Obsah

Český svaz Junáka


Řekne-li se skauting, vybaví se vám chlapec v širokém klobouku nebo obrázek tábora.

Ale tohle ještě není celý skauting, který už od roku 1907 získává stále nové členy. Zakladateli tohoto hnutí Robertu Baden-Powelovi šlo o to, aby jeho členové prací na sobě, pěstováním pevného charakteru, manuální zručností, péčí o zdraví a službou druhým vyrostli v zodpovědné občany místních, národních i nadnárodních společenství. Skautský slib a zákon vyjadřuje povinnosti k Bohu, povinnosti k ostatním lidem a povinnosti k sobě samému.

kůňKdyž k těmto zásadám přidáte pravdomluvnost, smysl pro čest, pobyt v přírodě a nauku o jejích tajemstvích a ochraně, výchovu k samostatnosti i k obětavosti pro druhé, dále praktickou výuku, jak připravit jídlo, jak poskytnout první pomoc a jak se vyznat v mapě, v době kdy kriminalita, vandalství a užívání drog narůstá, zjistíte, že je tato organizace důležitá a prospěšná. Dnes je skautů 37 milionů ve více než 200 zemích světa.

Od doby založení organizace se skauty stalo celkem 250 milionů lidí, mezi kterými najdeme významné osobnosti, umělce, sportovce, vědce a politiky - např. většina amerických prezidentů, kosmonaut Neil Armstrong, u nás Václav Havel a jiní.

Naše činnost

Jsme 3 oddílem střediska Kyjov, v jehož čele stojí Dr. Evžen Řezáč. Scházíme se v družinkách (po 6-8 členech) každý týden na schůzkách na nichž hrajeme hry, soutěžíme a děláme různé zajímavé věci. Jednou měsíčně pořádáme výpravy, na kterých se setkáváme i s jinými oddíly z okolí Kyjova. V létě pravidelně jezdíme na stanové tábory.