Milotice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie obce


O obci
 

obec Milotice - letecký pohledSídlo panství, které bylo po třicetileté válce v majetku uherského rodu Serényiů. V Miloticích se nachází renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, v letech 1720 - 1725 barokně přestavěný. Návštěvník si může prohlédnout zámecký areál s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí se salety. Zámeckou instalaci doplňují sezónní výstavy, galerie obrazů a vín. V Miloticích se zachovává tradice hodů a proslulé košty vín. Každý sudý rok se tu v srpnu koná Národopisný festival kyjovského Dolňácka, a to v přírodním areálu vinných sklepů Šidleny a v zahradě zámku. V obci působí dechová hudba Miločanka, cimbálové muziky, Dětská cimbálová muzika Třaslavica, Dětská cimbálová muzika Pacholíček,  dětský folklorní  soubor Trnaveček, folklorní soubor Šotyš, mužský sbor, ženský sbor, ŽS Korulice. Zároveň jsou zde aktivní spolky - Sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub Miloitce, Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení Horky, Klub seniorů, Klub maminek, Spolek holubářů, Junák - český skaut a Jednota Orel.
V katastru je přírodní rezervace Písečný rybník se třemi ostrůvky a zachovalou flórou (lekníny, stulíky) a faunou, též přírodní památka Horky s chráněnou stepní teplomilnou květenou (hlaváček jarní).