Obsah

1972

Počasí


Leden začal mírnou zimou s průměrnými teplotami 1 - 3 °C. Ve dne bylo převážně polojasno, 4. a 6. 1. vítr s deštěm, později se sněhem. Od 15. - 21. mrazy zesílily, 16. 1. klesla teplota na -16 °C, větrno, sněhové přeháňky. Do konce měsíce nastalo zmírnění mrazů, v posledních dnech sněžilo.

Únor - V prvních třech týdnech se oteplilo, jinak počasí beze změny, ke konci měsíce bylo zamračeno, mlhavo s občasným deštěm a silným větrem. Teploty se pohybovaly nad nulou.

Březen - Do 12. 3. bylo převážně zamračeno, mrholení provázeno silným větrem, později polojasno, teploty se pohybovaly nad 0 °C. Do konce měsíce se mírně ochladilo, jasno nebo polojasno, přes den větrno. Koncem měsíce občas sněhové přeháňky.

Duben - Počátkem měsíce nastalo oteplení s ranními teplotami 5 - 10 °C, přes den teploty vystoupily na 14 - 20 °C. Převážně polojasno, občas slabý déšť. Koncem měsíce opět jasno a chladněji.

Květen přinesl opět oteplení, přes den 15 - 20 °C, bylo polojasno až zamračeno. 9. 5. k večeru první bouřka. Druhá dekáda byla deštivá, 18. 5. opět bouřky po celý den. Do konce měsíce pak střídavě polojasno až zamračeno, občas déšť. V období od 21. - 29. teploty vystoupily až na 24 °C.

Červen začal pěkným, teplým počasím. 7. 6. teploty vystoupily až na 28 °C. 13. a 14. 6. večer i v noci bouřky, přes den jasno. Od 20. 6. převážně polojasno až pod mrakem, v posledních červnových dnech pršelo.

Červenec - V prvních dnech bylo zrána zamračeno, přes den se vyjasnilo, denní teploty vystoupili až na 29 °C. 9. 7. odpoledne bouře s deštěm a vichřicí. Od 13. - 16. byla rána jasná, k večeru polojasno až zamračeno, střídavě s bouřkami. Poslední dva týdny teploty vystoupily až na 30 °C, přes den bylo jasno, ale odpoledne bouřky. V posledních dnech až do konce měsíce polojasno až zamračeno, někdy mlhavo, téměř každý den bouřka a déšť. V posledním týdnu klesly teploty na 19 °C.

Srpen - Počátkem měsíce bylo ještě oblačno s přeháňkami teploty se pohybovaly od 13. - 20 °C. 11. 8. byla bouřka a pak až do 20. 8. jasno s teplotami kolem 30 °C. Poslední dny se ochladilo, odpoledne i večer bývalo zamračeno, zpočátku přeháňky, pak střídavě mlhavo s poklesem teploty na 16 °C až do konce měsíce.

Září - V prvních dnech až do 10. 9. teploty vystoupily na 24 °C za převážně jasného počasí, k večeru bylo mlhavo. Od 10. 9. bylo chladněji. 15. 9. se objevil první mráz, ve dne teploty dosahovaly 9 - 15 °C, mlhy, občas přeháňky, střádavě polojasno až jasno do konce měsíce.

Říjen se ohlásil ranními mrazíky, přes den bylo jasno, občas mlhavo. 18. 10. napadl první sníh. Do konce měsíce občas v noci pršelo.

Listopad se vyznačoval opět poklesem teploty, ranními mrazy a mlhou. Přes den bylo jasno až oblačno, jen kolem 15. 11. několik dní bylo zamračeno a pršelo. Pak až do konce měsíce jasno, v posledním týdnu mrazy -5 až -7 °C.

Prosinec v mrazech polevil. Do 20. 12. neklesla teplota pod -1 až -2 °C. V posledních deseti dnech bylo zaznamenáno -6 °C, 30. 12. dokonce -10 °C. Po celý měsíc bylo jasno, větrno a bez srážek.

Rok byl poměrně suchý, průměr ročních srážek činil jen 430 mm.

 


 

Zemědělství

Aby se využilo i tak skoupé zimní vlády, sely se jarní obiloviny již 7. března, zvláště po vymrzlé ozimé pšenici. V druhé polovině března sela se cibule a sázely se rané brambory, které tak utrpěly podzimními mrazy. Následovalo setí cukrovky, kukuřice a okurek.

Jarní srážky v dubnu a květnu ztěžovaly postup všech polních prací. Jen s největším vypětím byly dodrženy agrotechnické lhůty. Vláha byla potřebná na vzcházení a růst plodin.

Koncem května začala první seč pícnin a sušení sena. Počasí této práci přálo, takže druhá seč se sklidila beze ztrát.

Sklizeň raných brambor začala 23. 6. Výnos byl velmi nízký. Na plánovaných 11 vagonů bylo docíleno jen 6,6 vagonů.

Již začátkem července nastalo deštivé počasí, které trvalo přes celé žně. Jen díky mechanizaci 6 kombajnů se podařilo překlenout všechny nesnáze, díky dobré práci kombajnérů a vedoucích pracovníků nevznikly vážné ztráty a žně skončily dobrým výsledkem. Průměrný výnos byl 42,4 q z ha.

Plánované výnosy byly překročeny při sklizni okurek salátek i nakladaček a cibule.

Ovoce bylo velmi málo. Vinice mráz nepoškodil, sklizeň byla dobrá. Plánovaný výnos byl překročen o 65 q.

Sklizeň cukrovky začala 25. 9. Dvě třetiny osevu byly sklízeny mechanizačně dělenou sklizní, zbytek obvyklým způsobem. Plánovaný výnos z 1 ha byl překročen o 33 q.

Suchý podzim ztěžoval orbu a setí ozimů. Tři čtvrtiny plánovaných ploch se podařilo zasít v agrotechnické lhůtě, zbytek již se zpožděním Podmínky pro vzcházení ozimů byly špatné, porosty ozimin velmi nevyrovnané.

Jednotné zemědělské družstvo

Zemědělství v Miloticích představuje jednotné zemědělské družstvo, které hospodaří na 648 ha zemědělské půdy a Školní statek na 240 ha, jež slouží především pro praktickou výuku žáků na SZTŠ.

JZD má 252 členů, z toho 161 stálých a 111 pomáhajících včetně brigádníků. Na celkové zemědělské produkci se podílí rostlinná výroba 54%, živočišná pak 46%.

Rostlinná výroba tvoří rozsáhlý sortiment zemědělských plodin. Pro státní nákup z obilovin především pšenici, ječmen a kukuřici, z okopanin brambory, cukrovku, okurky a cibule. Pro vlastní živočišnou výrobu kukuřici, jednak pro zelené krmení i na siláž, část se suší na semeno a krmnou řepu.

Půda obdělávaná JZD je velmi různorodá, část katastru je písčitá, velká plocha je poddolovaná.

Práce v rostlinné výrobě byla v tomto roce bržděna nepřízní počasí, v zimních měsících silnými mrazy a velmi malou nebo žádnou sněhovou přikrývkou, takže ozimá pšenice z velké části vymrzla a musela být zaoraná, pak dlouhotrvajícími jarními mrazy, jež způsobily zpoždění vegetace. V letních měsících pak deštivým počasím o žních, konečně pak suchem při podzimním setí a sklizní cukrovky. Všechny tyto okolnosti způsobily citelné zvýšení nákladů na rostlinnou výrobu.

