Obsah

2000

Obecní úřad


Rozpočet obce pro rok 2000 byl upraven jako vyrovnaný, to znamená, že částka příjmů se rovná částce pro výdaje. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zbourá chátrající starou školu u pošty. Demoliční práce na této budově tedy začaly. Obecní úřad pořizuje z těchto prací fotodokumentaci.

Starostka Mgr. Alena Presová pozvala 29. května starostky okresu Hodonín, protože se všechny rozhodly, že se budou pravidelně setkávat, diskutovat o své práci, sdělovat si poznatky a také si vzájemně radit a pomáhat. Naše starostka připravila pro ně den na téma Dokumentace historie obce. Proto byl přizván i jeden muž, kterým byl ředitel Státního okresního archivu v Hodoníně Jiří Mráka. Ten si na toto téma připravil asi dvouhodinovou odbornou přednášku. Pro nemoc se neúčastnila starostka obce Terezín a přednostka Okresního úřadu.

V červnu obec dokončila výstavbu devíti obecních bytů, které byly zbudovány jako nádstavba mateřské školy. Dodavatelem stavby byla firma Invest Moravia a.s. Hodonín, projektantem ing. arch. Antonín Hadamík. Slavnostní přestřižení pásky a předání bytů novým nájemcům proběhlo 9. června za účasti četných hostů. Po prohlídce všech bytů dodavatel pozval všechny přítomné na malé oslavné občerstvení do obecní hospody.

V měsících květnu a červnu proběhly opravné práce na hřbitovní kapli. Tato rozsáhlá akce byla financována z rozpočtu obce a 100.000 uvolnil Okresní úřad Hodonín. Náklady na opravu celkem činily asi 295.000 korun.

V části ulice “Tihelně” byla provedena výstavba a rekonstrukce vozovky. Ta byla v těchto místech už dlouhou dobu potřebná.

Na kulturním domě připravila 19. března obec již tradiční besedu s důchodci. Naši starší občané přišli v hojném počtu, pobavili se a podiskutovali se zástupci obce. S kulturním programem vystoupila dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic, která na poslední chvíli zastoupila nemocnou Evu Veškrnovou (sestra herečky Dáši Veškrnové). Pro důchodce bylo připraveno i malé pohoštění. Kuchařky ze základní školy vyrobily obložené chlebíčky a cukrárna paní Grufíkové napekla dobré domácí koláčky.

Obec pod záštitou starostky uspořádala poprvé svůj reprezentační ples. Ples, i když jich letos proběhlo hodně, navštívila řada především mladých lidí. Pořadatelé i první starostka mohli být spokojeni, že pomoc a aktivita velké řady pořadatelů nebyla nazmar.

Letos jsme pietní vzpomínkou u pomníku padlých vzpomněli 17. dubna již 55. výročí osvobození obce.

Již 30 let uplynulo ode dne, kdy tragická událost vzala životy horníkům na dole Dukla v Šardicích. 9. června 1970 zahynuli při průtrži povrchových vod i naši čtyři občané – Stanislav Cibulka, Šebastián Ingr, Antonín Krist a Cyril Výleta. Tuto smutnou událost jsme připomněli pietní vzpomínkou u hornického pomníčku, který je umístěn před branou místního hřbitova. Při této příležitosti vydala obec Šardice knihu pod názvem Protrhlo se nebe i země…

Obec vydává vyhlášku o vytvoření a použití účelového fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Každý občan, který vlastní nemovitost, může požádat obec o půjčku na svůj dům – vzhled, oprava, přestavba či půdní vestavba. Je poskytována dle potřeby od 10 do 200 tisíc korun.

 


Práce a podnikání


Potravinka u kostela změnila svůj název na Potraviny Na růžku. Paní Markéta Nováková se svým manželem Jaroslavem otevřeli ve svém domku prodejnu Maso-uzeniny. Pavel Holub na Záluží zahájil provoz pneuservisu a prodává oleje, autobaterie i autokosmetiku. Tato služba v obci řidičům chyběla. Firma Tripo vydává svůj další katalog výrobků v odívání a svoji tvorbu představuje v červnu na zámku, kde uspořádali módní přehlídku.

