Obsah

1970

Počasí


Rok 1970 začal mírným počasím bez větších mrazů -10 °C, ale i tyto byly vystřídány oblevami. Teplota neklesla pod 0 °C. Teprve po 20. nastaly mrazy. kromě konce prvního týdne bylo celý leden zataženo s občasnými dešťovými nebo sněhovými přeháňkami. celkově byl měsíc leden na vláhu velmi chudý.

Měsíc únor se přihlásil silnějším mrazem -17 °C. Již koncem týdne došlo k oblevě. Noční mrazy -6 °C byly za dne vystřídány oblevou a sněhovými přeháňkami. Druhá polovina měsíce začíná opět silnějšími mrazy. Dne 17. 2. bylo naměřeno dokonce -20 °C. Ke konci února mrazy polevily průměrně k -5 °C.

Touto teplotou začal i březen. Zamračilo se, popršelo, teplota stoupla ve dne k +9 °C, v noci slabé mrazíky. Jaro se ohlásilo polojasným počasím a teplotami +14 °C. Ve srážkách spadlo průměrně 36 mm vody.

Duben byl opravdový apríl. Začal vytrvalým deštěm, s ranními mrazíky. Ve druhém týdnu došlo k oteplení, ráno slabě pod 0 °C, odpoledne 10 - 14 °C. 18. 4. teploty vystoupily na 24 °C. Průměrné měsíční srážky 50,6 mm, teplota +8,6 °C. Poslední dny v dubnu byly chladné a deštivé.

Květen začal slunečnými, ale chladnými dny. Ve druhém týdnu slabě popršelo, ale neoteplilo se. Teprve kolem 20. nastalo oteplení s vydatnějším deštěm. Denní teploty se pohybovaly od 10 °C do 20 °C. Průměrné srážky 8,1 mm, teploty 13,8 °C.

Červen byl teplý. V prvních dnech pošmourno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ranní teploty kolem 12 °C, odpolední 20 - 22 °C. Ve 2. polovině měsíce vystoupily až na 31 °C. Ohlásily se první bouřky s přeháňkami. Do konce měsíce 7x. Průměrné srážky 34,7 mm, teploty 18,9 °C.

Přeháňkovým počasím začal i července s teplotami kolem 25 °C. Dne 10. a 12. silné bouřky, při nichž spadlo 22 mm vody. Po bouřkách opět slunečné počasí s teplotami 30 °C. Ve třetím týdnu opět zataženo s denními dešti. Ke konci měsíce opět pěkně. Průměr srážek 116 mm.

V srpnu bylo vesměs pěkně slunečno, vedra od 25 do 30 °C s občasnými večerními bouřkami a přeháňkami. Dne 22. 8. se přihnala v noci velká bouře s průtrží mračen. Způsobila na poli škody. Průměr srážek 36,4 mm.

Teplé slunečné počasí pokračovalo i v září. Ranní teploty 10 - 15 °C, přes den vystoupily na 25 °C s občasnými přeháňkami. Ke konci měsíce se ohlásil první podzimní mrazík. Pršelo málo. Průměr 19,7 mm.

Počátek října opět teplý s častými přeháňkami. Pěkné podzimní počasí trvalo do poloviny měsíce. Ranní mlhy. Ve dnech 17. 10. klesla ranní teplota na -4 °C. Do konce měsíce pěkně. Průměr srážek 50,3 mm.

Listopad se vyznačoval častějšími srážkami, teplotou do -10 °C. Druhá polovina měsíce chladná s vysokou oblačností a srážkami. Typické podzimní počasí trvalo až do konce měsíce.

První prosincové dny byly zamračené. 5. 12. napadl první sníh. Druhý týden byl polojasný s teplotami do -10 °C. 18. 12. se ochladilo a 19. napadl sníh, který se udržel při teplotě slabě po 0 °C až do konce roku.

Celkové roční srážky 427,6 mm.

 


 

Zemědělství

Počátek roku sliboval poměrně dobrou úrodu základních plodin. Porosty obilovin byly vyrovnané a dobře zapojené. Stromy i vinohrady dobře odkvetly a slibovaly bohatou úrodu.

Velmi suchý květen a červen způsobily snížení výnosů u obilovin a pícnin. Zrno pšenic i ječmenů bylo zaschlé, v důsledku toho jakostní třídy při výkupu byly nízké a způsobily družstvu finanční ztrátu. Bouřkové přívaly v červnu a červenci způsobily značné škody na zelenině (okurky, cibule). V těchto měsících byla sklizena bohatá úroda třešní a meruněk.

Žně vlivem nepříznivého počasí se poněkud prodloužily, trvaly 16 dní. Porosty řepy následkem sucha v květnu a červnu byly poměrně slabé a teprve koncem července se zlepšily.

Díky suchému počasí v září proběhla sklizeň cukrovky hladce. bez obtíží. Problémy tyly s přípravou půdy k osetí podzimů. Půda byla suchá a tvrdá. Srážky začátkem října zlepšily podmínky pro zpracování půdy a tak se podařilo poprvé v JZD zorat na podzim všechny plochy určené k podzimní orbě. Včas zaseté ozimy vzcházely poměrně dlouho pro nedostatek vláhy, říjnové srážky nakonec rozhodly o tom, že porosty byly dobré. Z vinohradů byla sklizena bohatá úroda hroznů nižší kvality, způsobené nepříznivým průběhem roku.

Jednotné zemědělské družstvo

Půdní rozsah a způsob obhospodařování se proti předcházejícímu roku nezměnil.

V družstvu pracuje 312 pracovníků, z toho 169 trvale a 143 přechodně, včetně 81 důchodců.

Věk pracovníků: do 20 let - 2, do 30 - 33, do 40 - 34, do 50 let - 47, do 60 - 29. Nad 60 let 27. Dvě třetiny pracovníků je starší 40 let. Tímto průměrem se řadíme na 16. místo v okrese. Pro zajištění výroby převážně rostlinné, kde pracuje většina starších žen, bude nutno získat nové pracovnice. Počet trvale činných pracovníků se proti minulému roku zvýšil o 4. Jedná se o opraváře, přijaté za členy. Na jednoho trvale činného pracovníka připadá 254 odpracovaných dnů.

