Obsah

1907


Zima krutá a dlouhá. Topili jsme až do polovice května. Stromy začaly kvésti až v květnu, ale nastaly náhlé parné dny, takže květ zaschl a opadl. Mnoho housenek. Oziminy a jetele částečně vymrzly a dne 24. května o 7. hodině večer padaly kroupy a oziminy jako réž a žito v některých tratích načisto zničily.

V roce 1907 nastaly volby do říšské rady na základě nového volebního řádu. Volby totiž nastaly přímé, tajné a rovné; zrušeny kurie velkostatkářská, za obchodní komory. Města volí pro sebe a venkov také.

Za venkovské okresy volební kandidovali:

1. Staročech Dr. Otakar baron Pražák, advokát v Brně
2. Národní socialista Josef Karnet, redaktor v Kyjově
3. Sociální demokrat Josef Bílek, dělník z Těšic
4. Alois Horák, starosta z Milotic, nekandidoval, ale přece dostal při první volbě 358 hlasů

Ježto při první volbě žádný z kandidátů nedostal nadpoloviční většiny hlasů, byla užší volba mezi Pražákem a Bílkem. První volba byla 14. května, užší 23. května.

Při užší volbě dostal:

 

 

Pražák

Bílek

V Miloticích

138

108

Ve Skoronicích

87

10

Ve Vacenovicích

175

25

 

Z celého volebního okresu: Pražák 7.143, Bílek 4.646. Zvolen Dr. Pražák, jehož podporovala i katolická národní strana.

Úroda v tomto roce byla nepatrna, a proto bylo dosti draho. Réž stála ku konci roku až 24 K 1 q; vína bylo málo, ale dobré; vědro stálo hned od presu 28-32 K.

 

další rok