Obsah

1913


Rok 1913 prožívali jsme v napětí válečném. Rakousko udržovalo mnoho vojska na hranicích srbských a ruských, což ohromné peníze stálo. I z Milotic mnozí vojíni byli na hranicích, neboť Rakousko se bálo, aby Černá hora na ně nepadla, proto se snažilo i zříditi samostatný stát Albánii.

Hospodářské poměry byly též smutné. Peněz málo, úvěr drahý, práce v továrnách nemnoho, a i rolnictva rok 1913 neblaze se dotekl, nebo hospodářské plodiny a zvířectvo velmi odlacinělo. Obilí i dobytek nemělo odbytu, réž se prodávala za 15-16 K, ječmen 14-15 K, oves 12 K, zemáky 3 K, vína bylo opět velice málo a špatné.

Pro Milotice jest rok 1913 památný tím, že zřídili jsme zde družstvo ku zužitkování elektrické síly a zavedli v první obci na Slovácku elektrické svícení a mlácení. Dal jsem elektrické vedení zavést do celé fary i hospodářských místností. I do chrámu Páně bylo zavedeno nákladem přes 1.200 K. Byl jsem v družstvu předsedou dozorčí rady.

V tomto roce vykonal jsem jubilejní pouť na oslavu Konstantinova ediktu do Říma zvláštním poutnickým vlakem z Olomouce za olomouckou arcidiecesi vypraveným od 4. do 15. listopadu. Pouť tato byla velmi poučná a povzbuzující. Navštívili jsme Benátky, Loretto, Asissi, Řím, Neapol, Pompeji a šťastně se vrátili domů.

V ohledu politickém bylo voleno do sněmu zemského. Náš starosta p. Alois Horák již kandidovati nechtěl, i byl kandidátem za stranu katolickou národní Adolf Procházka, soudní rada ve Strážnici, ale v užší volbě podlehl socialistovi Koutnému z Hodonína, tak i za venkovské obce proti kandidátu naší strany Janu Ingrovi, starostovi z Vlkoše zvítězil Jan Měchura, agrárník ze Šardic, čímž i Slovácko zastoupeno jest na sněmu protikatolickými zástupci.

Rozpočet za rok 1913 byl: 1. veškeré vydání 24.265 K, 2. příjem 14.447 K, 3. schodek 10.265 K má se uhraditi 80% obecní přirážkou ku všem přímým daním.

 

další rok