Obsah

L.P. 1926


Rok tento, pokud kronikář mohl sledovati od svého návratu do osady, totiž od 13. května, nebyl příliš rušný. Na jaře opravena farní budova, pokoje totiž většinou znova vymalovány, kolem farní budovy položeny drenáže, mezi zelinářskou a hospodářskou budovou postaven vysoký drátěný plot.

Účty obecní vykazují tyto konečné číslice: příjem 228.467,52 Kč, vydání 223.733,35 Kč. Chudinský fond obecní: příjem 10.484,70 Kč, vydání 10.357,46 Kč. Přirážky na rok 1926: na mimořádný rozpočet 132%, na řádný rozpočet 74%. Spolek chovatelů hovězího dobytka: příjem 18.555,50 Kč, vydání 16.572,24 Kč.

Stavební ruch nebyl čilý, zato vystěhovalecký do Argentiny. Místní Občanská záložna vyplatila několik desítek tisíců ze vkladů i na půjčky, které vystěhovalci vydali za dopravu do Ameriky.

Domy byly zvenčí modernisovány, nově omítány, okna zvětšena, “žudry” mizí a s nimi i pestré slovácké malůvky. Dívčí kroj se v plné pestrosti udržuje, mužský povážlivě mizí. Kraslice dosud jsou dovedně vyškrabovány.

Začátek prací polních: jarní kopání ve vinohradech (tzv. postnice) 27. března, sázení zemáků 15. dubna, sečení luk 29. května, žně 23. července, otavy 3. září. Počasí v senoseč i žně deštivé, část obilí porostla. Úroda, zvláště zemáků, slušná, vinobraní žádné. Cena obilí (1 q): ječmen 170-180 Kč, réž 180-200 Kč, zemáky průmyslové 30-70 Kč, jedlé 80 Kč, kukuřice 150-180 Kč, pšenice 205 Kč, oves 150 Kč. Mzdy dělnické nezměněny. Maso: hovězí 14 Kč, telecí 16 Kč, vepřové 18 Kč za 1 kg.

Na záhumní opravena cesta, někteří soukromníci (Neduchal František č. 174, Šťastný Jan č. 41, Lunga Josef č. 189) vysázeli “na pískách” agáty a březí.

Poněvač hřbitov má býti rozšířen a parkovitě upraven, byla komisielně prohlédnuta půda přiléhající ku starému hřbitovu se strany dříve s panským polem sousedící. Stalo se tak 15. září dopoledne. Členové komise: okresní hejtman z Kyjova p. Blaha, zdravotní rada MUDr. Tobiš, zástupce velkostatku lesmistr Augustin Růžička, starosta Tomáš Polášek, místní farář P. Josef Dorazil a občané František Bábíček a Vavřín Krist. Místní farář reklamoval disposiční právo pro římskokatolickou církev a oddělené místo pro jinověrce. Občané se starostou v čele, nejen souhlasili, ale důrazně žádali protokolování tohoto požadavku.

Občanstvo, zvláště v tomto roce, obětavě podporovalo i sbírky na obnovu vnitřního zařízení farního chrámu Páně, kteroužto podporu duchovní správy dlužno z vděčnosti zaznamenati. Ona přispěje i k poznání náboženského ducha v této osadě, k jehož oživení byla ve dnech 31. října a 1. listopadu připravena společná jubilejní odpustková slavnost. Kazatel P. Kubeš T.J. z Velehradu, ku stolu Páně přistoupilo přes 1.200.

Činnost spolků a organisací:

24.6. veřejná schůze Svazu katolických žen a dívek (o významu Svazu).
5.9. veřejná schůze strany lidové, svolává důvěrník Cyprian Mores (o školské otázce)
10.10. schůze strany domkařsko malozemědělské (tzv. Kaderkovy) svolává důvěrník Jan Mráz
4.3. divadelní představení Jednoty Orel (Dědečkovy housle)
5.4. divadelní představení Jednoty Orel (Očarovaná dědina)
28.10. akademie, pořádá Jednota Orel
5.4. divadelní představení Jednoty Sokol (ve mlýnici na šalandě)
21.3. divadelní představení Národní Jednoty (Kometa)
1.5. divadelní představení Národní Jednoty (Románek na horách)
31.12. divadelní představení Národní Jednoty (Falešná kočička)
14.3. divadelní představení Sboru dobrovolných hasičů (pro čest hasičstva)
28.3. divadelní představení Sboru dobrovolných hasičů (pro čest hasičstva)
24.5. divadelní představení divadelních ochotníků (Moje – Tvoje)
21.12. divadelní představení studujících (Kupte si radio)

Počátkem školního roku 1926/27 nastoupil úřad řídícího zdejší obecné školy Arnold Kropáč, který do této doby byl správcem školy v Žeravicích u Bzence, avšak dříve řadu let učitelem v Miloticích.

 

další rok