Truhlářství Radka Maňáka na čp. 567 vytváří ložnicový nábytek, skřínky, toaletky, noční stolky a jiné velmi hezké a propracované výrobky. Paní Marie Poláčková zřídila především pro vytížené a pracující ženy mandlování prádla. Mandluje ve svém domku na čp. 442 ložní prádlo, závěsy, ručníky i utěrky.

Česká pošta v rámci zkvalitnění služeb pro občany prodloužila hodiny pro veřejnost a navíc zavedla další služby – příjem sázenek Sazky, prodej dálničních známek, telefonních kuponů, roznášku propagačních materiálů a zásilky pro expresní služby. Hodiny pro veřejnost jsou následující: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 12.00 hodin a od 12.30 do 14.30 hodin. Ve středu je prodloužená doba od 7.30 do 11.00 hodiny a od 12.30 do 16.00 hodin. Přesto je to pro některé pracující občany, kteří do práce dojíždějí, nevyhovující. Obec opustí před sedmou hodinou ranní a vracejí se autobusem v 16 nebo v 17 hodin a to je už pošta vždy zavřená. Nemohou si tudíž vyzvednout dopisy, které jsou adresovány do vlastních rukou.

Firma Libora Kundraty prosperuje natolik, že prostory jeho domku na prodej a opravy kol jsou nedostačující. Proto kupuje na návsi bývalý dům pana Brychty a celý jej demoluje, aby mohl na uvolněných prostorách vystavět novou prodejnu kol a dále provádět i opravy. Na podzim je již budova zcela zdemolována a před nadcházející zimou zvládli ještě postavit základy.

Ve spolupráci s firmou Tespra Hodonín máme v obci i novou službu pro občany. Můžeme svůj plastový odpad ukládat do červených plastových pytlů, které se dají zakoupit na Obecním úřadě. Naplněné pytle plastovým odpadem se pak vybírají na dvoře staré školy.

Největším podnikem v okolí, který zaměstnává naše občany je stále Agropodnik Ratíškovice (drůbeží farma v Ratíškovicích a Gigant – prasečí farma Milotice). Velkou nevýhodou zaměstnání na Gigantě je doprava. Byly sem zrušeny autobusy a zaměstnanci se musí v brzkých ranních hodinách, v mrazu, dešti a zimě dopravovat těch několik kilometrů většinou na svých kolech. Navíc silnice směrem na Dubňany bývá v zimních měsících velmi špatně udržovaná a někdy i nesjízdná.

 


Farní společenství


Po Novém roce na svátek Tří králů uspořádala i v naší obci Charita Kyjov takzvanou tříkrálovou sbírku. Skupinky po domech vybraly částku 19.800 korun, která byla předána pracovníkům Charity.

V lednu oslavil místní farář P. Jozef Chovanec své životní jubileum – 60 let. Na jeho počest byla v místním kostele sloužena slavnostní mše svatá, na kterou mládež přišla v krojích. Zase po roce babičky, tetičky, kmotřenky a maminky oprášily prastaré dobové “kožíšky”. Za počest, kterou faráři farníci prokázali, pozval páter Chovanec po mši svaté na hostinu.

Ve dnech 14.-20. srpna se uskutečnil na výzvu papeže v Římě Světový den mládeže. Za naši farnost se této mezinárodní akce účastnily Majka Grufíková, Markéta Grufíková, Martina Kasánková a Katka Kristová. Fotky, které děvčata přivezla, byly zveřejněny i v Milotickém zpravodaji.

V neděli 1. října předvedla schola svůj první veřejný koncert v kostele. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela. Zástupci ze Spišské kapituly přijeli do Olomoucké arcidiecéze. V naší obci se pak účastnili česko-slovenské mše. Nocleh přijali u místních rodin.

