Obsah

1971

Počasí


Po pěkných bílých vánocích nastal leden s opravdovými mrazy, které 6. 1. dosáhly -18 °C. 3. 1. napadlo množství sněhu, při silných mrazech vydržel až do 20. 1. Následujícího dne nastala obleva provázená silným větrem a dešťovými přeháňkami. Trvala až do 26. 1., teplota dosahovala 11 °C. Do konce měsíce trvalo teplé větrné počasí s mírnými ranními přímrazky. Průměrná denní teplota v lednu -3 °C, průměrné množství srážek 13 mm.

Únor se ohlásil mrazíky -3° až -5 °C. Jasné a slunečné počasí trvalo až do 6. 2. Následujícího dne se silně oteplilo, do 20. 2. teploty neklesly pod +2 °C. Poslední dny února nastal mráz -11 °C provázen sněhovými přeháňkami. Průměrná měsíční teplota +2 až 3 °C, srážky 9,2 mm.

Březen začal nástupem silných mrazů -9 až - 14 °C, které do 15. 3. sice poněkud polevily, ale zůstávalo chladno až do 20. 3., noční teploty nedosáhly 0 °C. Dne 20. 3. se oteplilo +16 °C. Do konce měsíce byly ranní mlhy, které se střídavě buď rozpadly nebo zůstalo zataženo s občasným deštěm. Průměrná teplota 13 °C, srážky 33,3 mm.

Duben se přihlásil aprílovým počasím se zvětšenou oblačností a deštěm. Teplota se do 10. 4. pohybovala kolem 10 °C, při vyjasnění a uklidnění větru vystoupily teploty v odpoledních hodinách na 20 °C. V polovině měsíce došlo k silnějším jarním přímrazkům -2 až -3 °C. Kolem 20. 4. nastalo znovu zhoršení počasí, chladno, téměř každodenní přeháňky. 21. 4. za vyjasnění mráz -4 °C, který zavinil zkázu meruňkových květů. Průměrná teplota 10,9 °C, průměrné měsíční srážky 24,1 mm.

Květen se v tomto roce opravdu vydařil. Prvních deset dnů byly dešťové přeháňky při denních teplotách 14 °C-15 °C, ráno 6 °C. Po 10. 5. bylo slunečno s téměř letními teplotami 27-28 °C. Koncem měsíce se obloha opět zatáhla. 19. 5., 21. 5., 22. 5. nastaly první bouřky s vydatným deštěm. Proměnlivé počasí trvalo až do konce měsíce. Ranní teploty neklesly pod 15 °C. Průměrná teplota 17 °C, srážky 27,8 mm.

Červen pokračoval v bouřkovém počasí s menšími srážkami až do 20. 6. Ranní teploty 18 °C, odpolední až 26 °C. Poslední třetinu měsíce ovlivnil Medard, pršelo až do konce měsíce. Poslední dny byly poněkud chladnější. Průměrná teplota v měsíci 16,5 °C, srážky 58 mm.

Počátek července pokračoval v deštivém počasí. V první polovině věsíce zataženo. Na červenec chladno ráno 11 °C, odpoledne 23 °C. Kolem 18. 7. se oteplilo, teplota dosáhla 32 °C, což přivodilo druhého dne bouřku a následující dny proměnlivé počasí se srážkami a teplotami kolem 20 °C. Konec měsíce byl velmi teplý 30 - 33 °C. 30. 7. se přihnala bouře, která natropila velké škody na polích. V severní části katastru padali i kroupy. Během půl hodiny spadlo 35 mm srážek. Průměrná měsíční teplota 20 °C, srážky 55,3 mm.

Srpen začal pěkným počasím s vysokými denními teplotami, jež neklesaly až do 20. 8. pod 20 °C. Slabé ochlazení nastalo po 20. 8. Tyto horké srpnové dny vyvolaly 16., 24., 28. 8. bouře s deštěm. Průměrná teplota 21 °C, srážky 24,8 mm.

Měsíc září byl opět pěkným dokončením léta. Do 10. 9. se ranní teploty pohybovaly kolem 12 °C, přes den okolo 25 °C. 11. 9. se ochladilo, nastaly ranní mlhy, které přecházely v některých dnech v mrholení a déšť. Po 20. 9. nastalo opět pěkné podzimní počasí, po ranních mlhách bylo většinou jasno, teploty vystupovaly na 20 °C. Teprve poslední dva dny bylo zataženo a pršelo. Průměrná měsíční teplota 15 °C, srážky 32,3 mm.

Po posledních deštivých dnech v září se začátkem října silně ochladilo. Teploty ráno dosahovaly 5 °C, denní 15 °C. Ráno husté mlhy až do 7. 10., kdy po vyjasnění přišel první mráz - 1 °C. Pak opět silně popršelo. několik dní bylo jasno, slunečno s denními teplotami do 20 °C, srážky 12 mm.

Listopad začal silnějšími mrazy -5 °C, přes den pak bývalo polojasné počasí, které potrvalo do 17. 11. Rána se vyznačovala silnými mlhami. 18. 11. napadl první sníh, který přešel v déšť. Po 20. 11. nastalo silné ochlazení, ráno - 5 °C, odpoledne 0 °C. 23. 11. napadlo 22 cm vlhkého sněhu. Poslední dny se oteplilo. Průměrná teplota 3 °C, srážky 39 mm.

Prosincové první dny byly teplé, deštivé. Ke slabému ochlazení došlo kolem 10. 12. Následovalo oteplení, nemrzlo. Posledních 10 dnů se vyskytovaly mrazíky kolem -1 až 2 °C, odpolední teploty 3 °C. Rána se vyznačovala silnými mlhami někdy trvajícími i přes den. Průměrná měsíční teplota -2 °C, srážky 32,2 mm.

Průměrná teplota celého roku 9,5 °C odpovídá dlouholetému průměru pro naši oblast, naopak srážky 331,2 mm jsou hluboko pod víceletým průměrem.

 


 

Zemědělství


Poměrně dlouhá zima trvala do 20. 3., teprve potom teploty vystoupily nad 0 °C a pole začala obsychat. Do konce března však nebyly podmínky pro práci na poli. Teprve začátkem dubna nastal příhodný čas k započetí polních prací. Do 14. 4. se podařilo zasít téměř všechny jarní obiloviny, cukrovku a část kukuřice. Polní práce pokračovaly v plném tempu až do konce měsíce, podařilo se dostat do země všechny zbylé plánované osevy. Pozdní mráz 29. 4. -4,5 °C způsobil pomrznutí vzešlých okurek, brambor a později kvetoucích stromů. Největší škoda byla způsobena na okurkách, přesto, že byly chráněny nákrytem z folie PVC. Musely být na ploše 5 ha zaorány a znovu zasety. Začátek května přinesl dlouho očekávané srážky. Deštivé počasí netrvalo dlouho, kromě 1. týdne byl celý měsíc suchý. I přes nedostatek vláhy byly porosty ozimých i jarních obilovin dobře zapojené. Cukrovka vzcházela nejednotně, v době pletí ještě část rostlin klíčila. Porost cibule značně zeslábl následkem poškození rostlin silným větrem s pískem.

Vinohrady byly v tomto roce poškozeny jednak zimními a zvláště pak pozdním jarním mrazem, řez se musel přizpůsobovat poškozenému dřevu.

