Obsah

1909


V tomto roce Milotice slavily památnou událosť. Dne 24. července slavil prvotiny zdejší rodák vlp. Petr Neduchal, syn zdejšího domkaře Jakuba Neduchala. Jest to první kněz, který z Milotic vyšel. Mou radou, když ještě jsem byl kaplanem, dán byl na studie na c.k. gymnasium v Uherském Hradišti, podporoval jsem jej a také jako farář ustrojil jsem vlp. novoknězi i přečetným hostům primiční oběd. První jeho působení bylo v Šumicích.

Co se týče práva honebního, vykonával honbu na milotických polích velkostatek, ale ponechával zvěře veliké množství, která zvláště ve vinohradech veliké škody působila. I dosáhli občané toho, že někteří rolníci pronajali si hon v kopcích. Majitelem honitby byl p. Alois Horák, starosta a jako jeho hosté pán Václav Krist, František Krist, František Polášek, Svatopluk Vičar, František Polášek, Antonín Knotek, Jakub Lunga, Emanuel Řihák, František Neduchal, Martin Neduchal a krátký čas také pisatel. Střelci provozovali honbu tak důkladně, že v krátkém čase zajíčka v kopcách nebylo.

V tomto roce započato se stavbou silnice z Milotic do Dubňan.

 

další rok