Kolem kostela se celý rok pracovalo a uklízelo, v přístavbě u sakristie bylo vybudováno sociální zařízení. Kaplan Anton Kasan slouží u nás jedenkrát za čtrnáct dnů mši svatou, která je určena především dětem. Půlnoční mše svatá na Štědrý den byla sloužena opravdu o půlnoci. Zaplněný kostel pak slyšel překrásné vánoční koledy.

 


Veřejný život


Dnem 1. července nabyly účinnosti nové zákony o občanských průkazech a cestovních dokladech a tímto dnem přešlo jejich vydávání z Policie České republiky na okresní úřady. Navíc si občané mohou zaregistrovat žádosti o tyto doklady také na Obecním úřadě příslušném k místu pobytu a nemusejí tak vážit cestu do okresního města Hodonína. Odpadá jim také stání v dlouhých frontách, které se v úředních dnech na příslušných úřadech tvořily. Hotové průkazy pak přicházejí na Obecní úřad a zde si je také občané mohou vyzvednout.

Opět byly letos vydány 4 čísla zpravodaje. Přibyl jeden člen redakční rady Richard Dobeš, který se ujal sportovní rubriky. Slovácký soubor vystupoval na folklórním festivalu v italském městě Aquileia.

V polovině roku nabyl účinnosti i zákon o ochraně osobních údajů. Nelze tedy bez vědomí občanů o nich zveřejňovat jakákoliv data a informace. Proto ve zpravodaji přestala fungovat rubrika “Matrika”. Je to velká škoda, protože už nebudeme moci čítat, kdo se u nás narodil, zemřel, kdo si koho vzal či kdo oslavil narozeniny a kolik je mu let.

V listopadu proběhly volby do zastupitelstva nově vzniklých krajů. Prvním krajským hejtmanem se stal Stanislav Juránek z KDU-ČSL. Náš kraj dostal název Brněnský. Jsou však velké protesty a lidé nechtějí, aby se naše lokalita jmenovala jen po jednom velkém, byť krajském městě – Brně. Bojují ve vládě o změnu názvu kraje na Jihomoravský. Voleb se účastnilo v Miloticích celkem 499 voličů, což je pouze 34,8% z těch, kteří ze zákona mohli volit. Nejmladší voličkou byla Katka Knotková, která v den voleb oslavila své 18. narozeniny. Proto ve volební místnosti dostala od pana radního hezkou kytičku.

Pan Martin Neduchal vystavoval v prosinci svůj krásný betlém z figurek, který vyrobil spolu se svým bratrem. Na této výstavě, která se uskutečnila na kulturním domě v Hodoníně, bylo vystaveno několik stovek betlémů ze 43 států světa.

Místní knihovna je už několik let umístěna v 1. patře Obecního úřadu. Vedoucí je Jitka Úradníková, která se o ni velmi pečlivě stará. Knihovna má asi 4.400 kusů knih. Nejpůjčovanější jsou romantické knihy pro ženy. Je registrováno 155 čtenářů, z toho 92 čtenářů školou povinných. Půjčovní doba je každou středu a pátek od 16.15 do 18.15 hodin.

Ocenění “Šampiónky roku 2000” na celostátní přehlídce tříletých klisen získala ryzka Marka chovatele Františka Poláška (Navarčíka) z Milotic. Bylo to na výstavě “Koně 2000” v Pardubicích. Všichni si toho nesmírně považovali a proto oslava pod Šidlenama stála za to.
 


Kultura


Plesová sezóna opět zahájila kulturní dění v obci. Proběhl ples myslivecký, country, hasičský, školní a ples obce spolu s kulturním domem. Fašaňková zábava zimní plesání ukončila.