Průměrná roční odměna trvale činného pracovníka byla 15.066 Kčs. Zvýšila se proti minulému roku o 814 Kčs.

 

Průměrná roční odměna pracovníka

 

 

Kčs

v živočišné výrobě

21 212

v rostlinné výrobě

7 121

traktoristé

28 571

 

Pro úplné porovnání odměny v jednotlivých odvětvích na odpracovaný den

 

 

Kčs

živočišná výroba

59

rostlinná výroba

48

traktoristé

85Roční odměnu pracovníka rostlinné výroby snižuje menší počet odpracovaných dnů.

V rámci kulturní činnosti pořádá JZD pro své pracovníky měsíčně zájezd na divadelní představení do Brna. Během roku uskutečnili dvoudenní zájezd do Prahy a Lovosic, který spojili s exkursí v tamějších zemědělských závodech. 10 členů družstva bylo za svou práci odměněno rekreačními poukazy ROH.

Družstevníkům odcházejícím do důchodu bylo na výroční členské schůzi poděkováno. Byly odměněni upomínkovými předměty.

Živočišná výroba

Družstvo mělo 544 ks hovězího dobytka, z toho 202 dojnic 661 ks vepřů, z toho 77 prasnic, 897 ks drůbeže. Proti minulému roku je zvýšený stav dobytka hovězího o 19 ks, u vepřů je stav o 2 ks nižší.

 

Porovnání užitkovosti

 

 

1969

1970

roční dojivost na 1 krávu

2 516

2 367

denní přírustek skotu celkem

0,87

0,86

denní přírustek skotu žír

1

1,995

denní přírustek u vepřů

0,58

0,61

odchov telat na 100 ks krav

96

89

odchov selat na 1 prasnici

20,6

21,6

 

Dodávky živočišné výroby

 

 

plán

skutečnost

vepřové maso

850 kg

860 kg

hovězí maso

730 kg

756 kg

mléko

45 000 l

425 297 l

 

Překročení dodávek hovězího masa bylo umožněno dobrými váhovými přírůstky. Důvodem neplnění produkce je snížená užitkovost na 1 dojnici proti loňském roku o 149 l, což je důsledkem nízkého počtu otelených krav v podzimních měsících, z velké části pak nedostatečnou skladbou krmiva v srpnu až říjnu.

Náklady v živočišné výrobě byly překročeny o 26.624 Kčs. výrobní cena 1 l mléka činí 1,43 Kčs.

Plán živočišné výroby byl splněn na 109,8%. Dobrých výsledků bylo dosaženo u přírustku zvířat. U hovězího masa byla produkce překročena o 25 q, u vepřového masa o 140 q. V odchovu hovězího dobytka i selat patří zdejší družstvo mezi nejlepší zemědělské závody v okrese.

Rostlinná výroba

I když byl minulý rok pro rostlinnou výrobu nepříznivý, byla produkce rostlinné výroby překročena o 562.000 Kčs. Nejvíce byla produkce překročena u vojtěškového semene, okurek nakladaček i salátek, brambor, hroznů a ovoce. Na druhé straně vysoké nesplnění produkce obilovin způsobilo již zmíněné nepříznivé počasí v 1. polovině roku. Obiloviny zaschly, z tohoto důvodu byly velmi nízké porosty obilovin a tím vznikly při sklizni vysoké ztráty. Rovněž u cukrovky bylo nesplnění produkce zaviněno zaoráním 4 ha porostu, protože byl velmi slabý a nový pozdní osev nebyl možný.

 

Porovnání plánu a skutečnosti v produkci rostlinné výroby

 

druh

plán

skutečnost

rozdíl v tis. Kčs

pšenice

1 035

868

-167

ječmen

501

590

89

směska ozimá

7

   

vikev

9

6

-3

brambory

152

195

43

kukuřice zel.

42

65

23

kukuřice siláž

237

206

-31

směsky j. zel.

18

11

-7

směsky oz. zel.

13

59

46

vojtěška seno

156

169

13

vojtěška zel.

 

23

23

vojtěška semeno

27

166

139

okurky nakladačky

253

439

186

okurky sal.

132

289

157

cibule

162

140

-22

řepka

32

25

-7

cukrovka tech.

379

355

-24

cukrovka krmná

65

   

sady, aleje

47

95

48

kukuřice zrno

 

81

81

vinice

151

255

104

 

Jako doplněk rostlinné výroby družstva třeba počítat ovocné stromy, z nichž broskve se pěstují v sadech (1,5 ha).

 

druh

počet

z toho v sadech

sklizeň

celkem

na 1

jabloně

800

 

111,6

13,9

hrušně

200

 

42,5

21,1

broskve

400

400

78,7

19,7

meruňky

70

 

25,5

36,5

třešně

300

 

123,4

41,1

 

Odrůdy broskví MAY FLOWER, RED NAVEN, SOUTH HAVEN, ELBERTA, CHAMPION.

 

 

Je zajímavé porovnat stav v JZD Milotice s průměrem okresu

 

 

Milotice

celookresní průměr

1. počet odchovaných telat

83,33

85,51

2. dojivost

6,50

6,89

3. rostlinná produkce

29,00

28,00

4. selata

21,60

18,60

5. odchovnaná selata

20,40

17,10

6. odchov dobytka žír

0,61

0,53

7. u skotu

0,99

0,75

8. cukrovka

244,90

367,00

 

Mechanizace

Důležitou složkou v zemědělství je mechanizace. Družstvo vlastní celkem 12 traktorů, z toho 1 nízkorozchodný traktor do vinic, s příslušnými přívěsy a závěsy, 1 fekální vůz, 16 různých strojů na obdělání půdy, stroje na hnojení a postřik, sklizňové stroje v celkovém počtu 44 ks.

K těmto strojům však schází potřebné ocelokůlny. Nevhodné umístění je na škodu životnosti strojů, také jejich umístění v blízkosti skladu umělých hnojiv. Pro běžné opravy strojů není dostatek náhradních dílů, čímž dochází k častým prostojům a zpoždění v práci.

