Obsah

1920


Rok 1920 byl podoben roku 1919. Nic se nelepšilo, ano štvanicemi stran tak to daleko došlo, že republice bylo namále. Nepokojné živly komunistické troufaly si zvrtnouti republikánský pořádek a usaditi vládu židovsko komunistickou. Naštěstí převrat se nepodařil, neboť vláda úřednická, která nastoupila místo neschopné a úplatné vlády rudozelené, sjednala trochu pořádku a klidu. Mimo politických bojů začaly i boje náboženské, proti církvi katolické. Bude to smutná historie, líčící náboženské třenice, odpady a loupení katolických kostelů v roce 1920. U nás byl poměrný pokoj, neboť zdrcující většina zůstala věrnou církvi římsko-katolické a proto odpadlíci a nevěrci tak si netroufali.

Že různých soupisů a rekvisic bylo hojnosť, dá se domysliti. Nadělali rozličných ústředen a různých úřadů, k ničemu to nebylo, ale zaměstnávali tam tisíce a tisíce zbytečného úřednictva a to bylo hlavní. Zato dluhy a nové daně rostly jako po déšti huby. Úroda byla prostřední a ceny za obilí průměrně 170 Kč, za brambory 40 K, řepu 30 K. Vína zase málo, trochu se urodilo karlátek, z nichž po několika letech měl jsem asi 40 litrů slivovice. Drahota v oděvu a obuvi stále vysoká.

V roce 1920 8. září byla velkolepá slavnosť ve Skoronicích, založení Orla a svěcení nádherného orelského práporu. Čítalo se účastníků na 6.000.

V tomto roce vrátili se legionáři, kteří zůstali na živu, ze Sibiře. Z farnosti přišlo jich asi 25 a až na nepatrné výminky, nezkazili se a po mnoha letech opět zbožně přijali sv. svátosti.

další rok