I přes tyto nepříznivé podmínky bylo dosaženo v tomto roce dobrých výsledků. Plánované dodávky na státní nákup byly splněny u všech plodin na 100%, některé byly značně překročeny, až na rané brambory, které utrpěly jarními mrazy. Celkově však rozpočtovaná částka příjmů v rostlinné výrobě byla překročena o 1.136.000 Kčs, čímž byly vyrovnány ztráty v živočišné výrobě.

 

Ha výnosy hlavních plodin v q

 

 

1971

1972

% plnění

pšenice

42,4

46,7

110,1

ječmen

42,9

36,9

86

brambory

133

101,1

76

cukrovka

343,7

412,7

120,1

víceleté pícniny

77,9

126

161,7

louky

54

14,7

27,2

 

Dodávky

 

druh

plán v tis.

skutečnost v tis.

% plnění

pšenice

1 000

1 645

135,7

ječmen

1 800

2 155

 

cukrovka

14 400

15 689

108,9

brambory

1 100

660

66

řepka

300

333

111

okurky nakladačky

220

735

334

okurky salátky

1 800

1 801

7 100

cibule

740

1 071

3 144,70

kukuřice

3 030

3 223

3 106,30

hrozny

190

280

147,3

 

Rostlinná výroba se neobejde bez výroby živočišné. Tato byla počtem přibližně na stejném stupni jako v roce předchozím.

Pracovníci v živočišné výrobě se starají o 527 ks hovězího dobytka, z toho 218 krav, zbytek dorůstající dobytek, 706 ks vepřového dobytka, z toho 52 prasnic, 860 ks drůbeže a 11 koní.

Průměrná roční dojivost na 1 krávu činila 2.482 l mléka, denní na 1 ks 6,86 l.

Průměrný přírustek skotu činil na den 0,87 kg, z toho u skotu na žír 1,02 kg průměrný přírustek vepřů 0,63 kg.

Odchov telat na 100 krav činil 81 ks, selat na 1 prasnici 21,4 ks.

Během roku vyskytly se v chovu značné potíže. Největší z nich byl výskyt zánětu vemene u krav. V důsledku toho bylo nutno 16 dojnic porazit, tím vznikla značná ztráta při výrobě a dodávce mléka.

V okolí vyskytla se epidemie slintavky u vepřů, z toho důvodu byl zakázán prodej selat a konečně také onemocnění kachen cholerou drůbeže mělo za následek zrušení celého chovu kachen.

Tyto škody a následky s nimi spojené nepříznivě ovlivnily výnosy v hospodářství. Družstvo se však snažilo i za těchto potíží splnit plán státních dodávek, který byl u hovězího masa splněn na 100%, u vepřového pak překročen na 101,8%, u mléka však jen na 94,1%. Vzhledem na škody utrpěné chorobou krav byl státní plán nákupu mléka snížen na dodané množství, takže družstvu i v tomto ukazateli bylo přiznáno stoprocentní plnění.

Rovněž pro provoz mechanizačních prostředků byly podmínky letošního roku krajně nepříznivé. Zvýšené čerpání nákladů ovlivnilo deštivé počasí v období žní a dlouhotrvající sucho na podzim, které znásobilo náklady na orbu a přípravu půdy.

Dobrých výsledků bylo docíleno v oblasti sociální a kulturní. Průměrný měsíční výdělek trvale činného pracovníka je 1.477 Kčs, z toho v rostlinné výrobě 920 Kčs, v živočišné 1665 Kčs. Bylo uskutečněno 6 zájezdů do divadel, zahraniční zájezd do NDR a zájezd do Prahy na výstavu 50 let SSSR. 13 družstevníků bylo vysláno na výběrovou rekreaci a pro 6 dětí družstevníků byla hrazena část poukazů na letní dětské tábory.

Kulturní a společenská činnost, péče o pracující, zlepšení pracovního prostředí a další společenská činnost jsou náplní práce SDK a díky této organizaci dochází na tomto úseku k velkému zlepšení. Pracovníci JZD se také aktivně podíleli na výstavbě kulturního domu, provedli práce v celkové hodnotě 76.000 Kčs. Trvale činní pracovníci JZD jsou ve věku do 20 let - 1, od 21 do 30 let - 37, od 31 do 40 let - 19, od 41 do 50 - 49, od 51 do 60 - 27, nad 60 let 28.

Dosavadní předseda JZD Mikuš odešel do nemocničního ošetřování. Od března funkci předsedy vykonával ing. Mrkos.

Školní statek SZTŠ

Školní statek SZTŠ a ZOU v Miloticích obhospodařuje celkem 236,61 ha zemědělské půdy, z toho 223 ha orné. Je příspěvkovou organizací ministerstva školství a je řízen JM KNV v Brně.

Školní statek slouží především pro praktickou výuku žáků střední zemědělské technické školy a zemědělského odborného učiliště v Kyjově, plní však i hospodářský výrobní zemědělský plán. V roce 1972 splnil dodávkový úkol ve všech ukazatelích tj. v mléce, mase, obilninách, bramborách i chovu dobytka, jak hovězího, tak i vepřů na 103%. V dojivosti krav bylo docíleno na kus 3.650 l navzdory obtížím v krmení, zaviněných suchým počasím.

Statek je kmenovým hospodářstvím v chovu prasat a chovatelským hospodářstvím v chovu skotu. Chovají se zde plemena prasat Cornwall - kmenový chov, Landrase - plemenný chov, Petrain x Cornwall - užitková křížení.

K zlepšení obhospodařované půdy zamýšlí se v příštích dvou létech provést meliorační práce na 20 ha půdy na pozemcích Velký Baraník, Komertujch, Vašínovo. Statek je zařazen do kooperačního střediska se sídlem v Ratíškovicích.

Průměrný měsíční výdělek zaměstnance činí 1.927 Kčs. V soutěži 17 školních statků JM KNV za rok 1972 obdržel statek Rudou standartu JM KNV a KOR odboru školství v Brně.

 


 

Místní národní výbor

Po loňských listopadových volbách vstoupil MNV do 1. roku nového volebního období. Dvě třetiny z počtu 30 poslanců vstoupily poprve do tohoto úseku veřejného života s cílem, aby se jako zástupci občanů přímo podíleli na řízení obce. Z celkového počtu poslanců je 6 žen, 19 poslanců jsou členy KSČ. 11 poslanců nedosáhlo dosud 35 let, znamená to, že mladí lidé jsou zastoupeni v MNV jednou třetinou, z nich 2 jsou v radě MNV. S. Ševčíková pracuje na úseku zdravotní a sociální péče a s. Dobeš F. vede úsek výstavby v komisích pak s. Raclavský, s. Křižková, s. Prágrová v komisi školské, s. Šmíd v komisi veřejného pořádku a s. Nedvědický a s. Nedůchalová v komisi výstavby.

Již pololetní hodnocení práce a splnění programového plánu potvrdilo, že se mladí poslanci v převážné většině dobře uvedli ve svých funkcích.

Pro rok 1972 byl vypracován programový plán jako upřesněný výtah z volebního programu, jež je nedílnou součástí činnosti národního výboru a socialistické soutěže NV v rámci okresu.

Plénum NV se během roku sešlo 6krát, s průměrnou účastí 21 poslanců tj. 70%. Rada MNV je 9členná. Tvoří ji poslanci Schüller Z., Čížek J., Dobeš A., Dobeš Fr., Macek F., Ševčíková M., Běhula A., Luža J. a Procházka A. 5 z nich jsou členové KSČ. Schůzová činnost je pravidelná, účast 85%.

MNV má 5 komisí - školskou a kulturní, finanční, veřejného pořádku a zemědělskou. Vzhledem na složitosti zemědělské problematiky povolil ONV zřízení zemědělské komise.