V tomto roce vybudovalo družstvo vozovky k objektům JZD a pracovalo se na výstavbě čtyřřadového kravína.

O zájmu členů JZD na prosperitě družstva svědčí připomínky členů na společných členských schůzích. Mezi jiným se ozývaly hlasy, aby byly včas rozděleny plochy okopanin na jednotlivé pracovníky a tím se předešlo zaostávání v okopávkách nebo i sklizni. Kritizovali také nezájem o práci v období hodů a vinobraní. V těchto obdobích pracují jen přechodně zaměstnaní pracovníci.

Státní školní statek

Další polnohospodářskou organizací mimo JZD je v Miloticích Státní školní statek. Obhospodařuje 231,28 ha orné půdy v nadmořské výšce 206 m, zařazené do oblasti kukuřičné. Státní statek se zabývá především živočišnou výrobou, plemenným chovem skotu a vepřů. Rostlinná výroba je jen nutnou složkou potřebnou k chovu dobytka.

Na statku je zavedeno monodietní krmení silážní kukuřicí a siláží skrojků cukrové řepy. Tímto krmivem se krmí celoročně. Nekrmí se zeleným krmivem. Přídavek suchého krmiva činí 2 - 3 kg, jádra průměrně 2 - 3 kg na kus a den, podle dojivosti. Krmí se dvakrát denně.

V dojivosti je statek na 1. místě školních statků v Jihomoravském kraji. Průměrná dojivost je 10,45 l mléka na 1 dojnici.

V roce 1970 statek dodal:

71 ks plemenných prasniček ve váze 78 q
77 ks plemenných kanečků ve váze 111 q
průměrná cena za kus 10.500 Kčs
hovězího masa 332,45 q
telecího masa 7,72 q
vepřového masa 246,97 q
selat 70 ks mimo zaměstnance
mléka 241,657 l

 

Výnosy v rostlinné výrobě na 1 ha

 

obilovin

27,80 q

brambor

179 q

cukrovky

334 q

 

Průměrný roční výdělek pracovníků v živočišné výrobě činí 1.950 Kčs. Hospodářský výsledek Státního školního statku v roce 1970 je 959.211 Kčs.

 


 

Místní národní výbor

Volební období do MNV trvá již sedmý rok. Ústředním zákonem č. 117 ze dne 15. 10. 1969 bylo prodlouženo do 30. 12. 1971. Rok 1970 měl být rokem konsolidace a zajištění řádného chodu všech orgánů MNV. V květnu byly provedeny změny v osobách poslanců.

Byla přijata resignace poslanců s. K. Kovacse a Jos. Dohnala. Poslanecké funkce byli zproštěni Uherek A. a Kreml J. Za odešlé členy byli kooptováni: Za zemřelého F. Krista Macek F. do komise zemědělské, Běhula C. do komise školské, Stašek J. do komise služeb, Macek L. do komise školské, Vlček P. do komise výstavby.

Na funkci tajemníka MNV resignoval s. Rudolf Svozil. Usnesením schůze MNV ze dne 30. 12. 1970 byl za poslance kooptován a zvolen tajemníkem s. Josef Čížek.

Plénem MNV má 31 poslanců. Z celkového počtu poslanců je 16 členů KSČ. Plénum národního výboru se v roce 1970 sešlo 7x, průměrná účast 65% se však považuje za slabou, což snižuje úroveň jednání a také plnění přijatých usnesení. Rada MNV se schází pravidelně a dobře pracuje. Komise MNV pracují nepravidelně. Odůvodňuje se to také změnou v osobách poslanců.

Činnost MNV

1. Politicko organizátorská práce v roce 1970 byla lepší než v předcházejícím roce. MNV zajišťoval pravidelný chod všech orgánů národního výboru. Zlepšila se spolupráce se složkami NF.

2. Zlepšení životního prostředí:

a) V roce 1970 byl dokončen chodník k ZDŠ v hodnotě 100.000 Kčs. Schází dosud dobudovat průchod u mostu (rozšíření mostu o šířku chodníku a přemístění zábradlí) a upravit sjezdy do bočních cest.

b) Provedena instalace 3 světel výbojkového osvětlení v hodnotě 3.000 Kčs.

c) Byly vysázeny okrasné stromy a keře na veřejných prostranstvích v hodnotě 8.000 Kčs. Některé stromy a keře se vlivem nepříznivého počasí neujaly, bude třeba zajistit jejich dosázení.

d) JZD zahájilo stavbu garáží v objektech farmy, provedlo částečnou úpravu polních cest.

Z plánovaných investic pro rok 1970 nedošlo:

1) K realizaci zahájení výstavby mateřské školy z důvodů neshody při výběru staveniště. Staveniště navrhované ONV by přišlo MNV velmi draho, poněvadž poplatek za vynětí z půdního fondu by činil 180.000 Kčs.

2) S přestavbou Sokolovny nebylo započato vinou zpoždění ve vyhotovení projektové dokumentace následkem navrhovaných změn. Stavba je povolena až počátkem roku 1971.

V akci Z občané včetně složek NF odpracovali na uvedených stavbách hodnoty ve výši:

- na investiční části práce o hodnotě 197.000 Kčs
- část neinvestiční v hodnotě 104.000 Kčs

Průměrná hodnota práce na 1 občana činí 181 Kčs.

3. Kulturní práce:

Rok 1970 znamenal v kulturní oblasti pro naši vesnici velký přínos. Mimo akcí na zvelebení obce a zlepšení některých úseků politicko-organizátorské práce byla v rámci 25. výročí osvobození podstatně zlepšena politicko výchovná a kulturní činnost.

Začátek roku byl ve znamení plesové sezony. I ostatní taneční zábavy pořádané v sále Sokolovny trpěly nevhodným prostředím. Daleko lépe vyzněla většina podobných podniků uspořádaných venku pod Šidlenama nebo u rybníka. Tyto akce pořádané Svazem zahrádkářů a TJ Družstevník třeba ocenit, poněvadž jsou velmi náročné na čas funkcionářů těchto složek a organizací vůbec.

