Obsah

1956


Jednotné zemědělské družstvo

V roce 1956 zvolen předsedou JZD Miroslav Schüller, dosud zaměstnaný ve Šroubárně, č.p. 277. Družstvo má 34 členů, 154,44 ha půdy, z toho 126,5 ha orné, dále 47,5 ha půdy členské.

U drůbežárny postavena odchovna kuřat. Má tedy družstvo na faře dva vepříny a kravín, na Pískách drůbežárnu, odchovnu kuřat a bytovou jednotku, pod Homolů kravín, studnu a silážní jámu. Z hospodářského zvířectva chová: 33 dojnic, 15 prasnic, 8 koní, 61 mladého skotu, 1 hříbě, 143 vepřů běhounů, 5 selat, 600 slepic nosnic a 46 kohoutů.

Dále vlastní následující hospodářské stroje: traktor Zetor 25 s budkou, 1 bez budky, mlátičky č. 18, 26, 28, 32, 5 vlečných vozů, secí stroj Pracner, žací stroj Melichar, 3 lisy na slámu a stroj na moření obilí.

Snížení cen

V roce 1956 bylo opět dvojí snížení cen maloobchodního zboží.

MNV

Dne 5. dubna se konala veřejná schůze místního národního výboru za účasti 130 občanů v sále kina, na niž projednávána otázka stavebnictví, plnění dodávek, placení daní a poplatků. Referent byl z okresního národního výboru v Kyjově.

Cesty

V květnu navezena na cestu v Záluží škvára, která se však za krátkou dobu propadla do bláta. Také cesta k Žofce opravena škvárou.

Knihovna

V místní lidové knihovně je celkem 1.341 svazků a 5 časopisů. Čtenářů bylo: 57 mužů, 12 žen (z nich 17 dělníků) a 56 mládeže, kteří si vypůjčili celkem 2.738 svazků. Pořádány 4 výstavky, několik besídek a časté relace v místním rozhlase.

 

další rok