Komise školská a kulturní za předsednictví s. Luži J. řídí záležitosti školské a kulturní soustředěné v OB. Svým vlivem a pomocí zasahuje i do Sboru pro občanské záležitosti, který je schopným aktivem NV. Vede jej s. Sv. Ježková s řadou obětavých členů.

Komise finanční a plánovací že předsednictví A. Dobeše je kontrolním orgánem hospodaření NV a místního hospodářství, orgánem plánovacím a kontrolou správy národního majetku. Vykazuje pravidelnou činnost.

Komise veřejného pořádku - předseda s. A. Běhula řeší ožehavé problémy sporů občanského soužití a drobné přestupky pokud nespadají do pravomoci soudu. Je to velmi náročný a citlivý úsek pravomoci MNV.

Komise zemědělská byla zvolena dodatečně. Předsedou je Fr. Macek. Do té doby příslušnými problémy se zabývala rada NV.

Komise pro výstavbu za předsednictví Fr. Dobeše pracuje pravidelně. V roce 1972 bylo vydáno 17 stavebních povolení, vesměs pro výstavbu rodinných domků s 21 bytovými jednotkami v zastavěné části obce. Ve všech případech bylo již se stavbou započato. Staví se převážně svépomocí a to výlučně na vlastních pozemcích stavějících. Jinak jsou bytové podmínky v naší obci dobré. Většina domků je z tvrdého materiálu a také vybavení domácností odpovídá dnešnímu standardu bydlení. Asi čtvrtina domů v obci má instalováno ústřední nebo etážové topení.

Obec má v patrnosti 35 proluk v jednotlivých ulicích. Na většině z nich hodlají jejich majitelé stavět. Bude nutno do dvou let se s majiteli dohodnout o stavbě nebo zahájit vyvlastňovací řízení za účelem uspokojení zájemců o stavbu, kteří nemají vlastní pozemek. V tomto roce zahájil Agroprojekt Brno zpracování zastavovacího plánu obce, který má být hotov v prvním pololetí příštího roku a má být podkladem pro další výstavbu bytových jednotek a úměrné rozmístění služeb, mateřské školy, pošty a hasičské zbrojnice.

Při hodnocení programového plánu prvního roku nového volebního období se přišlo k závěru, že noví poslanci se ve své nové funkci dobře uvedli a i přes některé potíže plánované úkoly byly splněny, dokázali navázat na dobré výsledky práce zejména předešlého roku.

V politickoorganizační práci jsou ještě některé nedostatky hlavně v informování veřejnosti a zlepšení styku s občany. Dlouho se nepodařilo obnovit činnost agitačního a propagačního štábu ani vydat zpravodaj. Také v organizování jednotného systému branné výchovy jsou menší nedostatky. V CO byly potíže s účastí na praktických zaměstnáních. Mladí branci neměli pochopení pro předvojenskou přípravu.

V hospodářském rozvoji obce byly splněny hlavní úkoly:

1. Dostavba kulturního zařízení a restaurace

2. Úpravy v budově školy, topení v kinosále

3. Výkupy pozemků bytových jednotek a ZDŠ

4. Přípravné akce v roce 1973 - stavba mateřské školy a komunikace, navíc se materiálově připravit na úpravu ulice k Presovému, která čeká na provedení

5. Úkoly na úseku služeb nebylo možno zajistit. Jednalo se o sběrnu pro prádelnu a čistírnu, kterou není možné zřídit z výdělkových důvodů zaměstnance

Mladí lidé se podílejí významně na zvelebení obce. Na akcích Z v minulém roce vykázali 2.030 brigádnických hodin. Pochopili správně svoji občanskou povinnost, poněvadž především jim slouží nové kulturní zařízení. Obava, zda se využije kulturního domu a restaurace vybudovaného na okraji vesnice, byla zbytečná. v tomto roce po dokončení mládež i složky využívají místností, dobře se baví, zapojili se i do divadelní činnosti. Rozbíhá se tělovýchovná a sportovní činnost.

Na výroční schůzi byl rovněž upřesněn program rozvoje v roce 1973:

1. Úprava komunikace v novém obvodu Fučíkova
2. Zahájení stavby mateřské školy
3. Dokončení ulice k Presovému
4. Dokončení úprav cesty na Záluží
5. Drobné úpravy životního prostředí - úprava parčíků parkoviště atd.

Výkrmna vepřů

Z iniciativy Zemědělského výrobního sdružení v Hodoníně, jež sdružuje 57 JZD okresu byla na území obce Milotic vybudována stavba výkrmny vepřů, celkovým nákladem 115 mil. Kčs, k jejíž úhradě by třetinu činili dotace, třetinu úvěr a třetinu pak sdružená JZD. Areál výkrmny zabírá rozlohu 16 ha půdy.

Vlastní stavba byla zahájena v dubnu 1970, kdy členy sdružení bylo 21 JZD, dalším rokem přibývaly další, až se stala členy sdružení všechna JZD celého okresu v počtu 57. Hned v prvním roce byla hotova první hala a jako zkušební provoz obsazena 93 ks vepřů. Vždy po 6 týdnech byly dohotoveny další haly a ihned obsazovány. Ke konci tohoto roku má farma 29 hal, každá v průměru s 1.000 ks prasat. Slibný výhled prosperity podniku, předpoklad pro hojnější zásobování masem celé oblasti.

Poněkud méně radostné je mínění občanů. Prasátka rostou, ale něco za sebou zanechávají, co tak nevoní jako pečínka na talíři. Při tom množství vepřů je té vůně již přespříliš a většina občanů jen vzpomíná na čerstvý vzduch dřívějška a vyčítá plánovatelům, že při touze po zisku zapomněli na lidi. Vzduch znečišťuje hlavně výkaly rozvážené po polích.

Rybník

Státní rybářství Přerov zahájilo úpravu milotického rybníku, bylo provedeno odvodnění a úprava svahové hráze jeho přední části, která má být zachovaná pro koupání. Také krmení ryb bude opraveno a prováděno tak, aby to koupajícím nevadilo. Vypuštění rybníka se nepodařilo uskutečnit v plánovaném termínu, což zavinilo, že se úprava nedala dokončit do konce roku. Je obava, že ani v příštím roce se zde nebude možno koupat.

Osvětlení

Veřejné osvětlení v obci je dobré, nutno jej však postupně rozšiřovat.

Elektrifikace

Pro domácnosti bude nutno zvýšit příkon elektrického proudy, vzhledem na stížnosti občanů zvláště z okrajových částí obce na slabý, pro silnější spotřebiče nedostačující proud.

Rozhlas

Místní rozhlas mívá časté závady, vyžaduje generální opravy. Je veřejností poslouchán. Občané požadují úpravu vysílací hodiny. Hlásí se podle potřeby, hlášení provádí tajemník a rozhlasová rada.

Zásobování vodou

Všeobecná potíž je se zdravotně nezávadnou pitnou vodou. MNV uplatňuje požadavek na vybudování vodovodu.

Pošta

Neodmyslitelnou součástí běžného života v obci je pošta. Důležitou službu občanům obstarává 5 pracovnic. Dvě u přepážek - peněžní a listovní a tři doručovatelky, mají každá svůj okrsek. Jsou zaměstnány 5 hodin denně. Pošta se odváží v 7 hodin, odváží v 15 hodin. Poštovní schránky jsou 4, vybírají se dvakrát denně ráno, odpoledne pak při návratu doručovatelek z pochůzky. Schránka u pošty samé se vybírá před odjezdem pošty. V obci je 296 odběratelů denního tisku, 882 odběratelů časopisů. Na poště je telefonní ústředna, telefonních účastníků je 70.