Kulturní akce: Oslavy 25. výročí osvobození, 100. výročí narození V. I. Lenina, oslava Února, MDŽ, MDD, 1. máje, VŘSR.

K 25. výročí osvobození Milotic byla uspořádána SČSP výstavka. Přednášková činnost v obci je nedostatečná, nejčastěji se jí zabývá Svaz zahrádkářů.

V rámci oslav 25. výročí osvobození Milotic konala se slavnostní plenární schůze MNV. Při této příležitosti byla oceněna dlouholetá veřejná práce některých občanů:

Pamětní medaile vlády ČSSR obdrželi: Schüller Zdeněk, Svozil Rudolf, Dobeš Václav a Nedvědický Jan.

Uznání ONV za dlouholetou práci v lidosprávě a Národní frontě a pamětní medaili za výstavbu okresu obdrželi: Běhula A., Harca Fr., Hauner O., Neduchal Jar. č.p. 83, Neduchal Jos. č.p. 74, Šána Jaromír, Šmíd F. a Vacenovská Matylda.

Uznání MNV: Bezucha F., Cajthaml B., Hanák J., Neduchal Jar., č.p. 83, Souček J., Matyáš B., Pijáček K., Konečný B., Kundrata St., Střítecký F., Dobeš A., Macek F., Pimková M., Kundrata A., Třeská Št., Bystřická J., Lunga J. st., Čížková R., Haloda J., Schüller M., Hadamík V., Brhel B., Zbořil B., Bábíček F., Šťastný V., Janík L., Baťová M., Nedůchalová Lenka, Vašina J., Ingrová M., Čížek J.

Kulturní život je v obci dosti pestrý, přidáme-li různé kulturní zájezdy, činnost kina, zájezdy žáků ZDŠ do brněnských divadel apod.

Vesnice prožívala i s ostatními obcemi okresu Hodonín velmi těžce katastrofu na Dole Dukla v Šardicích. MNV k uctění jejich památky postavil 4 horníkům, která se nevrátili z osudné odpolední směny 9. června pomník u hřbitova. Jeho tvůrcem je náš poslanec Jaroslav Neduchal.

Skoronická výzva

MNV se připojil ke Skoronické výzvě a věnoval částku 5.000 Kčs na pomoc postiženým obcím.

Místní hospodářství

Pod MH místního národního výboru pracuje Tomčíková M. - dámská krejčová, Mráz F. - krejčí a Pražák stolař.

MNV pro svou potřebu vlastní traktor. Jeho oprava v letošním roce stála 10.000 Kčs.

Dílna šití kaliopek byla z MH vyčleněna z důvodu svého rozšíření na 60 zaměstnanců, čímž ztratila charakter provozovny MH. Byla předána po úhradě zařízení Komunálním službám ve Vracově. Zaměstnanci a druh výroby zůstal.

Rozpočet
 

Rozpočet MNV v Kčs

 

příjmy

daně a poplatky

71 000

příjem z činnosti roz. organizací

254 000

dotace

112 000

celkem

366 000

vydání

vnitřní hospodářství

35 000

školství

258 000

kultura

45 000

sociální věci

10 000

vnitřní správa

18 000

úhrn vydání

366 000

 

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31. 12. 1970 byl 1.684, z toho děti do 15 let 475, žen 873, mužů 811. Přechodně bydlících je 6, z toho 2 ženy. V tomto roce se narodilo 34 dětí, 20 děvčat a 14 chlapců. Sňatků bylo uzavřeno 16, mimo obec 8, celkem 24. Zemřelo 14, mimo obec 23, celkem 37. Počet přistěhovaných: v rámci okresu 36, z jiných okresů 14. Počet vystěhovaných: v rámci okresu 23, do jiných okresů 13.

Sbor pro občanské záležitosti

Činnost SOZ byla velmi dobrá. Funkci předsedkyně zastává s. Svatoslava Ježková.

V roce 1970 se uskutečnily následující akce:

1. Slavnostní vítání dětí do života s kulturním programem a podpisem rodičů do Pamětní knihy obce. Uvítáno celkem 28 dětí.

2. Slavnostní předání občanských průkazů s kulturním recitačním, pěveckým a hudebním pořadem. Slib mladých občanů se uskutečnil 17. 4. 1970.

3. Životní jubilea - výročí zlaté svatby manželů Křižkových 7. 6. 1970 s předáním blahopřání a malé pozornosti předsedou MNV a předsedkyní SOZ.

4. Občanské sňatky s recitací a zpěvem.

5. Beseda s branci 11. 10. 1970.

Sbor postrádá vedoucí pro sbor zpěvaček při občanských sňatcích. Členky sboru usilují o estetické vybavení obřadní síně.

Sčítání lidu

Dle nařízení vedoucích státních úřadů proběhlo k 1. 12. 1970 i v naší obci sčítání lidu. Současně bylo provedeno sčítání domů, bytů a jejich vybavení. Na této akci se významně podíleli pracovníci MNV - Ingrová M., Pimková a s. R. Svozil. Vlastní sčítání prováděli komisaři F. Babíček, F. Běhula, K. Bachanová.

Ze sčítacích archů bylo zjištěno:

Obec má 1.674 občanů, z toho 807 mužů a 867 žen. Z toho počtu je 268 osob starších šedesáti let, tj. 16%. V každé čtvrté domácnosti žije vdova. Za posledních 7 let se narodilo 177 dětí - průměrný roční přírustek obyvatelstva je 29. V pracovním poměru je 766 lidí - 45,7%. Z celkového počtu důchodců 55 pracuje v místním JZD. Z uvedeného počtu pracujících 188 lidí pracuje v zemědělství - 11%. Do zaměstnání mimo obec dojíždí 462, mimo okres 51 občanů.