Při bouřce 4. 6. padaly kroupy, které poškodily zvláště na pozemcích před zámkem porost cukrovky. I přes deštivý červen podařilo se polní práce zvládnout včas a kvalitně. 18. 6. byla 1. sklizeň brambor, při níž odrůda Auriga dala výnos téměř 133 q z ha. Do konce měsíce byla sklizeň brambor hotova. Vzhledem k velmi rané odrůdě byl plánovaný zisk překročen o 100.000 Kčs. V posledním probíhala také sklizeň salátových okurek.

V květnu, díky suchému počasí, se podařily první seče vojtěšek sklidit v suchém stavu a při vysoké kvalitě. V červenci probíhaly druhé seče pícnin. Byly poměrně nízké pro nedostatek srážek.

Stav obilovin přede žněmi nebyl nejlepší. Byly obavy, že dlouhotrvající sucho způsobí zaschnutí zrna a špatné vyzrání. Počátek žní ukázal, že tyto obavy se nesplnily. Zrno bylo poměrně plné a výnosy velmi dobré. Největší potíže v průběhu žní činil nedostatek náhradních dílů na žňových strojích a nedostatek skladovacích prostorů pro obilí. Jako náhradní skladovací prostor sloužila silážní jáma, kde bylo uskladněno asi 30 vagonů pšenice, která musela být přehazována, aby při vysoké vrstvě nedocházelo k zapaření. 30. 7. při silné bouřce došlo k zaplavení silážní jámy. Větší škodě bylo zabráněno díky obětavému úsilí funkcionářů JZD, traktoristů a místních požárníků. Ještě v průběhu lijáku bylo zajištěno odčerpávání vody. Žně byly ukončeny dne 10. 8. na nejvýše položeném pozemku na Homoli, odkud byly odvezeny poslední centy jarní pšenice. Průměrný výnos pšenice jarní 43,9 q z ha, pšenice ozimé 42,4 q a ječmene 42,9 q z ha. Jsou to výnosy, jakých nebylo v historii družstva dosaženo. Tržby za ječmen i přes vysoký výnos byly poměrně nízké, protože nebylo dosaženo žádoucí kvality zrna. Výroba zrnin byla překročena proti plánu o 32 vagonů.

Okurky salátky i nakladačky nedosáhly plánovaných výnosů. Rovněž u cibule byl výnos nižší.

Ovoce v tomto roce bylo celkem málo kvalitní a bylo ho velmi málo. Z vinohradů vzhledem k jarnímu poškození nebylo také dosaženo plánovaného výnosu - z 1 ha 33,7 q.

Poprvé v historii družstva byla téměř celá plocha cukrovky sklizena sklízecí soupravou, takže pro ženy odpadla nejnamáhavější práce. Sklizeň byla v krátkém čase hotova, počasí přálo. Průměrný výnos cukrovky činil 343,7 q z ha proti plánu 370 q. Rozhodující vliv na výši výnosu mělo dlouhotrvající sucho v letních měsících.

Podzimní práce byly prováděny včas a kvalitně, takže setí ozimin probíhalo bez obtíží do dobře připravené půdy. Silážní kukuřice byla seta na poměrně velké ploše 90 ha. Následkem sucha bylo dosaženo nízké sklizně 230 q z ha. K podstatnému snížení výnosů došlo vlivem časných podzimních mrazíků.

Podmínky pro vzcházení ozimin byly velmi špatné - celý říjen nepršelo. Porosty byly nevyrovnané a vzcházely velmi dlouhou dobu. Podzimní orba byla dokončena do zámrzku na celé ploše, takže se nastoupilo bez dluhu do dalšího hospodářského roku.

Jednotné zemědělské družstvo

Jednotné zemědělské družstvo hospodaří na 644 ha zemědělské půdy. Na produkci družstva se podílí 48% rostlinná výroba a 52% výroba živočišná.

Práci v družstvu zabezpečuje 263 pracovníků z toho je 160 trvale činných a 103 pracovníků pomáhajících. U trvale činných pracovníků se stav snížil proti minulému roku o 9 osob. Členové družstva obhospodařují 84 ha záhumenek. Pracovníkům družstva jsou odprodávány naturálie ve výši 800 q obilí ročně, strop naturalií je určen na 450 kg na jednoho pracovníka.

Živočišná výroba

V produkci živočišné výroby bylo dosaženo v uplynulém roce dobrých výsledků. U zvířat i u živočišných výrobku se docílilo překročení. Nemalou zásluhu na tom mají pracovníci rostlinné výroby v dostatečné dodávce kvalitních krmiv, jakož i ošetřovatelé dobytka a vedoucí pracovníci. U hovězího dobytka se začalo s výkrmem monodietou, projevilo se to kladně na produkci hovězího masa. Produkce živočišných výrobků byla splněna na 105,9%, u zvířat na 113,1%.

 

 

Produkce živočišných výrobku a zvířat

 

 

plán

skutečnost

% plnění

mléka

1 292 400

1 376 494

106,5

vejce kachní

99 000

112 656

113,8

vejce husí

27 000

28 605

105,9

hovězí maso

1 035 406

1 185 355

114,5

vepřové maso

1 235 917

1 350 238

109,2

káčata

200 000

260 232

130,1

housata

112 500

123 400

109,7

 

Překročení produkce umožnilo, aby byly překročeny i plánované dodávky. Státní plán nákupu mléka splnili na 106,5%, hovězího masa na 113,1%, masa vepřového na 105,7%. Tržby v živočišné výrobě byly splněny na 105,7%.

 

Stavy zvířat se v našem družstvu v podstatě nezměnily, jen u stojnic se zvýšil počet o 8 ks

 

 

1970

1971

skot

544

543

- z toho dojnic

202

210

vepři

661

712

- z toho prasnice

77

74

koně

10

10

drůbež

891

873

 

Nejvyšší užitkovosti dosahují pracovníci u skotu žír a to 1,02 kg na kus a den, celookresní průměr činí 0,78 kg. U prasat žíru je užitkovost 0,62 kg, okresní průměr 0,53 kg. Denní dojivost na 1 dojnici činí 7,62 l, okresní průměr 7,40 l.

 

Porovnání užitkovosti

 

 

1970

1971

%

roční dojivost na 1 krávu

2 367

2 782

117,5

dojivost na kus a den

6,5

7,62

 

denní přírůstek skotu celkem

0,86

0,82

95,3

denní přírůstek skotu žír

0,99

1,02

103

denní přírůstek vepřů

0,61

0,62

101,6

odchov telat na 100 krav

83

75

90,3

odchov selat na 1 prasnici

19,4

19,4

100

 

Dobrým ukazatelem výsledků živočišné výroby je úspora materiálových nákladů při vysokém překročení výroby. Jen pracovní náklady jsou překročeny. Na jejich zvýšení se největší měrou podílí značné překročení plánované produkce.

Rostlinná výroba

Produkce rostlinné výroby byla splněna na 110,4% zásluhou vysoké výroby obilovin. U pšenice o 36,2%, u ječmene o 60,5%.

Vysoká produkce obilovin byla podmíněna několika faktory - vysokými dávkami čistých živin, použitím moderních výkonných odrůd osiv. Nesporně velký vliv na výnosy měla pečlivá agrotechnika v průběhu vegetace (odrůdové hnojení, válení, postřik), v neposlední řadě také sklizeň s minimálními ztrátami.

U brambor na celou plochu použili členové družstva předklíčenou sadbu. přestože došlo na části plochy k poškození mrazem, byla ranost sklizně i výnos dobré. Velký vliv na výnos mělo použití závlahy na části plochy.