Zdravotní středisko

V nebývalé míře pečuje socialistická společnost o zdraví občanů prostřednictvím místního zdravotního střediska, do jehož obvodu patří také Vacenovice a Skoronice. Ordinují zde 3 lékaři se střídavou pomocí zdravotních sester. Službu praktického lékaře obstarává MUDr. Josef Janíček, o zdraví mladé generace MUDr. Evžen Řezáč, který se také věnuje péči o matky a kojence.

V zimních měsících se vyskytla u našich dětí epidemie zarděnek. Trvala s přestávkami až do konce školního roku. Jako ochrana proti tuberkuloze k povinnému štítování dojíždí do střediska každoročně ambulanční vůz.

Kromě pravidelné ordinace věnuje příkladnou péči o dětský chrup pravidelnými prohlídkami a ošetřením tubů u žáků zdejší školy MUDr. Karel Chleborád.

Zásobování

Zásobování obyvatelstva obstarávají dvě prodejny potravin:

- samoobsluha s vedoucí Blahoslavou Novotnou dosáhla celoroční tržby 2.202.852 Kčs. Prodejní doby je denně od 7 - 15 hod, jen v úterý a čtvrtek do 13 hod. a v sobotu do 12 hod. Prodejna je dobře zásobena, občané jsou spokojeni s výběrem i obsluhou,

- prodejna Jednoty, která má mimo potravin v menším rozsahu i průmyslové zboží. Byla vedena ke všeobecné spokojenosti občanů s. Horákem. Po jeho odchodu do důchodu prodejnu převzal s. Fišman. Nutno přiznat, že mladiství elán, přičinlivost a ochota v obsluze nového vedoucího měly vliv na celoroční tržbu, která v roce 1972 činila 3.460.000 Kčs. Prodejní doba je upravena podle potřeb občanů - v letním období od 6 - 12 hodin a od 17 - 18,30 hodin, v zimě od 7 - 12,30 hodin, odpoledne od 15 - 17 hodin.

Z nových druhů zboží se v prodejnách objevilo z potravin kakao Instant, slané pečivo, džusy, rostlinný tuk Hera, dostatek a větší výběr zmrazených výrobků a hotových jídel. Z průmyslového zboží to byly televizory, nábytek, mechanické hračky, tlakové hrnce a předměty z umělých hmot.

Požadavky ze strany občanů byly na plynová kamna a instalační materiál.

Velký nedostatek občané pociťují v zásobování zeleninou a ovocem, zvláště v tomto roce, kdy byla velká neúroda.

Během roku došlo k dvojímu zlevnění cen průmyslového zboží - k 1. 3. 1972 u televizorů, rádií, tranzistorů, kuchyňského nádobí, zrcadel atd. a k 30. 9. byly zlevněny rádia Kankán, šejkry, brusle, zahradní nábytek.

Textilní prodejna pod vedením s. H. Vašulkové má v prodeji metrové zboží a galanterii. Roční obrat činí 1.051.182 Kčs.

Prodejna obuvi byla obsazena novou vedoucí s. Libuší Lukášovou, s kterou jsou spotřebitelé spokojeni. Prodejna je dobře zásobena, byla by zde vhodná úprava prodejní místnosti.

Prodejna masa byla řádně zásobena zásluhou nového vedoucího F. Lungy, který se stará, aby požadavkům spotřebitelů vyhověl.

Pohostinství

Pohostinství Jednoty - bude tomu 10 let, co Jednota dala do provozu pohostinství v nové budově za tím účelem postavené. Vedoucí s. V. Dobeš se hned v začátcích dobře uvedl. Začalo se i vařit a jeho kolektiv pěti zaměstnanců jak v ochotné a rychlé obsluze hostů, tak i chutně připravenými jídly dal svému provozu charakter vkusné a příjemné restaurace. Není divu, že podnik brzy zvýšil počet zaměstnanců na 8 a dokázal v soutěži získat titul Brigáda socialistické práce, který si každoročně udržuje. V letošním roce opět překročil ústředím stanovený plán tržeb, takže dosáhl obratu v pohostinství 1.860.582 Kčs, v jídelně 340.461 Kčs a prodej zmrzliny vynesl 36.000 Kčs.

Služby

V rámci služeb je v obci jen správkárna obuvi, jež obstarává sám s. J. Imrich a zasklívací služba Komunálních služeb Vracov.

Jak je uvedeno, činnost MNV a jeho poslanců je velmi rozsáhlá. K jejímu uskutečňování byl vypracován a schválen následující rozpočet.

 

Rozpočet MNV

 

příjmy

Kčs

vydání

Kčs

daně a poplatky

91 000

vnitřní hospodářství

34 000

z činnosti organizací

220 000

školství

281 000

subvence

85 000

kultura

72 000

doplňkové příjmy

27 000

sociální péče

6 000

   

vnitřní správa

30 000

celkem

423 000

celkem

423 000

 

Obyvatelstvo

V roce 1972 se narodilo 31 dětí, z toho 18 chlapců a 13 děvčat zemřelo 17 osob z toho 11 mužů a 6 žen. Během roku bylo uzavřeno 24 sňatků, z toho 8 mimo obec. Do obce se přistěhovalo 22 osob, z obce se vystěhovalo 46 osob.

Sbor pro občanské záležitosti

Práce Sboru pro občanské záležitosti, zvláště jeho předsedkyně, má velmi dobrou úroveň. Obřady samy jsou vždy důstojné, pečlivě připravené. Proslovy při vítání dětí a organizaci obřadů při uzavírání sňatků provádí s. Sv. Ježková. Během roku 1972 bylo uvítáno 31 dětí. Každé dítě obdrží malý dárek, maminky květiny.

V obřadní síni bylo letos uzavřeno 16 sňatků. Při obřadu vítání dětí recitují a zpívají žáci ZDŠ, při svatbách sbor místních zpěvaček zpívá staré svatební písně. Místnost bývá vyzdobena zelení a květinami. Obřadní místnosti se využívá i pro slavnostní akce ZDŠ, jako slib pionýrů, slavnostní předání občanských průkazů. Škola zajišťuje v jarních a letních měsících květinovou výzdobu obřadní síně.

Nehody

Mimo radostných chvil měli jsme v obci také dvě tragická úmrtí poměrně mladých lidí: Františka Svobodníka (30. 6. 1972), který po nešťastném seskoku se stromu nabodl se na kůl. Po krátkém pobytu v nemocnici zemřel. Druhým případem byl Jaroslav Hajduch (16. 9. 1972), který z nezjištěných příčin havaroval na motocyklu. Na místě nehody zemřel.

 Národní fronta


Národní fronta, sdružení všech politických, sportovních a společenských organizací za účelem jednotného postupu v otázkách politických a celostátních, jednotného ideového hodnocení oslav a významných výročí politických celospolečenských a v širším měřítku i zájmových, uzavřela 23. 11. 1972 s MNV v Miloticích dohodu o spolupráci a společném postupu ve všech shora uvedených bodech činnosti rozšířenu na otázky místního zájmu jak společenského tak obecně hospodářského významu na dobu volebního období tj. do roku 1975. Kontrolu činnosti podle této dohody provedou smluvní strany na společném zasedání.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace KSČ v Miloticích má 32 členů. Na své výroční schůzi hodnotila svoji stranickou práci v roce 1972 velmi kladně. Bylo zdůrazněna hlavně vedoucí úloha strany v životě celé společnosti, ve vedení všech složek Národní fronty, v zastoupení jejími členy ve všech společenských organizacích, k důsledné angažovanosti těchto organizací na politice strany a uplatňování závěrů XIV. sjezdu strany a únorového pléna ÚV KSČ při plnění úkolů jejich zájmové činnosti za důslednou realizaci ideové a hospodářské politiky stran ve smyslu uvedených závěrů.