Mužský pěvecký sbor oslavil v letošním roce již 30 let svého trvání. Jeho dlouholetým vedoucím byl Václav Šťastný, po něm převzal nelehký úkol a dosud sbor vede František Neduchal z Tihelní. Sbor chlapů oslavil třicetiny podvečerním vystoupením u Šidlen. Vystoupení nazvali příhodně: Chlapi sobě. Další akce jejich výročí se uskutečnila 26. listopadu na kulturním domě, kam jim přišli popřát i další členové kulturního dění v obci a také ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici Jan Krist, který je navíc dlouholetým členem sboru a v těchto dnech navíc oslavil své padesátiny. Klub OÚ vydal k výročí mužského sboru pohlednici, kterou nafotila u Šidlen se sborem Renáta Holešínská.

Národopisný festival Kyjovska – Milotice 2000 – měl letos již své 21. pokračování. Proběhl za hezkého počasí ve dnech 11.-13. srpna v areálu vinných sklepů u Šidlen a v parku státního zámku. Letošní ročník byl pod záštitou poslance Poslanecké sněmovny České republiky ing. Zdeňka Škromacha a přednostky Okresního úřadu Hodonín Mgr. Danuše Křivákové. Festival má i velké sponzory, bez kterých by akce nebyla možná: firmu Šebesta, s.r.o. Kyjov, Sanpros, stavební a obchodní společnost s.r.o. Buchlovice, Lesnictví a dřevovýroba Jan Grufík, Milotice a Folklórní sdružení České republiky Praha, Generali Pojišťovna a.s. Praha. Mediální partneři – Radio Jih, s.r.o. Hodonín a Český rozhlas Brno. Hostem festivalu byl letos soubor Dyleň z Karlových Varů.

Krásnou akcí roku byla výstava Svatební fotografie, kterou s láskou připravila velká spousta nadšených lidí. Výstava byla slavnostně zahájena 30. listopadu. Největší iniciátorkou byla paní Jaroslava Fišmanová, která po dlouhé týdny shromažďovala a popisovala vzácné, mnohdy hodně staré fotografie, zapůjčené od našich spoluobčanů. V obřadní síni Obecního úřadu bylo nainstalováno asi 410 fotografií, které shlédlo v pěti dnech trvání výstavy přes 600 lidí. Nad fotografiemi se dlouze diskutovalo, rozpoznávali se naši předkové. Josef Nedvědický byl velmi nápomocen při realizaci výstavy svými znalostmi místních poměrů a místních rodů. Ty má ve svých materiálech zaznamenány hluboko do minulosti. Nejstarší fotografie pocházela z roku 1904.

Hody

Letošní hody byly mimořádně vydařené. Do průvodu přišla spousta krojovaných, v kroji bylo přes 30 dívek. Roli hospodářů letos přijali manželé Irena a Antonín Nedvědičtí. Stárci – Petr Šrahůlek a Luboš Smolák, stárky Katka Kristová a Eva Kordulová. Za 3 dny navštívilo taneční hodové zábavy přes 900 osob.

 


Organizace a spolky


Český zahrádkářský svaz

Po osmileté přestávce uspořádali v únoru zahrádkáři Výstavu vín starších ročníků. Na výstavu bylo přineseno 434 vzorků vín. Nejstarším ročníkem byl rok 1983 – Rulandské modré vinaře Ladislava Macka. Vínem nejvýše hodnoceným bylo Rulandské bílé pana ing. Pavla Luži z roku 1993. Zmíněný milotický vinař Ladislav Macek dopisuje také do týdeníku Slovácko, kde předává své dlouholeté zkušenosti z oblasti pěstování vinné révy.

Český svaz chovatelů

Na hospodářském nádvoří státního zámku po jednoleté přestávce proběhla první zářijový víkend opět celookresní výstava králíků a drůbeže. Při letošní soutěži měl nejlépe oceněné králíky chovatel pan Oldřich Havelka a nejlepší drůbež pan Ladislav Dobiášek. Celkem vystavovalo ve dnech 2.-3. září 58 chovatelů. Představili 235 králíků 26 plemen a barevných rázů, ve 38 voliérách si návštěvníci prohlíželi drůbež hrabavou a v 9 voliérách drůbež vodní. Celkový vítězem se však stala Základní organizace Českého svazu chovatelů Kyjov.

