanovený).


Do 1 měsíce od rezervace termínu je nutné uhradit zálohu na provozní náklady ve výši 2.000,- Kč. Zálohu je možné uhradit v hotovosti na matrice OÚ Milotice nebo na účet OÚ Milotice. Neučiníte-li tak, bude vaše rezervace zrušena! Pokud rezervaci zrušíte sami dříve než 1 měsíc před konáním obřadu, bude vám na žádost záloha vrácena. Zrušíte-li rezervaci v termínu kratším než 1 měsíc před konáním obřadu, záloha se nevrací.
Zbývající poplatky se hradí v pokladně Obecního úřadu Milotice, zpravidla při sepsání žádosti o uzavření manželství, nejpozději 1 měsíc před konáním obřadu (úřední hodiny matriky jsou Po 8:00-11:30 + 12:00-16:00 hod., St 8:00-11:30 + 12:00-17:00 hod., Čt 8:00-11:30 + 12:00-15:30 hod. a Pá 8:00-11:30 + 12:00-14:00 hod.). Nebudete-li mít sepsanou žádost o uzavření manželství a uhrazeny všechny poplatky v tomto termínu, bude rezervace vašeho termínu zrušena, v tomto případě se záloha nevrací.

Přítomnost zvířat při svatebních obřadech není povolena. Rovněž je zakázáno pouštět lampionky štěstí, manipulovat s otevřeným ohněm v jakékoli podobě a házet rýži ve všech prostorách Státního zámku Milotice.

 

Poplatky při konání občanských svatebních obřadů - je nutno sečíst všechny správní poplatky a provozní náklady :
 • 4.000,-- Kč - provozní náklady na obřad konaný v zámecké oranžerii
 • 4.000,-- Kč + DPH 21 % - provozní náklady na obřad konaný v zámecké zahradě - hradí se na pokladně Státního zamáku Milotice. Při konání obřadu v zámecké zahradě nezajišťujeme výzdobu a přípravu prostoru ke konánín obřadu. Nezapůjčujeme žádný inventář. Vše je na straně snoubenců, kteří si musí dohodnout s kastelánem zámku co a za jakých podmínek bude povoleno aranžovat do zámecké zahrady.   Upozorňujeme, že tímto poplatkem si nehradíte pronájem žádných jiných prostor zámku. Pokud by jste měli zájem si pronajat jiné prostory např. pro pohoštění svatebních hostů, je potřeba mít souhlas zámku a uhradit příslušný poplatek.
 • 1.000,-- Kč - povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě (týká se  všech občanských obřadů konaných na jakémkoli místě Státního zámku Milotice) nebo mimo stanovenou dobu 
 • 2.000,-- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
 • 3.000,-- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky (od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)
 • 150,-- Kč - je možné si objednat přípitek s oddávajícím (novomanželům zůstanou na památku upomínkové sklenice se znakem obce Milotice)
 • 2.000,-- Kč -  poplatek za fotografování v interiéru zámku (maximálně 8 osob + vlastní fotograf, popř. kameraman). Tento polatek se hradí přímo v pokladně zámku. Fotografování probíhá ihned po ukončení obřadu, svatebčané se ohlásí v pokladně zámku, kde obdrží další pokyny. Fotografování probíhá pouze v určených místnostech a veškerý mobiliář smí být používán pouze jako pozadí.
   
  Termíny pro rok 2019 budou známy až po volbách do zastupitelstva obce a následné volbě starosty a místostarosty,
  tedy asi v polovině listopadu 2018. 
  Proto, prosím, nepište a nevolejte o rezervaci termínu do té doby, dokud zde nebudou nové termíny zveřejněny.
Řádné termíny občanských svatebních obřadů 2018:
  10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30  
           

 

 

---

         

 

   

---

14.7.2018

 

zadán

zadán zadán

zadán

zadán  

 ---

18.8.2018 zadán zadán zadán zadán zadán zadán zadán

---

15.9.2018

 

zadán     zadán    

---

         

 

 

 

---

               

---

               

---

 

Můžete si domluvit mimořádný termín obřadu konaného v pracovní den a v pracovní době
OÚ Milotice od 18. 05.  - 14. 09. 2018.

Při těchto obřadech nezajišťujeme slavnostní program.

 

Jiné termíny v sobotu nebo státní svátek, než výše uvedené, není možné v žádném případě domluvit!

 

 

 

Aktualizováno ( Středa, 12 červen 2013 )

1 2 3