Byly uváděny výsledky práce společenských organizací sdružených v Národní frontě jako důkaz angažovanosti těchto organizací na politické a hospodářské linii strany ve smyslu závěrů XIV. sjezdu KSČ.

Organizace zajišťuje systematické školení marxismu-leninismu a součastné politiky strany pro své členy. Účast všech na jednotlivých školeních byla hodnocena kladně. Dobrá byla i úroveň lektorů.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství v Miloticích si během roku kladl za úkol pravdivě informovat veřejnost o životě národů v SSSR a o politické, hospodářské a kulturní pomoci našemu státu. Starší členové besedovali s mladými v obci o smyslu a cílech práce organizace, účastnili se všech pořádaných akcí, zvláště v Měsíci československo-sovětského přátelství.

U příležitosti oslav VŘSR uspořádala odbočka řadu veřejných akcí. V rámci oslav VŘSR byl pozván dětský národopisný soubor z Mikulčic s velmi hodnotným programem. Škoda, že účast na jeho vystoupení nebyla tak velká jako při jiných akcích. Úspěšná byla výstavka sovětské knihy a dobrá účast na řadě promítaných sovětských filmů.

Na pozvání členů organizace navštívili dva sovětští občané několikrát naši vesnici, zúčastnili se oslav VŘSR, kulturních podniků v obci a besedovali s členy o životě lidí v Sovětském svazu. Všude byli našimi občany dobře přijati, líbilo se jim prostředí u Šidlen, kam byli pozváni na besedu a přátelské posezení.

Československý svaz žen

Místní organizace Československého svazu žen mimo práce v pravidelných členských a výborových schůzích uspořádala oslavu MDŽ, na níž účinkovali jednak žáci mateřské školy, svým programem přispěli i žáci 1. stupně ZDŠ.

Vystoupila zde také dechová hudba OB za vedení F. Křižky a členové estrádního souboru F. Kundraty. Z dobrovolného vstupného členky organizace věnovaly po 200 Kčs každé škole. Přispěly rovněž na pohoštění u příležitosti slibu Jisker. Nezapomněly ani na svou internacionální povinnost, na obnovu Vietnamu věnovaly částku 100 Kčs.

Je všeobecně známo, že členky se snaží individuálně pomoci při Špičkových zemědělských pracích v místním JZD.

Na vnitřních úpravách kulturního domu odpracovaly členky 280 hodin, při jarním úklidu a úpravě veřejných prostranství 50 hodin.

Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže jako organizace s cílem výchovy mládeže k uvědomělému socialistickému přesvědčení a přípravě k členství v KSČ pracovala po změnách ve výboru velmi intenzivně.

Předním úkolem organizace bylo uspořádání politického vzdělávání členů. Většina z nich se však vzdělávání zúčastňuje na svých pracovištích a školách, proto nebylo vzdělávání v ZO SSM dokončeno.

V listopadu uspořádali členové SSM soutěž u příležitosti 50 výročí vzniku SSSR a 55. výročí VŘSR s názvem “Co víš o SSSR”. Zúčastnili se jí svazáci také ze Svatobořic a Ratíškovic. Soutěž měla dobrou úroveň, vítězně z ní vyšlo družstvo Milotic.

V rámci akce Z bylo členy odpracováno mimo účasti na špičkových pracích v JZD (360 hod.) na výstavbě kulturního domu 240 hod., na úpravě klubovny a okolí 300 hod., na výstavbě hřiště pro odbíjenou 270 hodin.

Ze sportovních akcí se zúčastnili turnaje ve stolním tenisu uspořádaného k 50. výročí SSSR. V dubnu se podíleli na uspořádání branné hry pro pionýry zdejší školy, kterým se hra opravdu líbila, že žádali uspořádání hry nové.

Z kulturních akcí hodnotili nácvik a provedení polonézy u příležitosti nového kulturního domu. Nácvik provedla s. Jana Pavloušková.

TJ Družstevník

TJ Družstevník ve snaze o všestranný rozvoj ustanovila mimo oddílu kopané, odbíjené a stolního tenisu, které pravidelně cvičí také oddíl základní tělesné výchovy. Pro pravidelné cvičení užívá místností nově zbudovaného kulturního domu. Jako první složka začala cvičit děvčata pod vedením s. uč. E. Rybové. Organizuje se také oddíl žactva a mužů, čímž by byla obnovena dřívější tradiční tělovýchovná činnost. Je třeba ocenit, že tato situace mohla vzniknout jen díky pochopení místního JZD, rady ONV a NF, kteří činnosti nejen přejí, ale i podle svých možností pomáhají.

Oddíl kopané má v činnosti čtyři mužstva a to: mladší žáky, starší žáky, dorost a jedno mužstvo, které se v letošním roce umístilo ve II. třídě na 1. místě. Všechna mužstva pravidelně trénují.

Kromě vlastní sportovní činnosti výbor zajišťuje brigádnicky úpravu a obnovu sportovního zařízení. Na úpravě hřiště odpracovali členové 1.700 brigádnických hodin.

Jako humánní čin bude třeba vyzdvihnout odběr krve 10 dobrovolných dárců.

Svazarm

Do rámce sportu zasahuje i organizace Svazarmu. Zaměřuje se především na výuku a školení řidičů motorových vozidel. V roce 1972 v polovině února uspořádala školení řidičů motorových vozidel. Počet účastníků byl 68.

V květnu byl uspořádán kurs pro řízení malých motocyklů. Zúčastnilo se ho 34 řidičů. Za účasti 42 přihlášených proběhl kurs řidičů aut v období od 24. 7. do 20. 10.

Členové Svazarmu se zúčastnili také Dukelského závodu žactva pořádaného školou.

Myslivci

Myslivecké sdružení má 20 členů. Tito se starají a udržují 4 krmelce pro spárkatou zvěř, dále pak 11 zásypů pro bažanty a koroptve. Minulou zimu bylo zkrmeno 10 q jaderného krmiva a 15 q sena a vojtěšky.

Naše zemědělská mechanizace se stává postrachem pro naši pernatou zvěř - koroptve a bažanty, neboť hnízdní v zemi v trávě nebo obilí. Při senoseči je nejen při hnízdění plaší, ale často i ničí hnízda s vejci. V tomto roce bylo při těchto polních pracích posbíráno a dáno do líhně přes 300 ks vajec, z toho 268 bažantích a 46 koroptvích. Koroptve se vylíhly všechny, bažanti už méně. mimoto jsou malí bažanti velmi choulostiví, hodně jich uhynulo. Jakmile mláďata dorostla do té míry, že se mohla sama živit, byla vypuštěna do přírody.

Rok 1972 nebyl nijak příznivý pro zvěř, škodu způsobilo deštivé počasí v červnu a červenci.

Bylo odstřeleno 9 ks srnčí zvěře, 508 bažantů, 551 zajíců, 38 divokých kachen a 73 divokých králíků. Mimo to pro vývoz bylo odchyceno 30 živých bažantů a 32 zajíců.

Na nákup odevzdali 2 ks srnčí zvěře, 91 ks bažantů a 255 ks zajíců.

Členové organizace vlastní 4 lovecké psy, 2 psy ve stavu zkoušek a 4 mladé psy, čímž se každá myslivecká společnost nemůže pochlubit. Na svých zařízeních odpracovali členové organizace 469 brigádnických hodin, při akci Z 126 hodin.