Sbor pro občanské záležitosti

Milotický Sbor pro občanské záležitosti, jehož předsedkyní je Irena Nedvědická, se po celý rok zúčastňuje velkého počtu různých kulturních akcí a společenských záležitostí. Jsou to například svatby, vítání dětí do života, obřady při zlatých a diamantových svatbách, občanské pohřby a smuteční rozloučení, setkání padesátníků, besedy s důchodci a další.

Stěžejní jsou ale pro ně svatební obřady. Pro svatební obřady jsou novomanželi stále více využívány reprezentační prostory státního zámku. Tady se svatební písně opravdu krásně nesou. Sbor má v současnosti tyto členky – Marta Kristová, Lenka Nedvědická, Anna Smoláková, Eva Novotná a Zdenka Harcová. Letos si děvčata pořídila krásné dlouhé sametové šaty. V modré barvě vypadají při obřadech krásně a důstojně. Na klavír je při obřadech doprovázel Stanislav Němčanský a koncem roku jej vystřídala mladičká Alžběta Bočková.

 


Státní zámek


Letošní sezóna byla podle vedení zámku velmi dobrá. Hojně byly navštěvovány nejen interiéry, ale také park a bažantnice. Návštěvnost oproti loňskému roku stoupla o 30%. Dokončila se oprava schodiště a oranžérií. V květnu také dokončili generální opravu hygienického zařízení v průchodu do čestného nádvoří, ale během dvou měsíců kulturychtivý návštěvníci demontovali z toalet chromové doplňky.

Na jaře zámek zakoupil harmonium, které bylo instalováno do zámecké kaple. Harmonium, které až do této doby vlastnil kroměřížský klášter Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly, bylo vyrobeno někdy v letech 1919-1920 v Německu v továrně na harmonia Mannborg.

Během sezóny probíhala na zámku velká řada akcí. Nikdo však určitě nezapomene na velkolepou výstavu květin, kterou pod názvem “Vyznání” zorganizoval pan Přemek Michal z Vracova. Na výstavu se přijeli podívat lidé z celé republiky a také cizinci. Přálo krásné červnové počasí, tak skupiny aranžérů ukazovaly od čtvrtka až do neděle své výtvory jak v zámeckých interiérech, na nádvoří i v zahradách. Nejvíce hodnocenou vazbou byla krásná kytice, umístěná uprostřed fontány. V interiérech bylo umístěno 120 vazeb, na nádvoří asi 80 a v zahradě 70 kytic na různých stojanech. Této “květinové” akce se zúčastnili aranžéři z Prahy, Jihlavy a také Holandska.

Vánoční neděle na zámku uzavřela definitivně letošní sezónu, ale také zámecké okenice.

 


Školství


Mateřská škola

Ředitelkou mateřské školy byla v letošním roce naposled paní Ludmila Jestřábová. Podle jejího vyjádření byla ve funkci ředitelky od roku 1963, což je neuvěřitelných 37 let. Svoji práci ukončila k datu 31.12. a odchází na zasloužený odpočinek. Vzhledově však na důchodkyni určitě nevypadá. Na uvolněné místo ředitelky mateřské školy bylo obecním úřadem vypsáno výběrové řízení.

Základní škola

Základní škola má od 1. ledna 2000 právní subjektivitu. V letošním roce budova školy slavila 40 let. Byla dokončena v únoru roku 1960. Prvním ředitelem nové školy se stal pan Jaroslav Ježek; současným ředitelem je pan Mgr. Zdeněk Hlavsa, syn bývalého milotického učitele. Vedení školy k této slavnostní události uspořádalo důstojnou oslavu.