Milotice mají 421 domů. Z toho postavených před rokem 1870 - 29 domů. Převážná část starých domů se nachází kolem zámku. Od roku 1870 do roku 1900 bylo postaveno 33 domů - 0,8%, od roku 1900 do roku 1945 bylo postaveno 134 domů - 34%, tj. průměrně 2,9 za rok. Po roce 1945 do dneška 184 domy, tj. 7 domů za rok.

Téměř polovina domů (47%) naší obce tvoří nové domy postavené na nových staveništích nebo na staveništích vzniklých zbouráním starých domů. To dokazuje, že výstavba v obci se po roce 1945 více než zdvojnásobila.

Ve shora uvedeném počtu domů je 415 bytů, z nichž je jeden obydlený jen přechodně a 4 byty jsou prázdné.

Bytový rozsah se jeví takto: bytů o jedné obytné místnosti je 11, jednopokojových 51, dvoupokojových 138, třípokojových 139, čtyř a vícepokojových 76. Ze 415 bytů má 209 vlastní koupelnu, 91 bytů ústřední nebo etážové topení - 25% bytů, 160 bytů vodovod 1/3.

Mimo obec u Šidlen je vybudováno 160 vinných sklepů, z nichž 70% slouží také k rekreaci.

Vykázaný počet domů obsahuje 457 domácností, v nichž žije: v 61 - 1 osoba, v 82 - 2 osoby, v 63 - 3 osoby, ve 105 - 4 osoby, v 80 - 5 osob, ve 33 - 6 osob, v 33 - 7 a více osob.

Do všech bytů je zaveden elektrický proud. 296 bytů má chladničku, 356 má pračku, 339 televizor, 124 elektrický nebo plynový sporák. Občané vlastní 125 motocyklů, 31 osobních aut a 102 garáží.

 


 

Národní fronta

Sdružení jednotlivých organizací má pro svoji práci sestavený plán, podle kterého řídí svoji činnost během roku.

V roce 1970 se zaměřila na důstojné zajištění oslav 25. výročí osvobození a 100. výročí narození V. I. Lenina. Spolupracovala s MNV a jednotlivými organizacemi při realizaci Kroměřížské výzvy. Napomáhala při obnovení činnosti Socialistického svazu mládeže, jehož činnost v předcházejícím roce vázla. Tento úkol byl splněn jen částečně. Mládež v obci nemá vhodnou místnost pro svoji činnost.

Komunistická strana Československa

Činnost VO KSČ v Miloticích v roce 1970 směřovala ke splnění hlavního úkolu, dokončení konsolidačního procesu jak v organizaci, tak i v orgánech státní moci i ostatních společenských organizacích.

Byly provedeny pohovory k výměně legitimací se všemi členy strany. Podstatně se zvýšila návštěvnost schůzí. Organizace pracovala pravidelně, zabývala se realizací usnesení ÚV KSČ a jejich aplikací na místní poměry.

Ve své činnosti se zabývala prací MNV, JZD, NF a OB a ostatních společenských organizací. Konsolidační proces byl v podstatě dovršen.

Československá strana lidová

Československá strana lidová nepořádala žádnou samostatnou akci jako v předešlých letech. Její členové se podíleli na kulturních podnicích pořádaných Osvětovou besedou.

Myslivci

Myslivecké sdružení má 19 členů. Jeho předsedou je Jar. Šána. Členové se starají v zimních měsících o přikrmování zvěře. Bylo provedeno 13 zásypů.

Počátkem léta dbají o vysečená hnízda pernaté zvěře. Sesbírali 376 vajíček bažantích a 136 koroptvích, z nichž se vylíhlo 106 bažantů a 56 koroptví.

Při pochůzkách po revíru bylo jako škodná zastřeleno: 47 toulavých koček, 5 toulavých psů, 2 lišky, 3 lasičky, 2 tchoři, 3 vrány šedivky, po jedné sojka a straka.

Při žních odpracovali členové na Státním školním statku 280 brigádnických hodin, na vybudování chodníku k ZDŠ v rámci akce Z 125 hodin.

Zastřelili: 387 zajíců, 33 koroptví, 340 bažantů a 8 ks srnčí, z nichž na státní nákup bylo odvedeno 4 ks srnčí 60 kg, 100 ks bažantů 110 kg, 180 ks zajíců 684 kg. Pro zahraniční prodej provedli odchyt 15 koroptví, 33 zajíců, 9 bažantů.

Požárníci

Místní požární sbor má 39 členů. V roce 1970 nebyl v obci ani okolí požár. Dva případy požáru byly uhašeny hned v zárodku. První u M. Antoše se vznítila sláma na mlatě, ale duchapřítomností občanů byl požár uhašen. Druhým případem bylo samovznícení uskladněného uhlí na dvoře mateřské školy. Povolaní požárníci oheň v zárodku uhasili.

V mimopožární akci členové vyčistili odpadový kanál na bytových jednotkách JZD a na mechanizačním středisku vyčistili studnu. Tyto akce sloužily k přezkoumání pracovní způsobilosti strojů. Bylo poukázáno na nutnou potřebu hadic B6 k prodloužení linky ke vzdálenějším objektům. Dosud je sbor schopen protipožárního zásahu jen na menší vzdálenost.

Dne 9. 6. 1970 byla v Šardicích katastrofální povodeň, při níž byl zatopen Důl Dukla v Šardicích. Při tomto neštěstí zahynuli i dva členové požárního sboru - Stanislav Cibulka a Šebestián Ingr.

Jako preventivní opatření byly v naší obci konány preventivní prohlídky v JZD, SŠS, v provozovnách i v obytných domech. Požárníci celkem provedli 315 prohlídek.

V akci Z odpracovali členové sboru 1.347 hodin jednak v JZD a Státním statku, jednak při opravě a údržbě hasičské zbrojnice.

Požárníci prováděli jak teoretické, tak i praktické cvičení žactva. Nebylo však pravidelné pro zaneprázdnění členů sboru.

Československý svaz žen

Československý svaz žen se schází na schůzích každé druhé pondělí v měsíci. Byly získány 4 nové členky.