Mezi plodiny, u kterých nebyla dosažena produkce, patří kukuřice na siláž. Způsobil to nedostatek vláhy v jarních měsících. Manko 97.000 Kčs je zcela kryto výrobou suché píce.

U zeleniny nebylo dosaženo plánovaných výsledků i přes značné úsilí, které bylo na tomto úseku vynaloženo. U salátových okurek došlo k poškození jarním mrazem, téměř celá plocha musela být znovu zaseta a pokryta folií. Porost cibule byl poškozen během vegetace. Podsázení prázdných míst ovlivnilo výnos natolik, že bylo dosaženo plánu.

Podmínky pro výsledky v rostlinné výrobě nebyly nejpříznivější a jenom díky vysokému překročení v zeminách byly výsledky rostlinné výroby dobré.

 

Produkce v rostlinné výrobě

 

plodina

plán v tis.

skutečnost v tis.

%

pšenice ozimá

1 170

1 594

136,2

sláma

74

60

81,1

pšenice jarní

46

   

žito ozimé

20

40

200

ječmen

326

523

160,5

brambory

135

164

121,4

kukuřice sil. zel.

407

310

76,1

vojtěška seno

59

208

 

vojtěška semeno

95

156

164,3

řepa krmná

24

22

91,6

cukrovka

400

319

79,7

okurky nakladačky

210

183

87,1

okurky salátky

130

128

98,4

cibule

135

121

89,6

vinice

194

147

75,7

ovoce

68

43

63,2

 

Tržby byly celkově splněny na 107,4%. Tržba za ječmen byla nižší ovlivnila ji nižší kvalita a také nízké nákupní ceny. Naše družstvo nemá vhodnou technologii k čištění zrna. Při zpracování dochází k poškození zrna (foukání zrnometem, čištění na čističce).

 

Dodávky rostlinných výrobků

 

druh

plán q

skutečnost q

pšenice

1 700

2 000

žito

100

232

brambory

1 100

786

vojtěška semeno

4

27

okurky nakladačky

660

362

okurky salátky

600

488

cibule

750

544

hrozny

240

167

 

Náklady rostlinné výroby byly překročeny o 62.000 Kčs. Překročení bylo zapříčiněno zásobním podzimním hnojením, použitím vyšší dávky dusíku pro regeneraci rostlin v průběhu roku, dvojím setím okurek a osevem kukuřice na zeleno.

Důkazem toho, že i rostlinná výroba v našem JZD stoupá, je několik ukazatelů, porovnávajících výsledky roku 1970 a 1971.

 

Hektarové výnosy hlavních plodin v q

 

 

1970

1971

obiloviny celkem

33,6

42,4

z toho

pšenice

33,2

42,4

ječmen

32,8

42,9

brambory

144,3

133

cukrovka

254,9

343,7

víceleté pícniny

51,9

77,9

 

Mechanizace

Náklady na opravu a údržbu strojů se snížily proti plánu o 35.000 Kčs. Opravy strojů byly prováděny plánovitě a včas. Navíc pracovníci v dílnách odvedli kus práce při dokončování staveb garáží. Provedli instalaci elektrického vedení, spolupracovali při zřizování vodovodu a ústředního topení.

Investiční výstavba

Na nákup strojů a pořízení investic bylo v tomto roce vyčerpáno 555.000 Kčs. Z toho připadlo 108.000 Kčs na nákup strojů, 447.000 Kčs na stavby. Garáže budou v nejkratší době dokončeny.

V roce 1971 bylo na plánované odměny ve výši 2.499.000 Kčs skutečně vyplaceno včetně podílů na hospodářských výsledcích a proplacené dovolené 3.134.000 Kčs. Skutečná vyplacená odměna na 1 normu 32,27 Kčs. Průměrná měsíční odměna na jednoho trvale činného pracovníka v roce 1971 činí 1.504 Kčs. Je to proti minulému roku zvýšení o 181 Kčs.

Věková hranice v našem družstvu se nezměnila. 2/3 pracovníků jsou starší 40 let. Stále zůstává vysoký počet trvale činných důchodců - 35 osob.

Školní statek

V hospodářském roce 1971 byl citelný nedostatek srážek. Z pětiletého průměru srážek 560 mm bylo naměřeno jen 310 mm. Nedostatek vody silně ovlivnil rostlinnou výrobu jako kukuřici na siláž s polovičním výnosem - plán 400 q, skutečnost 210 q a cukrovku rovněž.

Přes všechna opatření nebylo dostatek vody pro dobytek. Studny nusely být prohloubeny.

Školní statek SZTŠ a ZOÚ i přes tyto těžkosti splnil výrobní ukazatele a v rámci KNV se v soutěži statků umístnil na 2. místě. Obdržel diplom rady KNV, uznání vlády ČSR, ÚV KSČ a ÚRO Československé socialistické republiky jako “Kolektiv 50. výročí vzniku KSČ” s odměnou 14.000 Kčs na soc. přilepšení zaměstnancům na pořádané zájezdy.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba: pšenice ozimá 56,72 ha, výnos z 1 ha 38,5 q ječmen jarní 53,23 ha, výnos z 1 ha 35,10 q brambory daly výnos jen z 8 ha - 150 q (sucho, velký výskyt mandelinky) cukrovka na ploše 21 ha - 222 q řepa krmná dala výnos 643 q z 1 ha na zavlažovaném pozemku.

Živočišná výroba

Živočišná výroba

 

užitkovost na kus a den

plán

skutečnost

dojivost na kus a den

8,88 l

9,39 l

průměrný přírůstek na kus a den - skot

0,72 kg

0,78 kg

průměrný přírůstek na kus a den - vepři

0,53 kg

0,61 kg

 

Celková výroba v roce 1971

 

 

plán

skutečnost

mléko

240 000 l

258 259 l

maso telecí (váh. přírůstek)

7 600 kg

7 773 kg

maso hovězí (váh. přírůstek)

19 400 kg

18 734 kg

maso vepřové

57 100 kg

49 196 kg


 


 

Místní národní výbor

Místní národní výbor v počtu poslanců a ve svém složení jednotlivých komisí a jejich pracovních náplní zůstal ve své podstatě stejný jako v roce 1970. Všechny komise pracovaly řádně a odpovědně. Od 11. 6. dochází ke změně v členství rady. S. Jaroslav Neduchal nemůže vykonávat funkci členy rady pro změnu pracoviště. Bylo mu za dlouholeté působení v radě MNV poděkováno. Účast na schůzích bývá dobrá až na s. Ševčíkovou z důvodu směnnosti na jejím pracovišti.

Schůzí MNV se zúčastňují poslanec ONV s. Nedvědický, kde tlumočí usnesení nadřízených orgánů, pomáhá hlavně radou při práci rady MNV.

O práci členů MNV je se třeba zmínit nanejvýš pochvalně. Dovedli a snažili se v uplynulém roce zorganizovat a stmelit občany, či už jako jednotlivce nebo složky NF pro práci ve veřejném zájmu obce, zvláště v akci Z, kdy se jednalo o práci dobrovolnou, bezplatnou.

Kulturní dům

Na prvním místě šlo o přestavbu Sokolovny - kulturního domu. Zpočátku byla otázka umístění kulturního domu předmětem diskuse na mnoha schůzích. Byly hlasy o vhodnosti výstavby ve středu obce. Řešily se také rozporné názory na vlastní technické řešení.

