Obsah

Svatby na zámku

Svatební obřady na zámku v Miloticích

 

Vážení snoubenci,
jsme rádi, že zvažujete spojit začátek svého společného života s naším zámkem. Svatební obřady se konají v jedné ze zámeckých oranžerií, které byly vybudovány po obou stranách na parteru terasy francouzské barokní zahrady v roce 1744. Je známo, že v roce 1762 zdejší zámecký zahradník Antonín Ferdinand Fiala pěstoval v oranžeriích v kbelících cizokrajné stromy, teplomilné rostliny, pomerančovníky, citroníky, ananasové palmy, fíkusy a rychlil dozrávání ovoce. Od počátku 18. století, v době kdy Milotice patřily Karlu Antonínu Serenyimu, byly oranžerie využívány k pořádání zámeckých slavností a květinových přehlídek.
V současné době je v nich instalována expozice moravského barokního sochařství a jsou dle archivního průzkumu Tomáše Jeřábka nejzachovalejším dokladem staveb tohoto typu u nás.


Pro konání občanských svatebních obřadů jsou pevně stanovené termíny (viz. níže), které si můžete zamluvit na matrice Obecního úřadu Milotice (tel. 518 619 541 nebo podatelna@milotice.cz - tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Zde vám budou poskytnuty veškeré informace k vyřízení administrativních záležitostí spojených s podáním žádosti o uzavření manželství i o průběhu samotného obřadu.


Do 1 měsíce od rezervace termínu je nutné uhradit zálohu na provozní náklady ve výši 2.000,- Kč. Zálohu je možné uhradit v hotovosti na matrice OÚ Milotice nebo na účet OÚ Milotice. Neučiníte-li tak, bude vaše rezervace zrušena! Pokud rezervaci zrušíte sami dříve než 1 měsíc před konáním obřadu, bude vám na žádost záloha vrácena. Zrušíte-li rezervaci v termínu kratším než 1 měsíc před konáním obřadu, záloha se nevrací.
Zbývající poplatky se hradí v pokladně Obecního úřadu Milotice, zpravidla při sepsání žádosti o uzavření manželství, nejpozději 1 měsíc před konáním obřadu (úřední hodiny matriky jsou Po 8:00-11:30 + 12:00-16:00 hod., St 8:00-11:30 + 12:00-17:00 hod., Čt 8:00-11:30 + 12:00-15:30 hod. a Pá 8:00-11:30 + 12:00-14:00 hod.). Nebudete-li mít sepsanou žádost o uzavření manželství a uhrazeny všechny poplatky v tomto termínu, bude rezervace vašeho termínu zrušena, v tomto případě se záloha nevrací.

Ve freskovém sále Státního zámku Milotice již nebudou probíhat svatební obřady.

Přítomnost zvířat při svatebních obřadech není povolena. Rovněž je zakázáno pouštět lampionky štěstí, manipulovat s otevřeným ohněm v jakékoli podobě a házet rýži ve všech prostorách Státního zámku Milotice.

 

Poplatky při konání občanských svatebních obřadů - je nutno sečíst všechny správní poplatky a provozní náklady :
 • 4.000,-- Kč - provozní náklady na obřad konaný v zámecké oranžerii (případně zahradě - v tomto případě nezajišťujeme výzdobu a přípravu prostoru ke konání obřadu. Nezapůjčujeme žádný inventář. Vše je na straně snoubenců, kteří si musí dohodnout s kastelánem zámku co a za jakých podmínek bude povoleno aranžovat do zámecké zahrady.   Upozorňujeme, že tímto poplatkem si nehradíte pronájem žádných jiných prostor zámku. Pokud by jste měli zájem si pronajat jiné prostory např. pro pohoštění svatebních hostů, je potřeba mít souhlas zámku a uhradit příslušný poplatek.)
 • 1.000,-- Kč - povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě (týká se  všech občanských obřadů konaných na jakémkoli místě Státního zámku Milotice) nebo mimo stanovenou dobu 
 • 2.000,-- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
 • 3.000,-- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky (od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)
 • 150,-- Kč - je možné si objednat přípitek s oddávajícím (novomanželům zůstanou na památku upomínkové sklenice se znakem obce Milotice)
 • 2.000,-- Kč -  poplatek za fotografování v interiéru zámku (maximálně 8 osob + vlastní fotograf, popř. kameraman). Tento polatek se hradí přímo v pokladně zámku. Fotografování probíhá ihned po ukončení obřadu, svatebčané se ohlásí v pokladně zámku, kde obdrží další pokyny. Fotografování probíhá pouze v určených místnostech a veškerý mobiliář smí být používán pouze jako pozadí.
   
  Upozorňujeme, že od roku 2019 se na parkovišti platí parkovné.
   

   

Řádné termíny občanských svatebních obřadů 2021:
  10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30  
---------          

 

   
26.06.2021 zadán         zadán    

10.07.2021

 

 

zadán zadán zadán    

 

28.08.2021   zadán zadán zadán zadán zadán  

 

11.09.2021   zadán   zadán zadán    

 

25.09.2020        

 

zadán

 

 

               

 

               

 

 

Můžete si domluvit mimořádný termín obřadu konaného v pátek  25.06.2021, 09.07.2021, 27.08.2021, 10.09.2021 a 24.09.2021  v pracovní době OÚ Milotice.

Při těchto obřadech nezajišťujeme slavnostní program.

Jiné termíny, než výše uvedené, není možné v žádném případě domluvit!

 

 

 

Aktualizováno ( Středa, 12 červen 2013 )

1 2 3