K MDŽ organizace uspořádala oslavu, na které vystupovali žáci ZDŠ a mateřské školy. Pro poslech zahrála dechová hudba Osvětové besedy pod vedením F. Křižky. 37 nejstarším občankám byla předána malá pozornost. Při úpravě parku členky ČSŽ odpracovaly 90 hodin.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství v roce 1970 obnovil činnost, jež v předchozích letech poněkud ochabla. Za hlavní úkol si určil dokončit konsolidaci ve svazu. Působení antisocialistických a protisovětských sil v létech 1968 - 1969 se pronikavě odrazilo v jednání některých členů svazu. Buďto sami ze svazu vystoupili, nebo byli podle usnesení nového výboru ze seznamu škrtnuti. Novým výborem byla hodnocena obzvláště práce s. R. Čížkové, která hned po internacionální pomoci Sovětské armády v roce 1968 obcházela členy za účelem další činnosti svazu. V roce 1970 došlo v organizaci k upevnění organizační základny, takže v tomto roce práce svazu na utužení přátelství s SSSR pokračuje normálně.

Členové svazu se podíleli na oslavě Února, na oslavě 100. výročí narození V. I. Lenina. V dubnu účastnili se oslav 25. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, dále oslav 1. a 9. května, 55. výročí VŘSR a všech akcí v Měsíci čsl.-sovětského přátelství. Organizace uspořádala výstavku budovatelského úsilí za posledních 25 let v naší obci.

Členové uspořádali výstavku sovětských knih, organizovali promítání sovětských filmů a rozhlasových relací o těchto filmech.

Svazarm

Organizace je 68 členná. Schází se na svých členských a výborových schůzích. Předsedou je B. Zbořil.

V měsíci lednu a únoru zorganizovali školení řidičů - počet účastníků 117. Střelecký oddíl má 10 mladých členů, střílí prozatím sportovně. Okresního školení ve střelbě pořádaného v Hodoníně se zúčastnili B. Zbořil a Díkovský.

Tělovýchova

Tělovýchovná jednota Družstevník měla zjara 4 mužstva - žáci, dorost, I. mužstvo a II. mužstvo. Druhé mužstvo bylo pro nedostatek hráčů po skončení jarní sezony zrušeno.

O oddíl žáků se staral J. Kundrata. Jeho dobrá práce je vidět na umístění oddílu v soutěži. Obsadili 2. místo a měli ze všech účastníků soutěže nejvíce nastřílených branek.

Dorost odpovědně vedli Grufík B. a A. Brhel. V okresní soutěži se umístili na 9. místě a jsou zde předpoklady udržet se v okresním přeboru.

Mužstvo má 35 hráčů - vedoucím je Řihák Č., trenérem Toman J., která se o své svěřence dobře starají. Po slabší jarní sezoně bylo nutno mužstvo doplnit mladými a zkušenými hráči. V pohárových i v podzimních mistrovských zápasech podávalo mužstvo velmi dobré výkony a umístilo se na 1. místě.

Pro členy TJ výbor uspořádal pěkný zájezd na Vranovskou přehradu a do Znojma.

Sportovci se starají i o své hřiště, snaží se jej udržet v co nejlepším stavu (sesekli trávu, naváželi hřiště, opravili lávky apod.). Byly dokončeny sprchy, opraven plot, provedena oprava střechy na kabinách a znovu postaven stánek pro prodej občerstvení. Celkem odpracovali 430 hodin.

Předsedou TJ je Kundrata A.

Svaz chovatelů

Český svaz chovatelů v Miloticích měl v roce 1970 32 členů. Scházeli se pravidelně na svých členských a výborových schůzích. Registrovaná zvířata a drůbež: 127 ks králíků, 273 ks drůbeže, 80 holubů, 6 ovcí a 11 koz.

Spotřebitelům na státní nákup přispěli: 13.920 ks vajíčky, 771 ks králičích a 25 ks kůzlečích kožek, 8,25 kg angorské vlny, 6,50 kg ovčí vlny.

Výstavy zvířat byly v celém okrese zakázány. Příčinou byla velmi rozšířená nemoc králíků - myxomatosa. Organizaci uhynulo na tuto nemoc 80 ks králíků.

Svaz zahrádkářů

Svaz zahrádkářů je organizací početnou - 258 členů - a také velmi čilou. Pořádají výstavky ovoce a květin pro veřejnost, organizují přednášky, nezapomínají ani na veřejně prospěšnou činnost. Již v únoru uspořádali minivýstavku přezimovaného ovoce. Sešlo se 70 vzorků, převážně jablek. V březnu to byla tradiční místní výstavka přírodních vín. Vystavili 239 vzorků. vyhodnocená vína byla odměněna uměleckými plaketami. Bylo uděleno 80 zlatých, 35 stříbrných a 24 bronzových medailí. Také propagační výstavka růží splnila svůj účel - 130 vzorků.

Zorganizovali přednášky na téma “Nové způsoby pěstování ovoce a perspektivních odrůd” (lektor L. Kudr) a “Jak pěstovat okrasné dřeviny a květiny na zahrádkách” (ing. Příkazský), “O vadách a nemocech přírodních vín” (ing. Konůpka).

Pro své členy pořádali zájezd na okresní výstavku vín do Blatnice, kde vystavovali i miločtí vinaři 29 vzorků. Dále to byl exkursní zájezd do Bzence, kde si měli možnost prohlédnout ovocné stěny a předvádění řezu hlavně u broskvoní. Zájezd do Olomouce na výstavu růží byl spojen s exkursí v Kroměříži.

Společně s Osvětovou besedou uspořádali slavnost u Šidlen “Zarážení hory” se starými zvyky. Účinkovali vlastivědný kroužek OB a zahrádkáři.

V březnu zorganizoval svaz akci proti výskytu červce (štítenky zhoubné), kterou byly napadeny porosty jabloní.

Členové svazu se starají a ošetřují okrasní dřeviny v obci. Byla dokončena práce s úpravami prostoru před hřbitovem a přepadních jímek u Šidlen. Členové jsou zásobováni pěstitelskými potřebami.

Rok 1970 nebyl příznivý pro ovoce. Výjimku činily peckoviny. Úroda hroznů byla velká, ale nízké cukernatosti 15°.

