Obsah

1908


Rok 1908 byl rokem jubileí. Slaveno šedesátileté jubileum panování císaře a krále Františka Josefa a padesátileté kněžství sv. Otce Pia X. Na památku jubilea císařského postavili jsme rolnický společenský lihovar, aby rolnictvo lépe výrobky své zpeněžilo. Odprodal jsem pro lihovar s dovolením úřadů farní pozemek a byl jsem v lihovarském družstvu pokladníkem. Starosti a práce bylo při tom mnoho.

Rok byl velmi suchý a úroda prostřední, vína však mnoho a velmi dobré. Dne 17. října navečer stavili se ve sklepě pod Šidleny na víno, jedouce z pole, mladí manželé, bezdětní a zámožní Martin a Kristina Neduchalovi, ale již ze sklepa nevyšli, neb se zadusili vinnou kyselinou. Když jejich koně dlouho před sklepy stály a zajeli pak na panské pole a převrátily vůz, tu když za koňmi hospodář nevycházel, napadlo jiným návštěvníkům sklepů podívat se do sklepu Neduchalova, ale majitele vynesli již mrtvé.

V tomto roce prodáváno: réž za 20-21 K, ječmen 18-19 K, zemáky 3-4 K, řepa 2 K 20 h, víno 24-30 K. V tomto roce přistavěna byla škola nákladem 21.000 K a začalo se se stavbou silnice z Milotic do Dubňan. Volba představenstva se děla 25. června a zvoleni: za starostu jednohlasně p. Alois Horák, za I. radního p. Ignác Blahušek, za II. radního p. Josef Řihák, za III. radního p. Václav Krist.

další rok