Původní návrh na přestavbu kulturního domu vypracoval F. Bezucha. Později bylo rozhodnuto postavit u kulturního domu Pohostinství. Nedokončený návrh byl zadán projekčnímu oddělení Jednoty, kde ho upřesnil a dokončil s. J. Forman.

S přestavbou bylo započato 27. 2. 1971 výkopem pro základy budovy, dále pak rozebíráním nevyhovujícího zdiva a čištěním takto získaných cihel. Této práce se zúčastnili i babičky 70., 75. i 80leté. Vlastní stavbu zakládali zedníci z JZD, spolupracovali traktoristé a pomáhalo celé představenstvo družstva. Postupně na stavbě odpracovali pracovníci a učni JML 6.290 hodin, složky NF 2.396 hodin, jednotlivě pak 310 občanů 10.294 hodin, z nichž někteří - Běhule C., Šnajdr J., Harca B., Kundrata F., Šeďa B., Harca F. více jak 100 hodin. V hrubém zdivu stála stavba již počátkem srpna, v září již byla pod střechou a byla prováděna omítka. Ke konci roku se již jednalo o částečné kolaudaci. Vedoucím stavby byl poslanec s. F. Harca č.p. 146, stavební dozor měl na starosti s. Václav Dobeš č.p. 331.

Zde je nutno uznat a ocenit příkladnou obětavost a přičinlivost občanů, poslanců, vedoucích pracovníků MNV také všech složek NF, kterými byla práce organizována. Hodnota přestavby činí 800.000 Kčs. Škoda, že se našlo i 120 občanů, kteří se nezúčastnili práce na tomto díle vůbec.

Obřadní síň

Další starost měl MNV s úpravou obřadní místnosti, kde byly vybourány překlady, boční stěna nahozena vnitřním brizolitem a na zadní stěně umístěn goblén o rozměrech 280 cm x 440 cm. Provedl jej atelier Vlněna Brno na návrh akademické malířky Kamily Planerové. Má název “Ptačí let”. Úprava obřadní místnosti není ještě hotova.

V celé budově MNV bylo zavedeno ústřední topení.

Rybník

Místní rybník byl také předmětem vážných jednání v tomto roce. Několikrát bylo jednáno se Státním rybářstvím, které v rybníce provádí chov ryb, ohledně doby vypouštění, čištění a napouštění rybníka, způsobu krmení a zachování hygienických zásad při chovu ryb. Občané jsou velmi citliví v otázce zachování rybníka jako oblasti rekreační a možnosti nezávadného koupání.

Obyvatelstvo

V roce 1971 se narodilo 19 dětí, z toho 8 děvčat a 11 chlapců. Zemřelo 13 občanů, z toho 6 žen a 7 mužů. Bylo uzavřeno 25 sňatků - v obci 14, mimo obec 11.

Sbor pro občanské záležitosti

Práce Sboru pro občanské záležitosti má velmi dobrou úroveň. Předsedkyně SOZ s. Ježková spolu s členkami sboru s. Ingrovou M., Poláškovou, J. Prágrovou, Křižkovou P. Provádí před každou významnou společenskou událostí výzdobu obřadní síně a zajišťuje její důstojný průběh.

Z akcí SOZ v roce 1971 to bylo:

1. Slavnostní vítání dětí s kulturním programem, předáním malých dárků a květin. K slavnostnímu aktu se nedostavili rodiče 1 dítěte.

2. Zlatá svatba manželů Trčkových kterým mimo gratulací byly předány drobné dárky.

3. 3. 4. zajištění občanského pohřbu s. Bubly, proslov a rozloučení.

4. 16. 4. byly patnáctiletým slavnostně předány občanské průkazy.

5. Uvítání bývalých rodáků obce, kteří se vrátili po 50 letech.

SOZ informuje veřejnost o pořádaných akcích pomocí nástěnky na MNV.

Úprava obce

Na vzhled obce bylo také pamatováno. Byl upraven parčík před Pohostinstvím, okolí hřbitova, pokračovalo se v úpravě parčíku na návsi, u pomníku padlých a před JZD. Byly vysázeny okrasné dřeviny a rostliny.

Sociální úroveň občanů

Sociální úroveň občanů odpovídá daným poměrům. Důchodcům s nízkými důchody byly důchody zvýšeny o 100 až 150 Kčs. Mimoto byl 8 důchodcům umožněn odběr zlevněných obědů v místním Pohostinství. Rozdíl v ceně doplácí MNV z plánované dotace.

Rozpočet MNV

 

příjmy

Kčs

vydání

Kčs

daně a poplatky

86 000

vnitřní hospodářství

33 000

příjmy a činnosti orgánů

214 000

školství

334 000

dotace

150 000

kultura

62 000

subvence na ústř. topení

150 000

sociální péče

7 000

doplňkové zdroje

5 000

vnitřní správa

169 000

celkem

605 000

celkem

605 000

 

Na konci volebního období mělo plénum MNV 31 poslanců, z toho 8 žen. Rada MNV byla 9. členná, komise pracovaly na 7 úsecích.

Bylo to obtížné období s mimořádnou politickou situací. Hodnotíme-li z tohoto hlediska práci MNV, je třeba konstatovat, že se po celé volební období orgánum MNV práce dařila. Obětavost a pochopení občanů a také upevnění hospodářské situace našeho JZD a školního statku postupně zlepšovaly postavení obce v rámci okresu. Úsilí našich občanů bylo oceněno v roce 1967 vítězstvím v soutěži NV. Titul “Vzorné obce okresu Hodonína” získali v roce 1967, obhájili jej i v dalších letech.

Prací občanů změnila se také tvář vesnice. V uplynulém volebním období bylo vybudováno:

Úprava všech veřejných studní 20.000 Kčs
Úprava fasád a kanalizace bytových jednotek 100.000 Kčs
Úprava skleníku při škole 50.000 Kčs
Úprava brány a prostranství u hřbitova 10.000 Kčs
Úprava budovy mateřské školy 50.000 Kčs
Úprava prostranství sportovního hřiště 60.000 Kčs
Oprava kostela a výměna hodin 330.000 Kčs
Vybudování silnice na Záluží 50.000 Kčs
Vnitřní úpravy ZDŠ, výměna radiátorů 70.000 Kčs
Oprava budovy prodejny textilu 25.000 Kčs
Provedení fasády zdravotního střediska 50.000 Kčs
Vysázení okrasných stromků a úprava parčíku před Pohostinstvím 45.000 Kčs
Nová váha u školního statku, panelová vozovka 200.000 Kčs
Oprava budovy školního statku, garáž pro traktory MH 100.000 Kčs
Zavedení osvětlení a zpevnění cest k Šidlenám 150.000 Kčs
Vybudování nového telefonního uzlu 400.000 Kčs
Úprava kinosálu 35.000 Kčs
Nová budova MNV, úprava obřadní síně 500.000 Kčs
Chodník ke škole s kanalizací 150.000 Kčs
Výstavba čtyřbytovky JZD 350.000 Kčs
Instalace novinového stánku 10.000 Kčs
Nová rozhlasová ústředna, rozšíření sítě 50.000 Kčs
2 autobusové čekárny 15.000 Kčs
Rozestavěná budova kulturního domu 600.000 Kčs

Hodnota jmenovaného díla činí 3.420.000 Kčs. Mimo toho vyrostly objekty v JZD a školním statku, je rozestavěn jeden z nejmodernějších a největších objektů na chov prasat v ČSSR. Rozsáhlé úpravy zámeckého areálu budou pokračovat a přispějí k dobrému vzhledu obce.