Včelaři

Včelaři si letošního roku stěžovali na nepřízeň počasí. Měsíce květenství stromů, hlavně akátu, byly chladné a deštivé. Včely nejenže nesnášely med, ale musely se dokrmovat. Částečně situaci jim zachránili louky a jetele. Med byl tmavý, průměrný výnos 10 - 12 kg medu na včelstvo.

Československý Červený kříž

Pozornosti si zasluhuje nezištná a obětavá práce skupiny Československého Červeného kříže. Jejím dlouholetým předsedou je učitel - důchodce B. Konečný. Organizace má 5 dobrovolných sester a 4 zdravotní hlídky.

Organizace spolupracuje se školou. Dorostovou důvěrnicí je s. Eliška Janíčková. Dne 10. 6. 1970 se konala soutěž zdravotních hlídek žáků I. a II. stupně ZDŠ za účasti obvodního lékaře, dětského lékaře, zdravotních sester a bezpečnostního referenta z Dubňan. Žáci byli na závěr pohoštěni a odměněni kapesníky.

Zdravotní služba při žních byla zajištěna jako každoročně. Stanice první pomoci umístěna v kanceláři JZD, traktoristé byli vybaveni zdravotnickým materiálem.

21. 5. 1970 zorganizoval lékařskou přednášku na téma “Úrazy vyskytující se v zemědělství”. Přednášel Mudr. Němec. Na závěr byl promítán film.

Během roku byly dvakrát provedeny odběry krve od 42 dárců. O tyto akce se zasloužily Štěpánka Třeská a zdravotní sestra Eliška Janíčková.

Členové skupiny dbají také o čistotu a hygienu v obci. Byly provedeny prohlídky v potravinářských obchodech, v Pohostinství, ve školní jídelně. Bylo poukázáno na závady na veřejných prostranstvích, také na sběrnu odpadového železa za hřbitovem. Balíčkovou akci “Člověk pomáhá člověku” o vánočních svátcích po pečlivém prozkoumání nebylo třeba konat, neboť v Miloticích není osoby, o kterou by se nikdo nestaral.

Při jarním úklidu odpracovali 500 hodin. Od 1. 12. 1970 nastoupil jako obvodní lékař na místní zdravotní středisko Mudr. Janíček.
 Kultura

Rok 1970 byl rokem konsolidace a dá se říci, že tato konsolidace byla prováděna i v kulturní činnosti v naší obci. Kulturní činnost byla řízena plánem Osvětové besedy, který vycházel z plánu všech ostatních složek NF. OB postrádala po určitou dobu předsedu. Byl jím jmenován s. L. Macek.

Při OB v roce 1970 pracoval vlastivědný kroužek pod vedením V. Šťastného. Členové kroužku zajišťují sbírání historických předmětů, které v naší obci pomalu mizí.

Na 2 besedách byli občané seznámeni s historií Milotic. měly název “Z milockých letopisů”.

Slovácký kroužek uskutečnil během roku několik vystoupení. Podílel se také na tradičních kulturních podnicích jako je vinobraní a hody.

V OB pracují 2 hudební soubory, národopisný soubor a soubor moderní hudby. V součastné době nemá dostatek prostředků na nákup hudebních nástrojů. Stále ještě chybí vedoucí divadelnímu souboru.

Kulturní akce pořádané v roce 1970:

1. Oslava Února

2. 100. výročí narození V. I. Lenina. Obě s dobrou úrovní.

3. 25. výročí osvobození Milotic - slavnostní zasedání pléna MNV, na kterém byly předány medaile a uznání zasloužilým pracovníkům.

4. Oslava MDŽ. Uvedené akce měly velmi dobrou úroveň.

5. Oslavy 1. máje se nevydařily tak jak předcházející léta.

6. Oslava MDD byla mimořádně dobrá. Zábavný program zajistila ZDŠ.

7. Oslava VŘSR měla slabší účast.

8. Lampionové průvody v předvečer VŘSR a 1. máje.

 

Zdejší základní devítiletou školu navštěvuje

 

 

žáků

z toho dívek

z Milotic 1. - 5. post. roč.

149

80

z Vacenovic 6. - 9. post. roč.

160

79

ze Skoronic 6. - 9. post. roč.

31

12

z Milotic 6. - 9. post. roč.

143

72

 

Žáci jsou rozděleni do 15 tříd. V 1. až 5. post. roč. je 5 tříd, v 6. - 9. post. roč. 10 tříd. 2 pobočky jsou při 7. a 8. třídě, ostatní třídy mají po 1 paralelce.

V tomto školním roce byli na škole ustanoveni: Nekvindová Jarmila s aprobací Č Tv, Dočkal Jan vrátil se na školu ze základní vojenské služby, Něničková Hana ze ZDŠ Ratíškovice.

Během roku vyučovali na škole také učitelé důchodci - s. Houšť Josef z Vlkoše a s. Dvořáček Jar. Z Mikulčic za s.Konečnou Janu a s. Laitnerovou L., které odešly na mateřskou dovolenou. Od 10. 1. 1970 nastoupila za s. Houště J. Jiřina Prágrová, která byla po ukončení studia na mateřské dovolené.

Na konci školního roku byli přeloženi: Něničková Hana na ZDŠ v Šardicích, Jakubíček F. na ZDŠ v Kyjově jako ředitel, Laitnerová L. na ZDŠ v Hartvíkovicích, Sorková Eva na ZDŠ v Novém Jičíně.

2.482 žáků školy neprospěli na konci školního roku 33 žáci tj. 6,8%. největší počet propadajících žáků byl v 6. třídách (14). Tento stav se téměř každoročně opakuje a má řadu příčin - přechod na odborné vyučování, nedůslednost v práci, zmenšený zájem rodičů o práci svých dětí. V neposlední řadě je příčinou značného počtu propadajících žáků skutečnost, že do 6. třídy postupují žáci, kteří neměli pro nedostačující vědomosti postoupit. je zajímavé, že jsou to převážně žáci přespolní. Z 15 propadajících 12. Nejslabší průměr se projevil ve třídách 8.A, 7.B, 8.C. Z jednotlivých předmětů je nejvyšší průměr v jazyce českém a matematice.

