Obsah

Obec
 

Stránka

Nová budova požární zbrojnice

Nová budova požární zbrojnice

Prodejna Jednoty

Prodejna Jednoty

Pohostinství Jednoty

Pohostinství Jednoty

Zdravotní středisko

Zdravotní středisko

Stavba tělocvičny

Stavba tělocvičny

Úprava mateřské školy 1977

Úprava mateřské školy 1977

Úprava interiéru nové mateřské školy 1977

Úprava interiéru nové mateřské školy 1977

Stará budova Místního národního výboru

Stará budova Místního národního výboru

Nová budova Místního národního výboru

Nová budova Místního národního výboru

Brigáda na kanalizaci 1980

Brigáda na kanalizaci 1980

Brigáda na kanalizaci

Brigáda na kanalizaci

Zástupci složek Národní fronty při budování kanalizace

Zástupci složek Národní fronty při budování kanalizace


Stránka