Obsah

1946

Poslanec Sochorec

Dne 13. ledna projížděl přes Milotice poslanec Sochorec.

Vykopávka ruských vojáků

Dne 14.1. bylo vykopáno 6 ruských vojáků a odvezeno do Svatobořic.

Odsouzení Josefa Hamerníka

Dne 15.1.1946 byl veřejným lidovým soudem v Kyjově na sokolovni odsouzen bývalý učitel Josef Hamerník k trestu smrti provazem, který pracoval s Němci a byl postrachem Milotic. Udal gestapu řídícího učitele Aloise Marcalíka, který zemřel v koncentračním táboře v Osvěnčimi. Trest přijal klidně. Poprava byla vykonána o 1/2 20 hodině v radnici v Kyjově. Týž den byl popraven i Laryš.

Zřízení měšťanské školy v Miloticích

Dne 18.1.1946 došlo přece k jednání občanů ve Vacenovicích za přítomnosti členů Národního výboru z Milotic o stavbě měšťanské školy v Miloticích. Jednání bylo bezvýsledné. To se opakovalo ještě asi dvakrát a vždy bezvýsledně. Trvají na tom, aby byla postavena ve Vacenovicích.

Promován MUDr. Holomek

29. ledna byl promován v Brně K. Holomek doktorem práv. (první cikán)

Sbírka

Žáci obecné školy provedli sbírku pro postižené válkou. Vybráno 3.625 Kčs.

Zemřel Robert Šiler

Dne 16.3.1946 zemřel v zaměstnání tragickou smrtí pan předseda školní rady Robert Šiler, horník. Přejet uhelným vozíkem. Pohřeb se konal 19.3. za účasti velkého počtu občanstva.

Úprava parku před kostelem

Byla provedena další část úpravy parku před kostelem, kde bude umístěn pomník umučeným v koncentračním táboře. Upravili žáci obecné školy.

Zima

Letoší zima byla velice mírná, což přišlo právě vhod jednak pro nedostatek uhlí a pro vytlučená okna během války.

Oslava osvobození

Dne 9.5. byla v předvečer našeho osvobození SČM zapálena hranice na Trávníkách, kde měl proslov řídící učitel Bedřich Konečný. 10.5. byl ráno budíček a dopoledne u kostela slavnostní mše a kázání. Odtud se šlo průvodem do zámku, kde bylo přečteno poselství p. pres. Dr. E. Beneše panem Vitáskem. Pak promluvil pan Trunec.

Poprava K.H. Franka

23.5. byl popraven po 50denním přelíčení vrah českého národa K.H. Frank, který dal vyhubit Lidice a Ležáky.

Vítání ministra Hasala

Dne 22.5. byl přivítán ve zdejší obci pan ministr Hasal i se svou paní panem předsedou Národního výboru Cyrilem Výletem, Janem Křižkou a Bedřichem Konečným a odevzdán jim dárek.

Volby

Dne 26.5.1946 byly provedeny u nás volby do ústavodárného Národního shromáždění. Výsledky:

 

 

Milotice

Čechy a Morava

Lidovci

558

20,23%

Komunisté

234

40,17%

Národní socialisté

84

23,66%

Sociální demokracie

83

15,59%

Dle výsledku voleb bylo upraveno zastoupení stran v Místním národním výboře.

 

Oslava 62. narozenin pana presidenta Dr. Edvarda Beneše

Dne 27.5. byla uspořádána oslava 62. narozenin pana presidenta Dr. Edvarda Beneše v hostinci pana Šebesty. Přednášku měl pan poštmistr Vilém Vitásek.

Předávání dekretů

30.5.1946 bylo slavnostní předávání dekretů na zemědělskou půdu našemu lidu, která jim byla přidělena při parcelaci z velkostatku pana hraběte Ladislava Seilerna podle dekretu pana presidenta. Průvodem od obecního hostince šlo se do zámku, kde promluvil pan Thurn, předseda ONV Dobiáš, ředitel Marek a poslanec Sochorec.

Vyznamenání in memoriam Františku Slezákovi

23.6. bylo uděleno veřejně před kostelem vyznamenání “in memoriam” panu Františku Slezákovi, který byl umučen v koncentračním táboře.

Úroda vína

Letošího roku byla veliká úroda hroznů. Zkušení vinaři prohlašují, že taková úroda ještě nebyla od roku 1917.

Oslava 28. října

Dne 28. října 1946 bylo v rámci oslav 28. října provedeno na “Návsi” před kostelem svěcení pomníku padlým a umučeným v koncentračním táboře. O 9. hodině byl sraz všech občanů u obecního hostince, odkud se šlo průvodem do kostela. Po mši bylo provedeno svěcení. Před proslovem pana řečníka z Hodonína měl krátký projev pan předseda Národního výboru Jan Křižka, za hasičský sbor František Nedůchal a správce školy Bedřich Konečný. Program byl doplněn zpěvem a recitacemi. Pak byl odchod do obecního hostince, kde měl proslov pan farář Metoděj Trunečka o významu 28. října. Nakonec byl složen slib do rukou pana předsedy Národního výboru určených zástupců za rolnictvo, dělnictvo a za inteligenci. Slavnost zakončena národními hymnami.

Žně, úroda

Následkem nedostatku dešťů a velkými vedry (obilí zaschlo) byla úroda ještě dosti dobrá.

Promoce pana faráře Metoděje Trunečky

Dne 14.11.1946 byl zdejší farář Metoděj Trunečka prohlášen na CM bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci doktorem bohosloví. Velká účast farníků.

 

další rok