Obsah

1910


V tomto roce putoval jsem do Svaté země s panem starostou a poslancem Aloisem Horákem. Vypravili jsme se s poutníky, jejichž pouť zařizoval Palestinský spolek pro Moravu v Brně. Pouť trvala od 9. do 31. srpna, všichni jsme se šťastně vrátili, ač na zpáteční cestě zakusili jsme hroznou bouři na moři.

V tomto roce objevila se vlasatice, ale nepřinesla mnoho dobrého. Byly veliké povodně a časté déště, úroda slabá, vinobraní vůbec ani nebylo, což prý se ještě nestalo v Miloticích, aby hrozny se nesbíraly. Ale v roce 1910 nebylo vůbec žádných hroznů.

Obilí bylo málo, zvláště zemáky pochybily. Bídy mezi lidem dosti. Avšak přece v tomto roce bylo poměrně lacino, zvláště obilí; při vánocích platilo: 1 q pšenice 20-21 K, rži 16-17 K, ječmen 19 K, zemáky 6-7 K, kilo hovězího masa však 72 Kr čili 1 K 44 h. Na drahotu masa vede se zvlášť v městách veliká stížnosť, ale není vinou touto drahotou rolnictvo než překupníci a řezníci.

Mezi hovězím dobytkem v Miloticích řádila slintavka a kulhavka, kterážto nemoc rozšířena byla po celém mocnářství. V tomto roce provedla se přestavba obecního hostince a domy dostaly nová čísla.

další rok