Československý Červený kříž

Místní skupina ČSČK má 209 členů, 51 mužů a 158 žen. V tomto počtu je jeden lékař a 8 dobrovolných sester. Organizace pořádala školení zdravotních hlídek. Starají se také o mládež, o kroužek mladých zdravotníků na škole, který vedou s. učitelky. Členky místní skupiny zorganizovaly soutěž zdravotnických hlídek mezi školami Milotice, Vacenovice a Skoronice.

Místní skupina ČSČK vysílala zdravotní hlídky ke všem sportovním podnikům, měla službu i při špičkových pracích v zemědělství. V tomto roce ošetřili 232 úrazů.

30. 5. byl uspořádán “Den zdraví”. Zorganizovali přednášky s filmy pro pracovníky v zemědělství, dojičky, pro pracovníky Jednoty a kuchařky. Členové prováděli zdravotní kontrolu čistoty v prodejnách, pohostinství, JZD, STS i při manipulaci s mlékem. Závady nebyly zjištěny.

Skupina provedla nábor dárců krve. Celkem darovalo krev 28 osob. Mimo to byl pak v nemocnici v kyjově mimořádný odběr krve od 6 dárců na žádost nemocnice v Brně pro žáka Řiháka, který podstoupil operaci srdce. na výroční schůzi byly předány bronzové plakety Dr. Jánského za 10 bezplatných odběrů krve J. Rajsiglovi a Janě Střítecké, čestná uznání 24 dárcům krve, malé upomínky za 3 odběry a několik odznaků za 6 odběrů. Modrá stužka s Červeným křížem byla udělena F. Stříteckému k jeho životnímu jubileu za to, že jeho 6 dětí, manželka i on sám jsou čestnými dárci krve. je nutno ocenit obětavou práci s. Š. Třeské. Jako každoročně, tak i v tomto roce jednou z nejpěknějších akcí skupiny byly návštěvy starých a nemocných občanů před vánocemi (83 osob). Členové je potěšili nejen přátelskými slovy, ale i malými dárky. Akce se zúčastnily i děti MŠ.

Na veřejně prospěšných pracích odvedli členové 1.098 hodin záslužné práce. Během roku skupina uspořádala jednodenní rekreační zájezdy pro zasloužilé pracovníky a důchodce.

Požárníci

Je třeba vzpomenout nezištné a obětavé práce příslušníků místního požárního sboru. Má 38 členů a 34 žáků. I když členové sboru neměli v tomto roce případ většího požáru, při němž by zasáhli, nezaháleli. Vzdělávali se teoreticky, prováděli cvičení a připravovali se k soutěži. Prakticky zasáhli jen při ohni suché trávy, zapálené chlapci. Bylo zde nebezpečí rozšíření ohně do lesa. Členové sboru přispěli také k uhašení ohně na nádvoří místního JZD. Při této příležitosti znovu jednali o potřebě zřízení jímky na kanále, jako zásobníků užitkové vody pro případ ohně.

Jako každoročně provedli členové sboru preventivní prohlídky v domech i objektech JZD.

Po vykonané práci je dobré se i pobavit. V únoru uspořádali ples v novém kulturním domě. Ples se vydařil.

Pokud se týká veřejných prací členové sboru se nenechají zahanbit. Brigádnicky odpracovali: v JZD 130 hod., ve ŠS 194, na úpravách kulturního domu 158, na údržbě sušáku, zbrojnice a výzbroje 429 hodin.

Zahrádkáři

Místní skupina Čs. ovocnářského a zahrádkářského svazu se pochlubila pěknou veřejnou prací. Organizace v počtu 261 členů má 3 zájmové skupiny: 1. ovocnářskou pod vedením Lad. Miléře, 2. vinařskou vede C. Běhula, 3. květinářskou vede A. Křižková. Všechny si plní úkoly uložené výroční schůzí.

Ovocnáři uspořádali v lednu odbornou přednášku o ošetřování ovoce. Pro veřejnost připravili i malou výstavku přezimovaného ovoce. Vystavili 80 vzorků perspektivních odrůd jablek, které mohl každý návštěvník ochutnat. V dubnu provedli kurs roubování ovocných stromů. Vedl jej s. Janoušek, zahradník ŠS. Akci uspořádali za účelem získání mládeže pro ovocnářství. Účastníci kursu měli možnost shlédnout zámecké skleníky, v nichž mimo jiné jsou šlechtěny i okrasné dřeviny.

Vinařská skupina uspořádala v březnu v kulturním domě výstavku vín s ochutnáváním. Vystavovali celkem 507 vzorků kvalitativních vín převážně od zdejších pěstitelů. Předsedou výstavního výboru byl zvolen F. Poláček jako zakládající člen vinařské besídky. Výstavka byla početně navštívena - 600 osob. Končila družnou zábavou. Kromě vína hřálo účastníky vědomí, že k výstavbě kulturního domu vybudovaného svépomocí občanů přinesli také svůj podíl. V dubnu uspořádali kurs řezu a vedení vinné révy na drátěnkách pod vedením ing. Konůpka z bzenecké vinohradnické školy. Kursu se v hojném počtu zúčastnili zejména zájemci o výsadbu nových vinohradů. V srpnu se konala přednáška ing. Fice o zpracování hroznů.

V tomto roce ztratila skupina dlouholetého člena Fl. Kučeru dobrého a veselého vinaře.

Jako celek přispěli zahrádkáři svým podílem také na zkrášlení veřejných prostranství. Rekultivovali starý trávník a nově vyseli travou celou plochu parku na návsi, prostranství před hřbitovem i na hřbitově samém. Po krajích vysázeli nové keře růží. Při těchto pracích se uplatnila nejvíce skupina květinářů.

Organizace nezapomíná ani na mládež. Člen výboru K. Pijáček vede skupinu žáků. Ve školním skleníku a na školních pozemcích je učí roubovat stromky, sadit a ošetřovat porosty

Počátkem září uspořádali kulturní pásmo “Veselé odpoledne”. Na programu se podílela skupina Jožky Severína s lidovým vypravěčem Vaškem mlýnkem z Kuželova. Místní slovácký kroužek předvedl krásné staré zpěvy a tance. Akce byla velmi úspěšná.

Včelaři

Tento rok byl pro včely velmi nepříznivý. Jarní mrazy zničily ovocné květy i akáty a včely měly po celý rok co dělat, aby nezahynuly hladem.

Chovatelé

Svaz chovatelů drobného zvířectva má 32 členů. Ve svazu jsou organizováni drobní chovatelé králíků, slepic, holubů, ovcí, koz, nutrií a exotického ptactva. Registrovaná zvířata: 123 ks králíků, 321 ks slepic, 148 ks holubů, 8 ks ovcí, 7 ks koz, 153 ks exotů. Zvířata jsou čistokrevná.

Obeslali výstavu ve Svatobořicích, zde získali 4 čestné ceny, v Kyjově jednu. Několik prvních cen získali na národní výstavě v Hodoníně a Brně.
 


 

Kultura


O kulturní rozvoj v obci se stará OB za součinnosti složek NF. Řídící úlohu má osvětová beseda v čele s radou v tomto složení: předseda L. Macek, místopředseda J. Rančík, jednatel Sv. Novotná, hospodář Jos. Lévek, vzdělavatelé L. Macek a A. Káčerková, knihovník J. Souček, kronikář Sedlaříková J., vedoucí kina Konečný B., vedoucí agit. Rybová E.

