Obsah

1947


Letoší zima byla velmi dlouhá a trvala až do dubna, čímž se jarní setí opozdilo. Napadlo hodně sněhu, který držel téměř celé tři měsíce. Mrazy byly tuhé a dosáhly 22° C.

V měsíci březnu bylo započato se stavbou domů pro lékaře. Byla rozbourána stodola vedle bývalého lesního úřadu.

Na Hod boží svatodušní 26.5. projížděly naší obcí ostatky sv. Vojtěcha. O 1/2 3. hodině odpoledne projelo auto s ostatkami slavobránou před kostel, kde byla lebka sv. Vojtěcha uvítána panem Dr. Metodějem Trunečkou a předsedou MNV panem Janem Křižkou. Pak byla umístěna na oltáři na schodišti před kostelem. Po modlitbách a požehnání lebkou sv. Vojtěcha obci a kraji, odjela autem do Ratiškovic. Celá obec přivítala sv. ostatky v krojích.

5. června bylo sehráno MOR. na počest narozenin pana presidenta divadelní představení “Malerečka”. Toto divadlo bylo sehráno za součinnosti všech spolků u Šidlen. Čistý výnos byl věnován na úpravu sadu před kostelem a na zaplacení nutných pohledávek postavení pomníku umučeným občanům v koncentračním táboře.

Dne 22. června 1947 bude projíždět naší obcí pan president Dr. Edvard Beneš. Obec se na tento okamžik náležitě připravuje. Tohoto přivítání zúčastní se občané z okolních vesnic jako z Vacenovic, Skoronic a z Vracova. Upravuje se silnice z Kyjova do Hodonína parními válci, která by snad nebyla tak brzy a rychle spravena. Při té příležitosti byla upravena polní cesta k Šidlenám a silnice na Zafáří.