Po otevření v roce 1960 měla škola 13 tříd, dílnu, 5 kabinetů sborovnu a ředitelnu. Vyučování zahájili 22. února. Dnes má škola 16 tříd – 6 na 1. stupni a 10 na 2. stupni, dílnu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, odborné kabinety, sborovnu, kancelář pro administrativu a ředitele a družinu, která je v dnešní době, kdy jsou rodiče vytíženi a zaneprázdněni prací, velmi důležitá.

Ve třídách se učí 399 žáků, z toho 204 chlapců a 195 dívek. Škola měla letos v lednu svůj 1. reprezentační ples, který zahájil rej malých vodních víl a starší žáci předtančili slavnostní polonézu. V květnu škola uspořádala v sále kulturního domu pěveckou soutěž “Talentinum 2000”. V předkole soutěžilo 70 dětí, ve finále jich veřejnost mohla vidět a slyšet devět. Odborná porota, jejímž předsedou byl kapelník dechové hudby Mistříňanka Antonín Pavluš, neměla vůbec lehký úkol. Po pečlivém zvážení rozhodla takto: 1. místo Lenka Vrňáková z Vacenovic, 2. místo Zdenička Grufíková a Zlata Hlavinková, 3. místo sourozenci Baťkovi a Alena Grufíková.

V září nastoupilo do prvních tříd z 35 jen 28 dětí, 7 dětem byla odložena povinná školní docházka o jeden rok, neboť nebyly psychicky nebo fyzicky na školu připraveny.

 


Sport


Fotbal

Aby se na letošní sezónu dobře připravili, strávili naši fotbalisté v zimě několik dnů na sportovním soustředění v areálu Hutisko-Solanec v Beskydech. Richard Dobeš, který připravuje a píše ve zpravodaji rubriku “Sport”, napsal o našich fotbalistech “B” týmu: “Hráči se neprobudili ze zimního spánku a bojují o záchranu. Tradičním problémem zůstává kádr mužstva, kdy hraje každý, kdo má nohy a méně než 1,5 promile alkoholu v krvi.” Takže není více co dodávat k formě našich fotbalistů.

Ovšem o dorostu naopak tvrdí, že jsou to hvězdy roku a zasloužili se o velký úspěch mládežnické kopané u nás. Jako odměnu jim pan Jaroslav Novák, který vlastní místní masnu, dodává pozápasové občerstvení a místní podnikatelé jim koupili nové dresy.

Ve středu 5. července, což je státní svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, se konal další ročník turnaje “O pohár starostky obce”. Turnaje se účastnila družstva “místních podnikatelů”, “výboři FO” a “dřevaři” neboli “lesáci”. Toto družstvo také pohár vyhrálo. Chlapi z lesů měli moc zajímavé dresy, trička se sekyrkami. Vlastní soutěžní odpoledne bylo hezkým zpestřením volného svátečního dne.

Cyklistika

Milotičtí cyklisté slavili v letošním roce velké úspěchy. Závodník Jan Bárta se stal druhým nejlepším jezdcem České republiky v cyklistice, a to v kategorii “kadet” závodu Českého poháru.

 


Pohyb obyvatelstva, matrika

Matriční údaje k datu 31.12.2000

 

Ukazatel

osob

počet narozených dětí

18

zemřelých občanů

15

přistěhovaných do obce

36

odstěhovaných do obce

16

celkový počet obyvatel v Miloticích

1 936

 

Do obce se přistěhovali především mladí lidé a opravují koupené staré nemovitosti. Pořízení nového domu je v dnešní době pro průměrnou rodinu téměř nemožné.

Zlatá svatba

Dne 12. února oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života manželé Ludmila a Bohumil Harcovi. Paní Ludmila byla rozená Vašinová.

Rok 2000 byl posledním rokem 20. století. Rok příští – 2001 již bude rokem příštího století – jednadvacátého.

 

další rok