Bydlení v rodinných domcích se značně zlepšilo. Z celkového počtu 415 domů v obci bylo za 25 let nově postaveno 175 a přesto není bytová otázka vyřešena. Mladí lidé dávají přednost družstevní výstavbě, počet obyvatelstva pomalu klesá.

Uvedených výsledků bylo dosaženo obětavou prací poslanců MNV, členů KSČ, členů organizací NF, ale i jednotlivých občanů za účinné pomoci ONV.

Volby

Nejzávažnějším politickým úkolem strany, NF a ostatních orgánů po 14 sjezdu KSČ byly volby. Od vzniku federace volili občané ČSSR poprve své poslance do všech stupňů zastupitelských sborů. Příprava voleb v naší obci se prováděla podle politickoorganizačního plánu. Předsedou 9členné volební komise byl M. Schüller, předseda okrskové J. Šnajdr. Členové komisí byli z řad členů politických stran a složek NF. Ze 42 návrhů na kandidáty bylo vybráno 30. Agitační práci při MNV řídil zpočátku agitační kolektiv, později bylo otevřeno agitační středisko. Předvolební veřejná schůze konaná v kinosále měla velmi dobrou úroveň. Pěkný kulturní program předvedli žáci pěveckého a recitačního souboru ZDŠ. Schůze se zúčastnilo 221 občanů, z toho 28 kandidátů do MNV, 1 kandidát do ONV s. Nedvědický a Jandorová kandidátka do ČNR. V diskusi se občané zajímali o program volebních dnů, způsob volebního aktu u nemocných. Schůze vyvrcholila vyzváním s. J. Šány k manifestačním volbám.

Volební akt se konal v místnostech MNV. V pěkně vyzdobené místnosti těsně před zahájením voleb skládali žáci 7. a 8. tříd ZDŠ pionýrský slib. Kulturní program předvedli žáci 2. třídy.

Místní volební komise řídila volby, na správné odevzdání hlasovacích lístků dozírala okresková volební komise. V průběhu voleb nebylo rušivých jevů. Manifestačně přišli volit členové Mysliveckého sdružení, svazáci, požárníci, členové TJ Družstevník, členové SČSP, zaměstnanci mechanizačního střediska při JZD a učitelé ZDŠ a MŠ. Po oba volební dny účinkovaly hudební soubory OB.

Pro kandidáty do Sněmovny lidu, Sněmovny národů, České národní rady, KNV, ONV, MNV bylo odevzdáno 1.056 hlasů, tj. 99,56%.

Ustavující schůze MNV

Ustavující schůze MNV se konala 22. 12. 1971 v obřadní síni. Přítomni byli bývalí poslanci i poslanci nově zvolení. Slavnostní zasedání bylo zahájeno hymnou, s. O. Hauner seznámil přítomné s programem. Žáci ZDŠ a PO předvedli kulturní vložku. Následovala volba mandátové a návrhové komise. S výsledky voleb seznámil přítomné předseda mandátové komise s. J. Luža. Do MNV bylo zvoleno všech 30 navržených poslanců, z nichž je 6 žen.

Předsedou MNV byl opět zvolen Z. Schüller, tajemníkem J. Čížek. Členy rady MNV se stali: Dobeš F., Dobeš A., Luža J., Běhula A., Procházka A., Ševčíková M., Macek Fr. Předsedou komise výstavby se stal Dobeš F., komise finanční Dobeš A., komise školské Luža Jan, komise veřejného pořádku Běhula A. Předsedkyní SOZ Sv. Ježková.

Program nově zvoleného MNV se stanovil za úkol mimo politicko organizátorské práce a kulturní výchovné činnosti:

Dokončit stavbu kulturního domu s přístavbou Pohostinství.

Projekčně zpracovat a zahájit stavbu mateřské školy, stavbu vybudovat v akci Z.

Pokusit se o projednání a projekční připravenost pro stavbu vodovodu, kanalizace a plynovodu, aby v příští pětiletce mohla být stavba zahájena.

Zajistit projekční dokumentaci na přístavbu druhé etapy ZDŠ - dílny, tělocvičny.

Upravit cesty a chodníky v novém stavebním obvodu, cesty za parčíkem na návsi, dokončení zpevnění vozovky na Záluží a úpravu Pohostinství a jeho okolí na Korábku.

Dokončit úpravy na ZDŠ - vytápění, podlahy teplovzdušné vytápění.

Zlepšit služby - obnovit provozovnu holičství, zajistit sběrnu pro čistírnu prádla, zřídit zasklívací službu.

Dokončit chodník ke škole a parkovou úpravu na návsi podle projektu.

Bytovou výstavbu.

 


 

Národní fronta

Sdružení politických a společenských organizací pod vedením KSČ stanovilo společné úkoly pro rok 1971:

1. Zajištění kulturního programu k 50. výročí KSČ, oslav 1. máje a 9. května
2. Účast v Dohlížecím výboru Jednoty
3. Rozvoj tělovýchovy v obci
4. Příprava oslav MDŽ
5. Organizace národní směny 3. 4. a 16. 10. 1971
6. Příprava voleb do zákonodárných sborů - volební program veřejná schůze občanů
7. Registraci kandidátů na poslance do MNV
8. Přestavba Sokolovny - organizování práce na základě závazků občanů, kontrola postupu prací
9. Projednání rezoluce XIV. sjezdu KSČ a seznamování se závěry zasedání ÚV KSČ a ÚV NF
10. Pomoc ČSM

Komunistická strana Československa

VO KSČ mimo svých členských schůzí pořádala večery stranického školení. Účast byla velmi dobrá, přestože se jednalo většinou o přestárlé členy strany. Dobrá byla i příprava lektorů, odpovídala tomuto důležitému stranickému úkolu.

V tomto roce žila organizace v hodnocení 50 let práce od svého založení. Starala se pak hlavně o výchovu svého stranického dorostu, v organizování ČSM, jehož předsedou byl zvolen Bř. Matyáš. Členové KSČ se soustavně zabývali prací v ČSM, radili při rozvíjení činnosti, vedli je k obětavému plnění úkolů, ukládaných stranou, pomáhali rozvíjet v mládežnické organizace všestrannou zájmovou činnost.

Jedním z nejvýznamnějších politických úkolů strany, NF a státních orgánů byly volby. XIV. sjezd strany uložil svým organizacím zajistit výběr kandidátů ve spolupráci s NF a zajistit řádný průběh voleb. Tuto povinnost splnila strana dobře. Bylo zvoleno 30 poslanců, z toho 18 členů KSČ. Rada MNV má 9 členů, z toho je 5 členů strany. Činnost nově zvoleného NV se rozběhla dobře, byl vypracován plán činnosti rady a pléna, zpracovávají se plány komisí.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství jako v předcházejících létech plnil úkol seznamovat členy a veřejnost s životem v SSSR a ostatních socialistických státech, o spolupráci s ČSSR ve smyslu 14. sjezdu KSČ.

Výbor v počtu 9 členů za předsednictví s. R. Čížkové se scházel pravidelně. Členové se aktivně podíleli na oslavách Února, oslavě osvobození Milotic Sovětskou armádou, májových oslavách, na přípravě voleb a Měsíce československo-sovětského přátelství.