V chování se vyskytují vážnější přestupky jen u jedinců. Druhým stupněm z chování byli hodnoceni 3 žáci za menší přestupky proti školnímu řádu.

Ve výchovném procesu bylo dosaženo podstatného zlepšení. Bylo využíváno vhodných témat k výchově soc. vlastenectví a prolet. internacionalismu, k vědeckému světovému názoru. Výchovně byla využita významná výročí.

Většina učitelů bydlících v místě školy i dojíždějících podílí se svou prací na politickém a kulturním životě v obci. Jsou činní v různých organizacích, připravují kulturní programy k nejrůznějším oslavám v obci.

Školní stravovna připravuje denně asi 180 obědů pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek.

SRPŠ se stále více zabývá výchovnými problémy školy, pomáhá škole i finančně.

Zdravotní stav žáků je dobrý. Dr. P. Řezáč provádí pravidelné lékařské prohlídky, zubní lékař Dr. Karel Chleborád pravidelně kontroluje a pečuje o chrup žáků.

Počátkem roku 1970 zachvátila Českou socialistickou republiku chřipková epidemie. Zimní prázdniny byly nejdříve stanoveny do 5. 1. 1970. Pro uvedenou epidemii byly prodlouženy do 16. 1. 1970.

Mateřská škola

Na mateřské škole v roce 1970 působila s. Jestřábová a s. Slováčková, u nejmenších dětí s. Vodáková a s. Nedůchalová z Hodonína. Děti se soustřeďují ve dvou odděleních, ve škole se i stravují.

Mateřská škola se podílela svým programem na veřejné oslavě MDŽ. K MDD uskutečnili s dětmi zájezd na Radějov.

Knihovna

O místní knihovnu se stará s. J. Souček. V knihovně přibylo v tomto roce 158 svazků, převážně dětské a zábavné literatury, poněvadž také většinu čtenářů tvoří mládež do 15. let. V roce 1970 bylo v knihovně 76 čtenářů, z toho 50 dětí a vypůjčili si 3.316 svazků.

Kino

V roce 1970 bylo v místním kině promítnuto celkem 243 filmů. Návštěvnost byla překročena o 778 osob, plán tržby o 2.253,30 Kčs. Roční průměr na 1 představení je 85 osob.

Dopravní nehody, úrazy a krádeže

Dopravní kázeň v obci je na dobré úrovni. V roce 1970 nebylo vážnějších dopravních nehod ani přestupků ze strany motoristů nebo chodců.

I v našem státě se vyskytli lidé, kteří se snaží žít na účet společnosti. Dne 27. 11. 1970 byly vykradeny obě prodejny potravin. Pachatelem byla skupina mladistvých z různých koutů republiky. Zaměřili se hlavně na tranzistory, holící strojky, lihoviny a cigarety. Škoda v obou prodejnách činila 6.000 Kčs.

Ve vesnici samé se situace pokud se týká trestné činnosti zlepšila. Vyskytlo se jen několik případů přestupků. Menší krádeže se objevují v letních měsících na polích JZD. Několik případů narušení občanského spolužití bylo vyřešeno přímo v komisi. MNV byl vydán zákaz prodeje kuřiva a zápalek nezletilým. Mimo to bylo zakázáno nalévání alkoholických nápojů v místním Pohostinství Miroslavu Lupačovi.

Dne 9. června při katastrofě na Dole Dukla zahynulo 32 horníků. Z Milotic byli čtyři - Krist A., Výlet Cyril, Cibulka St. a Ingr Šebestián.

 


 

Závěr


Charakteristickým rysem celkové vnitropolitické situace v roce 1970 je úspěšně pokračující konsolidační proces a to nejen uvnitř KSČ, ale i ve společenských organizacích, ve státní správě a na ekonomickém úseku.

Byl to rok, kdy československý lid oslavil 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí vítězství pokrokových a demokratických sil nad největším nepřítelem lidstva fašismem.

Hlavními politickými políři nastupující konsolidace ve státě byla plena ÚV KSČ konaná v lednu, červnu a prosinci a podepsání spojenecké smlouvy s SSSR.

Lednové plénum se zabývalo hlavně otázkou politické práce strany, upevnění její jednoty a akceschopnosti v souvislosti s výměnou stranických legitimací. Poukázalo na směr, kterým se musí konsolidační proces ubírat. Tím se řídí také funkcionáři v naší obci, věnují se se zvýšeným úsilím práci na svěřeném úseku a tím život v obci vešel do normálních kolejí klidného občanského spolužití.

Důležitou politickou událostí bylo podepsání nové smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci s SSSR, které se uskutečnilo ve slavných májových dnech za účasti sovětské delegace v čele se s. L. I. Brežněvem.

Splněním základních cílů hospodářské politiky strany v roce 1970 byl položen základ pro další rovnoměrnější rozvoj ekonomiky v 5. pětiletém plánu.

Vývoj průmyslové výroby byl negativně ovlivňován potížemi v zásobování palivy a regulacemi elektřiny. Plánovaný úkol v zemědělské výrobě pro rok 1970 - udržení vysoké úrovně zemědělské produkce dosažené v předcházejících 3 letech v zabezpečení plynulého zásobování obyvatelstva potravinami, zvláště masem, byl v podstatě splněn. To platí také pro naši obec, kde oba zemědělské závody JZD a SŠS - pokud jejich činnost nezávisela na rozmaru počasí - své plánované úkoly nejen splnily, ale překročily a tím se také podílejí na kladných výsledcích celkového státního hospodářství.

Postupně bylo dosaženo celkové společenské konsolidace, obnovila se plně důvěra obyvatelstva ve stabilitu měny.

Vyvrcholením vnitropolitického života v roce 1970 bylo prosincové plénum ÚV KSČ, které provedlo zobecnění poznatků z krizového vývoje let 1968 - 1969.


 

malba ulice

 

další rok,