Obsah

Turistické cíle

 

Státní zámek Milotice

zámekVznik Milotického zámku můžeme datovat mezi léta 1586 - 96, kdy byl majitelem panství Bernard Ludvík Tovar z Enczesfeldu. V průběhu 17. století, postupně ztrácel charakter panského sídla a k reprezentačním účelům panstva byl využíván jen vyjímečně.


V roce 1648 kupuje Milotice původně uherský rod Serényiů, na Moravě zdomácnělý už před Bílou horou. Kolem roku 1716 se Karel Antonín Serenyi rozhoduje přenést hlavní rodové sídlo do Milotic a vytvořit prostředí důstojně reprezentující ambice rodu a jeho vztah k Habsburkům.

 

www stránky zámku www.zamekmilotice.cz
expozice v zámecké konírně tradice na zámku

 Areál vinných sklepů Šidleny

šidlenyVinařství v obci má dlouholetou tradici, réva se zde pěstovala již ve 12.století. V průběhu třicetileté války vinařství zaniklo a teprve koncem 17.století milotická vrchnost pěstování révy znovu obnovila. Pohromou pro vinice byl výskyt révokazu na konci 19.století. Z tohoto důvodu se od začátku 20. století používají sazenice révy vinné štěpované na americké podložce, která je révokazu odolná.
Vinných sklepů ve středu viniční trati Šidleny je na 200, nejstarší sklep s vinařským lisem je z r. 1800.

Více informací naleznete ZDE.

 Písečný rybník

rybníkPřírodní rezervace Písečný rybník u Milotic leží asi 0,6 km severovýchodně od obce Milotice v nadmořské výšce 182 m. Rezervaci tvoří mozaikovitě členěná soustava rybníka s několika ostrůvky, přilehlými mokřady, slatinnými loukami a okolními lesními porosty. V takto pestrém území se vyskytuje celá řada vzácných, zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

Více informací naleznete ZDE.

 Přírodní památka Horky

HorkyPřírodní památka Horky se nachází asi 2 km jihozápadně od obce Milotice na úbočí kopce Náklo (kóta 265 m). Území se rozkládá na svazích různého sklonu. Ze severní strany je území ohraničeno zemědělsky využívanými pozemky, severozápadní okraj území lemují lístky obecné, východní a jihozápadní část ohraničuje březový háj. Jedná se o jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. V takto zajímavém území se vyskytuje celá řada vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

Více informací naleznete ZDE.