Velkou událostí v životě organizace byla beseda se sovětskými vojáky u Šidlen, z nichž někteří přišli se svými manželkami a dětmi. Sovětští hosté byli pozváním příjemně překvapeni. Vedoucí delegace prof. Vasil Gladenin se svou manželkou při posezení u Kundratů a Miléřů se rozhovořili v tom smyslu, kdyby všichni lidé se snažili o vzájemné porozumění, nedocházelo by k válkám. Vyprávěli, jak lidé v Sovětském svazu s nadšením budují lepší život ve své vlasti. Přijetí sovětských hostí u Šidlen a snaha našich občanů pozvat hosty do svých sklepů byla důkazem toho, že naši lidé mají sovětské lidi rádi a že si váží obětí, které přinesl Sovětský svaz při našem osvobození.

Myslivci

Myslivecké sdružení je aktivní organizací. Dobrou činnost provádí nejen po stránce myslivecké, ale také v oblasti kulturní, osvětové a v akci Z. Organizace má 19 členů, z nichž více jak třetina pracuje ve významných veřejných funkcích.

Po stránce myslivecké pracují členové dobře. V zimním období se starají o krmení zvěře. Za tím účelem zbudovali 6 krmelců pro spárkatou zvěř, 13 zásypů pro bažanty. Velkou péči věnují myslivci záchraně vysečených hnízd, líhnutí kuřat v líhni a jejich odchovu do stáří 8 týdnů. V tomto roce bylo sebráno 563 bažantích a 102 koroptvích vajec, vylíhlo se 185 bažantů a 36 koroptví. Pro tento účel má organizace vybudovánu odchovnu kuřat.

Bylo odstřeleno 14 ks srnčí zvěře, 546 bažantů a 699 zajíců, 50 kachen. Do výkupního závodu bylo dodáno 90 kg zvěřiny srnčí, 120 kg bažantů a 750 kg zajíců. Pro Interlov bylo odchyceno 31 zajíců a 30 bažantů.

V letošním roce byl 1 hon zadán Čedoku pro zahraniční lovce. Uskutečnil se 18. 10. Našimi hosty byli Francouzi. Při této příležitosti bylo k plné spokojenosti zahraničních střelců uloveno 271 bažantů a 142 zajíců. Po honu podle starých mysliveckých zásad s trubači, výloží zvěře, byla uspořádána poslední leč s družnou zábavou. Hon byl zahraničními lovci hodnocen velmi dobře.

Členové organizace věnují pozornost také osvětě. Uspořádali v měsíci červnu výstavku ve výloze Jednoty. V zimním období uspořádali tradiční myslivecký ples, který byl hojně navštíven.

Svůj závazek v akci Z - 200 brigádnických hodin splnili beze zbytku.

Požárníci

Členové Jednoty se scházejí pravidelně na svých schůzích s poměrně slabou účastí. Výbor pracuje velmi dobře. V letošním roce se zúčastnili soutěže v rámci memoriálu Miroslava Jestřába v Dubňanech. Obsadili 5. místo.

Při požáru rodinného domku A. Presa 17. 3. během 10 minut aktivně zasáhli při likvidaci požáru. Za pomoci požárníků se Šroubáren Kyjov a Hodonína podařilo se v 8. hodin ráno požár zdolat. Velké potíže měli požárníci s vodou.

Výcvik mladých požárníků nebyl pravidelně prováděn. Členové (39) odpracovali 1.536 brigádnických hodin na stavbě kulturního domu, v JZD a ve školním statku. V zimním období pořádali tradiční požárnický ples.

Socialistický svaz mládeže

Po pohnutých politických událostech v létech 1968-69 došlo ke změně názvu organizace mládeže jak celostátně, tak i v naší obci.

Výsledkem přípravných schůzí koncem roku 1970 bylo založení SSM, jako společenské organizace mládeže, jež si vzala za úkol vychovávat mládež v socialistickém světovém názoru po stránce politické a kulturně společenské.

Duší této nové organizace mladých byli: s. L. Šnajdrová, s. L. Neduchalová a s. Bř. Matyáš. První z nich se stala předsedkyní, po jejím odchodu z obce stal se předsedou s. Matyáš. Počet členů z původních 12 se po návratu chlapců z vojny zvýšil na 27.

Mimo pravidelných členských schůzí s organizační a politickou náplní pomáhali mladí při špičkových pracích v JZD, na stavbě kulturního domu a sběru odpadových surovin. Jako celek vystupovala organizace při oslavách 1. máje, VŘSR a ve volbách.

Československý svaz žen

ČSŽ pořádal členské schůze každé druhé pondělí v měsíci. V únoru uspořádala organizace zájezd na divadelní představení “Polská krev” v Janáčkově divadle v Brně. V měsíci březnu zajistila oslavy MDŽ.

Účastnili se veřejně prospěšné práce při adaptaci Sokolovny a na úpravách předzahrádek a parčíků. Odpracovaly 400 hodin.

TJ Družstevník

Tělovýchovná jednota měla v roce 1971 opravdu bohatou činnost. Oslavila ji především 50. výročí založení KSČ a 70. výročí založení kopané v ČSSR.

Kromě pravidelných cvičení a meziklubových sportovních utkání uspořádali členové TJ v rámci oslav 40. výročí vzniku kopané v Miloticích řadu podniků:

1. V předvečer oslavy výstavu a ochutnávání vín spolu s SSM a Svazem zahrádkářů.

2. Sraz nejstarších členů a funkcionářů, kteří stáli u kolébky zdejší kopané s výstavou fotografií družstev, účastníků přátelských utkání za těchto 40 let v nově vybudované klubovně na hřišti.

3. Utkání v kopané prvních členů Družstevníka s Baníkem Dubňany a starých milotických internacionálů.

V rámci sportovního utkání se Slavií byl pořádán také dvoudenní zájezd do okolí Brna.

Mimo sportovní činnosti pobavili se mladí na 2 uspořádaných plesích, “Letní noci” u Šidlen a “Benátské noci” u rybníka.

Členové TJ brigádnicky odpracovali 212 hodin v JZD, 425 hodin na stavbě kulturního domu. Mimoto dostavěli vlastní klubovnu a kabiny na hřišti. Vedení nejmladších sportovců se ujal s. učitel J. Dočkal.

Svaz chovatelů

Ve společenském dění nezůstal stranou ani Český svaz chovatelů drobného zvířectva. V počtu členů převládali chovatelé králíků. Užitečnost této osobní záliby prokázala svazem pořádaná výstava drobného zvířectva. Seznámila návštěvníky s druhy králíků, poskytující hodnotné kožky na zpracování, ale hlavně s oceněním králičího masa jako lehce stravitelného.

Svaz pečuje také o poučení svých členů v otázkách chovu, zařídil očkování proti myxomatose. Členové vypomohli také při stavbě kulturního domu.

Svaz zahrádkářů dbá nejen o svůj hospodářský výnos, ale pečuje o celkový vzhled obce úpravou a péčí o své zahrádky a vinohrady, ale i o veřejná prostranství. Členové svazu v roce 1971 zdarma provedli:

1. Úpravu a zpevnění cesty od dubňanské silnice k Šidlenám s odškarpováním. Zhotovení nové a vyčištění starších vodních nádrží na louce úpravu studánky.

2. V dubnu ošetřili parčíky - ořezali větve lip, ostříhali šeříky a růže, vysadili okrasné křoviny. Provedli úklid v okolí hřbitova.

V oboru ovocnářství informovali veřejnost letáčkem “Zpravodaj zahrádkářů z Milotic” o nutnosti zimního postřiku proti hmyzu, potřebě řezu ovocných stromů. Uspořádali přednášku na téma “Co vysazovat na zahrádkách” a “Učme se poznávat odrůdy jablek”. Své zkušenosti předal vedoucí ovocných sadů JZD Žádovice s. Maňák.

