Obsah

Strategie obce


Obec Milotice

696 05 Milotice, Školní 72

 

Příloha ke Strategii obce – program obnovy vesnice

 

 

Rozpracované a plánované akce pro období 2018 – 2019:

 

Půdní vestavba ZŠ realizace v roce 2018 v případě přijetí dotace z MŠMT ve výši 90%, celkové náklady 12. 000 000,- Kč., spoluúčast 1.500 000,- Kč.

 

Rekonstrukce komunikace na ul. Rafanda realizace v roce 2018, možnost spolufinancování z dotace MMR (1. 000 000,- Kč) celkové náklady 6.000 000,- Kč.

 

Vodovod Šidleny realizace v roce 2018, celkové náklady 5.000 000,- Kč.

 

Rekonstrukce komunikace na ul. Na kanále realizace v roce 2018, možnost spolufinancování z dotace MMR (1. 000 000,- Kč) spoluúčast 2.500 000,- Kč

 

Modernizace informačních a komunikačních systémů eGovernment   počítače a počítačová síť obecního úřadu - IROP 90 %, realizace v roce 2018, spoluúčast ve výši 500 000,- Kč.

 

ZTV u Lihovaru realizace v roce 2018, celkové náklady 1.000 000,- Kč.

 

Fasáda a oprava bytů Rafanda realizace v roce 2018, celkové náklady 500 000,- Kč.

 

Rekonstrukce vestibulu KD realizace v roce 2018, spoluúčast ve výši 500 000,- Kč.

 

Parkoviště u KD realizace v roce 2018 v případě přijetí dotace, celkové náklady 4. 000 000,- Kč., spoluúčast 400 000,- Kč.

 

Parter OÚ II. realizace v roce 2018, celkové náklady 600 000,- Kč.

 

ZŠ – parkoviště před tělocvičnou realizace v roce 2018, celkové náklady 1.500 000,- Kč.

 

Chodník na ul. Závistě realizace v roce 2018, celkové náklady 400 000,- Kč.

 

Rekonstrukce vnitřních prostor bývalé MŠ realizace v roce 2018 v případě přijetí dotace, celkové náklady 500 000,- Kč.

 

Hřiště za tribunou realizace v roce 2018 v případě přijetí dotace, spoluúčast 300 000,- Kč.

 

Chodníky na hřbitově realizace v roce 2018, spoluúčast 500 000,- Kč.

Venkovní úpravy HZ realizace v roce 2018, celkové náklady 200 000,- Kč.

Mobiliář obce - lavičky, zeleň realizace v roce 2018, celkové náklady 100 000,- Kč.

 

Projektové dokumentace:

 

PD technické zázemí v bývalém zemědělském družstvu realizace v roce 2018, celkové náklady 200 000,- Kč.

 

PD byty nad poštou realizace v roce 2018, celkové náklady 200 000,- Kč.

 

PD lokalita „ul. Zámecká“ realizace v roce 2018, celkové náklady 200 000,- Kč.

 

Další plánované akce:

 

Oprava tělocvičny a podlahového topení realizace 2019 – 2020 v případě přijetí dotace z MŠMT, celkové náklady 3 360 000 Kč,

 

Víceúčelová hřiště pro sportovní aktivity mládeže (za tribunou hřiště TJ Agro), dle dotačních možností

 

Chodník U Statku souvisí se státní komunikaci 3. etapa, možnost čerpání dotace ze SFDI

 

Autobusová zastávka U Statku celkové náklady cca 400 tis. Kč, realizace 2019

 

Zalesňování krajiny  OPŽP, realizace 2019- 2020

 

Zateplení  budovy pošty a výměna oken využití dotačních možností, realizace 2019-2020

 

Výměna oken KD využití dotačních možností, celkové náklady 200 000,- Kč.

 

Rozšíření sběrného dvoru (areál bývalého zemědělského družstva) využití dotačních možností, celkové náklady cca 5. 000 000,- Kč.

 

Výstavba technického zařízení (areál bývalého zemědělského družstva) realizace v roce 2019, celkové náklady cca 3. 000 000,- Kč.

 

Výstavba bytových domů na ul. Zámecká (bývalá MŠ) využití dotačních možností, popř. možnost výstavby formou developerské společnosti, realizace v roce 2019

 

Výstavba nájemních bytů v podkroví pošty realizace v roce 2019

 

 

 

 

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Milotice dne 14. 12. 2017, usnesením č. 8/2017 - 10