Svou činností provádí prostřednictvím souborů a kroužků:

1. Hudební dechový soubor - vedoucí B. Zbořil
2. Hudební dechový soubor - vedoucí F. Křižky
3. Big-beatová skupina - vedoucí F. Knotek
4. Národopisný soubor - vedoucí L. Lunga
5. Vlastivědně-národopisný kroužek - vedoucí V. Šťastný
6. Divadelní soubor - vedoucí E. Běhula
7. Estrádní soubor - vedoucí F. Kundrata

Národopisný soubor začal svou činnost v tomto roce 27. 2. slavnostní schůzí. Členové předvedli pěknou kulturní vložku. Připravili také pohoštění pro účinkující slovácké svadby, s úspěchem předvedené v předcházejícím roce. V červenci se zúčastnili slavnosti 30. výročí založení slováckého kroužku v Kyjově. Pěknou a zdařilou akcí byl sjezd padesátníků, kterého se zúčastnilo 33 jubilantů i se svými manželkami. Velmi zdařilé bylo srpnové vystoupení “Zrušení roboty”. Program předcházel průvod po dědině. Slavnost zakončili taneční zábavou.

Dechová hudba OB pod vedením Fr. Křižky spolu s estrádním souborem F. Kundraty se mohou pochlubit v roce 1972 bohatou činností. Svým programem přispěly ke zdárnému průběhu řady kulturních podniků i zábavných akcí nejen v Miloticích, ale i okolí. Dechová hudba jen v obci vystoupila 16krát, z toho 5krát s estrádním souborem.

Členové SSM uspořádali během roku 4 diskotéky s dobrou účastí. K zábavě jim hrála big-beatová skupina.

Rok 1972 na kulturním poli začal:

21. 1. slavnostním otevřením Kulturního domu - plesem NF zvlášť četně navstíveným místními občany i návštěvníky z okolí.

25. 2. oslavou výročí Února za hojné účasti občanů, ukončením masopustu s pochováváním basy a zábavou

8. 3. pěknou oslavou MDŽ pořádanou ČSŽ. program obstarali žáci mateřské a národní školy. V dubnu to byly oslavy osvobození Milotic Rudou armádou.

17. 4. Lampionový průvod a položení věnce k pomníku padlých.

18. 4. Slavnostní shromáždění k výročí osvobození obce v sále kina za hojné účasti občanů. V rámci této oslavy sehrál 29. - 30. 4. divadelní kroužek v Kulturním domě na nově vybudovaném jevišti Jiráskovu hru Lucerna s velkým úspěchem.

1. 5. oslavy 1. máje, průvod vesnicí

8. 5. položení věnce k pomníku padlých

1. a 2. 7. uspořádali padesátníci sjezd v Kulturním domě. Oživili společně vzpomínky, navštívili školu, zámek, pobesedovali v družné zábavě u Šidlen. Podobnou akci si letos uspořádali i čtyřicátníci.

3. 8. členové slováckého kroužku vzpomněli zrušení roboty. Na programu vystupovali účinkující v soudobých kostýmech a krojích.

3. 9. zahrádkáři uspořádali kulturní pásmo “Veselé odpoledne”. Na programu se podílela skupina Jožky Severína s lidovým vypravěčem Vaškem Mlýnkem z Kuželova. Akce byla velmi úspěšná.

5. 11. národopisný soubor OB uspořádal slovácké hody s průvodem krojovaných po dědině. Večer slavnost pokračovala hodovou zábavou.

7. 11. se konal lampionový průvod k oslavě výročí VŘSR a tím byly zahájeny Měsíc SČSP. Akce v letošním roce byly velmi dobře připravené.

11. 11. vystoupil dětský národopisný soubor z Mikulčic.

19. 11. soutěž členů SSM “Co víš o SSSR” za účasti mladých i z okolních obcí.

22. 11. byla uspořádána výstavka sovětské knihy v kinosále. V období od 3. 11. do 30. 11. byly promítány sovětské filmy (6). Účast velmi dobrá.

4. 12. slavnostní zakončení Měsíce SČSP za účasti všech složek.

Téměř při všech akcích účinkovali některé z dechových souborů OB. Je nutné jim přiznat velkou účast na kulturních podnicích v obci.

Základní devítiletá škola

Výchovná práce ve školním roce 1971/72 byla zaměřena na další zvýšení ideově politického působení na žáky, spojení školy s životem, socialistickou výstavbou a politikou KSČ.

V plné míře se využívalo významných výročí a celospolečenských událostí jako byly oslavy 54. výročí VŘSR, Měsíce přátelství, Vítězného února, narození V. I. Lenina, 1. a 9. květen, 30. výročí vyhlazení Lidic. Vzrostl počet dopisujících si žáků se sovětskými pionýry. K posílení výchovného vlivu na žáky, pořádaly pionýrské oddíly besedy se zasloužilými členy strany. Konkrétním výrazem výchovy k proletářskému internacionalismu bylo uspořádání sbírky “Učebnice pro Vietnam” - 1.218 Kčs.

Počet tříd se nezměnil, školu navštěvovalo 461 žáků, z nich je 196 přespolních 167 z Vacenovic a 29 ze Skoronic. 22 žáků propadlo. Největší počet propadajících je ze 6. tříd. 181 žáků využívalo výhody školní stravovny, 50 žáků se zapojilo do různých zájmových kroužků.

Velké změny nenastaly ani v učitelském sboru. Od 1. 9. 1971 byl na školu ustanoven s. Vladimír Polínek, který k nám nastoupil po skončení vojenské služby. Na školu ve Skoronicích od nás odešel s. M. Frolec. Za s. Prágrovou, která nastoupila mateřskou dovolenou byla ustanovena s. M. Koudelová, důchodkyně z Kyjova.

Pro zvýšení politických znalostí byli všichni učitelé zapojeni do politického studia. Všichni vypracovali písemnou práci. Závěr studia byl proveden formou pohovorů před komisí. Většina učitelů, kteří bydlí v místě školy i většina dojíždějících se podílí svou prací na politickém a kulturním životě obce. Učitelé pracují jako poslanci NV, jsou členy komisí vedou Sbor pro občanské záležitosti, pracují v ČSŽ i ve VO KSČ. Připravují kulturní programy a výzdobu k různým oslavám v obci, organizují nárazovou pomoc JZD. K nejvýznamnějším akcím, které zajišťovali učitelé se žáky patří 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR.

Polytechnické výchově se věnuje mimořádná pozornost. Je málo škol, kde mají takové podmínky pro pracovní výchovu žáků, hlavně pokud se týká základů zemědělské výroby. Škola má k dispozici 2 skleníky, 1 pracovnu a dostatečné množství pařenišť. Skleník má samostatné ústřední vytápění. Žáci mají možnost seznámit se s pěstováním sadby zeleniny, květin.

Rozmístění vycházejících žáků naší školy bylo v souladu s potřebami národního hospodářství. Pro JML byl získán 1 horník a 5 důlních zámečníků, do zemědělských učebních oborů 6 žáků. Z 21 žáků, kteří úspěšně vykonali zkoušky, 17 jich bylo přijato na školy. Velký počet chlapců byl získán pro učební obory ve stavebnictví 9. zedníků, 6 tesařů a stolařů, 1 pokrývač, 1 podlahář a 3 instalatéři. 20 žáků nastoupilo přímo do pracovního poměru.

Ve školním roce 1971/72 byla obnovena činnost PO. Na škole pracovalo 8 oddílů PO a 1 oddíl Jisker. Některé oddíly se zúčastnily expedice “Za prvními pionýry” a dosáhli velmi pěkného umístění v rámci okresu.