Pro ovocnářství se snaží svaz získat zájem mladých. Při ZDŠ tvoří se kroužek mladých zahrádkářů, s nímž pracuje vedoucí ovocnářské skupiny s. K. Pijáček.

Vinaři uvítali nový rok “Vinařským plese” s ochutnáváním vín, v březnu pak uspořádali výstavku vín spojenou s degustací vín. v září navštívili Státní statek v Dolních Dunajovicích, prohlédli si vinohrady a tamní sklepy. Účastníci zájezdu se zastavili i na historickém vinobraní ve Znojmě.

Členové se zúčastnili výstavy vín v Bzenci, Vacenovicích, Ratíškovicích a Dolních Bojanovicích. Všude získali velmi pěkné ocenění.

I po kulturní stránce byli zahrádkáři čilí. Uspořádali pro své členy dva zájezdy na výstavu Flora v Olomouci. V přírodním hledišti u Šidlen pořádali veselé nedělní odpoledne s vystoupením chlapců a děvčat v krojích a s cimbálovou muzikou. Místní mládež měla na programu lidové písně a tance.

Pro příští léta plánují zahrádkáři utvoření zahrádkářské osady se společným vinohradem. Přispěli také svou prací na přestavbě Sokolovny.

Včelaři

Pro včelaře byl rok 1971 krajně nepříznivý. Květenství ovocných stromů a akátů pomrzlo, polní porosty a lípy nestačily ani na vlastní výživu včelstev, včelaři je museli celoročně dokrmovat. V obci je celkem 22 včelařů vlastnících 167 včelstev.

Československý Červený kříž

Místní skupina jako jiné organizace žila pod vlivem oslav 50. výročí založení KSČ a jejího 14 sjezdu, sama pak oslavila 50. výročí své výchovné práce. Na počest těchto výročí bylo získáno 36 nových členů, hlavně zásluhou s. M. Vacenovské a 35 dárců krve. Největší úspěch v tomto náboru docílila s. Š. Třeská, která získala 20 dárců. Tři dárci byly vyznamenáni “Jánského plaketou” - Střítecká, Rajsigl a Valíček.

Byla provedena “Balíčková akce” před vánocemi pro vojáky, kteří neobdrží na vánoce dovolenou. Zdravotníky - učiteli byla v červnu provedena soutěž zdravotních hlídek s pohoštěním žáků. Členové skupiny odpracovali 500 hodin při jarním úklidu, 115 hodin na národní směně, 150 hodin při adaptaci Sokolovny.

 


 

Kultura


Kulturně osvětovou práci v obci provádí Osvětová beseda prostřednictvím svých kroužků. V rámci této činnosti zajistila kulturní programy k oslavám: 50. výročí vzniku KSČ, jako významného mezníku života společnosti na všech úsecích kulturně společenského rozvoje; 23. výročí Únorového vítězství pracujícího lidu; 26. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou; 27. výročí Slovenského národního povstání; 54. výročí Velké říjnové socialistické revoluce Měsíce československo-sovětského přátelství.

Činnost Osvětové besedy na úseku kulturně výchovné práce je ovlivňovaná činností všech dalších organizací v naší obci sdružených v NF. VE spolupráci s nimi snaží se dosáhnout jednotného ideového působení na všechny vrstvy občanů, žijících v naší obci, zvláště na naše družstevní rolníky a s pomocí JZD uskutečňovat tak výchovu socialistického soužití, vytváření sousedských vztahu a správného chápání politiky KSČ.

Národopisný kroužek

Vlastivědně-národopisný kroužek čerpá pro svoji činnost z bohaté tradice našeho lidu, z tradičních slováckých písní a tanců, snaží se obnovovat a udržovat na vesnici tradiční zvyky. V roce 1971 uspořádal:

1. Krojový ples, spolu s Družstevníkem. Na zahájení členové zatančili Moravskou besedu, kterou nacvičila M. Bimková,

2. v únoru fašankovu zábavu,

3. v březnu byl proveden nácvik vázání tureckých šátků pod vedením R. Grufíkové a H. Mrázové. Nácviku se zúčastnilo 31 žen,

4. v dubnu předvedli pásmo “Z milockých letopisů”, které mělo 3 části: “Dějiny Milotic od roku 1918 - 1938”, “U nás se vždy zpívalo”, “Tradice ochotnického divadla v Miloticích,

5. vystoupení k výročí osvobození Milotic,

6. kulturní program k 50. výročí KSČ,

7. v květnu se kroužek zúčastnil soutěže v Hodoníně s doprovodem cimbálové muziky ze Svatobořic,

8. v červenci předvedli na hřišti TJ Družstevník slovácká svatba. V předvečer spolu s Družstevníkem uspořádali taneční zábavu,

9. v srpnu se kroužek zúčastnil “Slováckého roku” v Kyjově, kde členové kroužku předvedli - ženy - čepení nevěsty, muži - šindeláři a pásmo “Legruti”,

10. spolu se Svazem zahrádkářů působil kroužek na slavnosti “Zarážení hory”,

11. v listopadu uspořádali členové kroužku “Slovácké hody” s průvodem po dědině a taneční zábavu.

Mimo to byla sestavena společná brigáda na stavbě kulturního domu, získáno 5 dobrovolných dárců krve. Letáčky pozvali mládež ke vstupu do kroužku. K dějinám Milotic jedná kroužek o dodání materiálů, převážně o výpisy ze Státních archivů s Dr. Hurtem.

Při Osvětové besedě jsou zaregistrovány dva hudební soubory a to kapela vedená B. Zbořilem, která účinkovala na oslavách 1. máje, dále soubor pod vedením F. Křižky, který zahrál při lampionovém průvodě v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství a oslavách VŘSR. V rámci spolupráce OB a JZD uspořádal tento soubor kulturní program na výroční členské schůzi JZD.

Základní devítiletá škola

V roce 1970/71 navštěvovalo školu 498 žáků, z toho 166 žáků z Vacenovic, 33 žáků ze Skoronic. Učilo se v 16 třídách, z toho 5 na 1. - 5. postup. ročníku. Dvě třídy směnovaly. Působilo zde 22 učitelů, z toho 2 důchodci: s. A. Šánová, s. D. Foukalová, s. M. Kuryviálová, s. Prágrová J., s. Nekvindová J., s. E. Rybová, s. A. Káčerková, s. Vaníčková Eva, s. Ježková Sv., s. Pavloušková j., s. Hladilová m., s. Koutná Marta, s. Ježek Jar., s. Luža J., s. J. Sedlaříková. Nově ustanoveni k 1. 9. 1970 byli s. Domanská Mar. ze ZDŠ Svatobořice, s. Kuča J. ze ZDŠ Hodonín, s. Frolec M. ze ZDŠ Nedašov okr. Gottwaldov, s. Novotná Sv. absolventka PF UJEP v Brně a 2 důchodci s. Koudela Št. z Kyjova a S. Lázna ze Šardic.

Do výuky náboženství bylo přihlášeno 76% žáků. Vyučování bylo na škole zajištěno úplně odborně podle aprobací učitelů. Poloodborné vyučování bylo zavedeno v 5. roč. a to v ruštině a výtvarné výchově.