Do výuky náboženství se přihlásilo 75,5% žáků. I když je tomuto problému věnována pozornost, nedosahuje se podstatného zlepšení.

O prázdninách byla provedena oprava podlah ve třídách, dokončila se výměna radiátorů, oprava kotle ústředního topení, malba a nátěry v celé budově, výměna vodovodního potrubí v celkové hodnotě 200.000 Kčs. Je dobudováno hřiště na vybíjenou.

Mateřská škola

V roce 1972 navštěvovalo mateřskou školu 55 dětí. Docházka byla velmi dobrá. V zimním období se rozšířila vlna onemocnění chřipky a zarděnek, která postihla většinu dětí. Od 1. 9. nastoupila na školu místo s. Sobolové L. s. Černavová V. z Hodonína. Personál zůstává beze změny.

Hlavní akcí na škole byl Den zdraví, stanovený na 30. 5. K ní byl zaměřen celý výchovný program. Hostům, kteří navštívili v tomto dni školu, předvedly děti nacvičené výstupy se zdravotním zaměřením. výstavka kreseb a prací z modelovací hlíny na téma správná výživa, byla hosty oceněna. Veřejně vystupovaly děti na oslavě MDŽ.

V období prázdnin mateřskou školu navštívilo mnoho hostů u příležitosti sjezdu čtyřicátníků a padesátníků. Pro ně uspořádaly s. učitelky výstavku výtvarných prací dětí.

Divadlo

V osvětové činnosti musím vzpomenout práci divadelního kroužku, jehož duší je p. F. Střítecký. Po delší přestávce zaviněné především různorodostí zaměstnání mladých lidí, kdy pro různou pracovní dobu na svých pracovištích, těžko se schází k nezbytným zkouškám.

V rámci oslav osvobození Milotic RA bylo ve dnech 29. - 30. 4. sehráno milotickými ochotníky herecky náročné divadelní představení Lucerna od A. Jiráska v režii F. Stříteckého a K. Kopřivy. Mladou kněžnu zahrála s. učitelka Sv. Novotná, mlynáře St. Neduchal, Haničku E. Bábíčková a kláska K. Kopřiva. Pomohla také ZDŠ obsazením vil z řad žákyň a jejich pěkným tancem kolem lípy. Představení se vydařilo, líbilo se, spokojeno obecenstvo i herci, kteří po divadle besedovali se zástupci MNV.

Lucerna byla prvním divadlem po přestavbě sokolovny na Kulturní dům, což si vyžádalo mnoho obětavé brigádnické práce zúčastněných ochotníků i místních řemeslníků na přepracování jevištní konstrukce, kulis, osvětlení. Byl zakoupen nový rozvaděč světel nákladem 17.000 Kčs, byla také pořízena nová plyšová opona. Všechny práce a nákupy organizoval s. F. Střítecký. Divadelní představení se stalo důstojnou oslavou výročí nového nabytí svobody.

Kino

Správa kina nebyla s celoročním výsledkem spokojena, hlavně pokud se týká plnění plánu. Bylo promítnuto 231 filmů proti plánovaným 235. Vinu přičítá správa kina malému přídělu filmů vhodných pro mládež. Také četné kulturní podniky měly vliv na návštěvnost. Průměrná návštěva na 1 představení byla 91 osob. Dobře navštíveny byly filmy: Dobrodružství v Ontariu, Černý vlk, Sestřička, Smrt Černého krále, Dívka na koštěti, Hraběnka z Hongkongu atd.

Nově byl pořízen zesilovač v ceně 9.000 Kčs. Pro zpříjemnění prostředí bylo instalováno v hledišti nové naftové topení.

Knihovna

Knihovna je umístěna v budově starého NV. Má 2.697 svazků. Většinu čtenářů tvoří děti. Průměrný počet výpůjček činí 2 knihy na každého občana. O knihovnu se vzorně stará s. J. Souček, důchodce.

Zámek

Státní zámek v Miloticích je dosud ve stádiu rozsáhlých oprav. V tomto roce byly dokončeny opravy skleníků, schodiště, jak ze vstupní strany, tak i z parku, rovněž část soch a váz na mostě, altánek a oplocení v anglickém parku. Pro příští období se počítá s vnitřní úpravou zámku - nátěry, malba, tapetování pokojů a další.

 


 

Závěr


Rok 1972 můžeme hodnotit jen kladně. Z hlediska politicko společenského byl rokem významných výročí: 50. výročí vzniku SSSR, prvního socialistického státu světa a 55. výročí VŘSR, které bylo vzpomenuto na nesčetných schůzích, pracující uzavřeli na jeho počest stovky socialistických závazků.

V mezinárodní politice se rok 1972 vyznačoval úsilím socialistického tábora a pokrokového lidstva o zachování míru na celém světě. Evropa, která je 28 let bez válek, usiluje mírovou cestou na popud socialistických států o uzavření smlouvy za trvalý mír a bezpečnost v Evropě. Úspěchem mírové politiky SSSR a celého socialistického tábora bylo uzavření smlouvy s Polskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, uznání NDR za rovnoprávný, samostatný a suverénní stát. Nelze přehlédnout ani osvobozenecký boj lidu kapitalistických zemí jako Chile aj.

Rok 1972 byl rokem všestranného rozvoje socialistické společnosti, kdy pracující v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě, obchodě, službách i na úseku vědy, kultury a školství uskutečňují náročný program XIV. sjezdu KSČ. Říjnové zasedání ÚV KSČ jej charakterizovalo jako program společenských a sociálních jistot a účinné ochrany vymožeností socialismu.

Bilance roku 1972, druhého roku pátého pětiletého plánu byla příznivě hodnocena nejvyššími stranickými orgány. Díky příznivému vývoji ekonomiky přistoupilo se k uskutečňování sociálního programu 14. sjezdu KSČ. Zlepšily se podmínky pro mladá manželství, zvýšily se důchody. Proti předcházejícímu roku se zvýšily příjmy obyvatelstva o 5%, z toho mezd o 4% a příjmy ze sociálního zabezpečení o 8%. Přírustek vkladů činil 13,2%. Vzestup výroby i dovoz spotřebního zboží se projevil v růstu maloobchodního obratu za poslední 2 roky o 10,1%. Z potravin vzrostl nejrychleji prodej masa, mléka, zeleniny a ovoce, z průmyslových výrobků pak prodej zařízení, aut atd. Vždyť jen v naší obci vlastní 53 občanů auto, 354 televizi a o jiných vymoženostech pro domácnost ani nemluvě. To všechno dokazuje péči KSČ jako vedoucí síly naší společnosti o růst životní úrovně obyvatel.

I v naší obci VO KSČ cílevědomě zasahuje do hospodářského a společenského života buď prostřednictvím svých členů ve výborech organizací NF nebo členy - funkcionáři nejen v JZD, ŠS a sdruženém podniku, ale hlavně ve vedení obce. Mají proto zásluhu na zlepšování úrovně u nás v obci jak předseda VO KSČ s. M. Schüller, tak předseda MNV s. Z. Schüller a tajemník MNV J. Čížek svým svědomitým plněním směrnic KSČ ve správě obce a jejím zvelebení po všech stránkách občanského života.

Dostavba Kulturního domu i k němu přilehlé restaurace byla v tomto roce ukončena, dokázala zlepšit společenské soužití občanů. Na pracích se podílela většina z nich. Mládež i jednotlivé složky NF využívají místností, dobře se baví, zapojily se i do divadelní činnosti. Rozbíhá se i činnost tělovýchovná. Vesnice začíná žít vlastním aktivním životem.

 

malba zámku

 

další rok