Zvýšené úsilí učitelů a ideově politické působení se projevovalo nejen ve vlastním vyučování, ale i v mimoškolní činnosti. V rámci výchovy k proletářskému internacionalismu a soc. vlastnictví a správném chápání úlohy KSČ byly pořádány besedy o SSSR, obnoveno dopisování se sovětskými pionýry. Žáci byli na besedách seznamováni s historií KSČ, vyráběli upomínkové předměty pro delegáty 14. sjezdu.

Činnost PO nebyla v uplynulém roce obnovena. Účast 3 kolektivů v pionýrské hře “Cesta za rudou hvězdou” byla dobrou přípravou k obnovení činnosti PO. Ze 70 kolektivů v okrese se umístily na 2., 4. a 7. místě. Kolektiv 8.C se kromě dárku zúčastnil třídenního krajského srazu v Prostějově. V rámci této činnosti byla pořádaná řada besed se členy strany.

Žáci školy se zapojili do veřejně prospěšné práce v JZD. Při sklizni brambor odpracovali 600 hodin, při odchytu zvěře 450 hodin, při národní směně 1.424 hodin a další hodiny při budování pracovny u skleníku a úpravy na školním hřišti.

Škola rovněž využila významných výročí k prohloubení výchovného působení a kromě mnoha akcí ve škole se zúčastnila přípravou, provedením kulturního programu, výzdobou a propagací oslav v obci. Dobře byly připraveny oslavy VŘSR a Měsíce přátelství.

Spolupráce rodičů se školou je průměrná. Stále se ještě vyskytuje řada rodin, které se školou nespolupracují, nenavštěvují schůze SRPŠ, ani na pozvání do školy nepřijdou.

Po stránce materiálního zajištění byly během jarních prázdnin natřeny tabule, vyměněny radiátory ústředního topení v přízemí a 1. poschodí, opravy rolet. Během roku se projevily vážné nedostatky v zásobování školy pitnou vodou.

Mateřská škola

Mateřskou školu v roce 1971 navštěvovalo průměrně 45 dětí. Znamená to vzestup docházky proti předcházejícím létům. Na škole působily s. L. Jestřábová, s. Vodáková, s. Slováčková a s. Kovaříkovou vystřídala s. Sobolová L. z Hodonína. Mimo různých akcí ve škole, děti veřejně vystupovaly na besídce MDŽ. Aktivně se zúčastnily přípravy a agitace voleb.

Budova mateřské školy je nevyhovující, je nutné provádět různé opravy. V šatně byla vyměněna podlaha. S. učitelky odpracovaly v tomto roce 100 přesčasových hodin na úpravě prostředí. Vyřezávaly z polystyrénu různé motivy a jednoduché výjevy z pohádek. Výzdoba přispěla k lepšímu vzhledu tříd.

Kino

Místní kino se svými filmy důstojně zapojilo do oslav výročí založení KSČ. Promítáním hodnotných filmů přispělo ke kulturnímu dění v obci. Dokázala to zvýšená návštěvnost proti předpokládanému plánu a tím i zvýšení finančního výsledku. Roční průměrná návštěvnost činí 26 představení na 1 návštěvníka na 1 představení připadá průměrně 85 osob. Byla provedena úprava promítacího plátna nákladem 10.000 Kčs.

Státní zámek

Mezi pozoruhodnosti Milotic patří Státní zámek s přilehlým parkem. Objekt se však již delší dobu restauruje a není přístupný veřejnosti. Pouze mimořádně slouží jeho místnosti pro potřeby státní správy. V roce 1971 bylo zde uspořádáno Mezinárodní symposium archeologů za přítomnosti zástupců KNV, ONV, Krajského střediska památkové péče a zahraničních účastníků. Tato mimořádná návštěva se stala příležitostí ke slavnostnímu otevření parku ve francouzském slohu po jeho celkové úpravě.

Po skončení jednání symposia byli hosté v parku přivítáni zástupci MNV za účasti místních občanů s hudbou a ve slováckých krojích. Po uvítání oznámil zástupce ONV renovaci za ukončenou a park opět přístupný veřejnosti. Ke společné prohlídce parku hrála hudba až do večera. Pro účastníky symposia bylo připraveno v zámeckém sále občerstvení. Slavnost skončila při táboráku u místního rybníčku.

Úprava parku, která si vyžádala nákladu 800.000 Kčs, byla provedena Státním statkem Brno. Bylo zde vysázeno mimo jiných okrasných rostlin 3.000 ks rudých růží.

Renovace parku dosud skončena není. Pracuje se na opravě balustrády, jež tvoří zadní stranu zámku. Uvnitř jsou restaurovány obrazy a malba v zámecké kapli. V prostorách 2. poschodí jsou vystaveny práce národního umělce J. V. Kroha.

Trestná činnost

Trestná činnost v obci ve srovnání s minulými léty klesá. Dá se říci, že nemáme v naší obci vážnějšího případu trestné činnosti. V malém měřítku jsou to jen sousedské neshody.

Dopravní bezpečnost se podstatně zlepšila. K dalšímu zlepšení by přispěly dopravní značky pro místní komunikace.

 Závěr


Rok 1971 možno říci, nebyl vcelku špatný. Zemědělci měli potíže s počasím, ale dnešní technika i v zemědělství se dovede vypořádat se situací, která by dříve byla považovaná za katastrofální.

Po stránce politické připomněl tento rok řadu výročí. Na 1. místě to bylo 50. výročí KSČ, které pracující oslavili bezpočetnými pracovními závazky.

Byl to dále rok XXIV. sjezdu KS Sovětského svazu, XIV. sjezdu KSČ, který vytyčil směrnice pro politiku a hospodářství na celou pětiletku.

Vnitrostranně důležitou událostí byly volby do zákonodárných sborů a národních výborů, v nichž vítězná jednotná kandidátka NF potvrdila odhodlání našeho lidu dále pokračovat v budování socialismu a bratrské spolupráci se socialistickými zeměmi, v čele se Sovětským svazem. Lid opět prokázal, že vzrostla jeho důvěra v politiku KSČ a NF.

I v ekonomice jsme udělali další krok kupředu. Velkým úspěchem je, že růst výroby je zabezpečen růstem produktivity práce. Zatím co dříve býval nedostatek zboží na trhu, v tomto roce nejen že zemědělství a průmysl kryjí poptávku, ale přechází se od kvantity ke kvalitě.

Tempo zemědělské a průmyslové výroby, růst příjmů do státní pokladny umožnil rozhodnutí vlády o známých sociálních opatřeních, o zvýšení některých důchodů a platů a o dalších příspěvcích rodinám s dětmi.

Celosvětově se pozice socialismu dále upevnily, významně vzrostla úloha světové socialistické soustavy a její vliv na chod světových událostí. Díky úsilí Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí se podařilo učinit důležité kroky k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě.

Také po stránce vědecké, politické a hospodářské docílilo socialistické společenství značných úspěchů např. že vědecké přístroje s emblemy prvního socialistického států přistály na planetě Marsu.

Pro naši vesnici byl rok 1971 radostným obdobím společného budování. Byla to aktivita občanů před volbami Projevovali nadšení pro veřejnou činnost, pro veřejný prospěch zlepšila se činnost ve složkách Národní fronty, zlepšil se také přístup k plnění povinností. Jedním z důkazů je stavba kulturního domu i s vnitřním zařízením v hodnotě 800.000 Kčs během jednoho roku. Zbývá si jen přát, aby takový soulad a pracovní nadšení vydrželo občanům co nejdéle.
 

malba kostela

další rok