Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

1.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o vytvoření a použití účelového fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro území obce Milotice.
2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 , kterou je vymezena závazná část územního plánu obce.

 

 3.

 

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 o chovu psů a kontrole toulavých psů.

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 , kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Miloticích.
5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 , kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy a Školní družiny v Miloticích.
6. Obecně závazná vyhláška obce Milotice č. 1/2005 ze dne 20.12.2005, požární řád Obce Milotice.
7. Obecně závazná vyhláška obce Milotice č. 1/2006 o vyhlášení závazných částí změny č. 1 územního plánu obce, kterou se doplňuje OZV obce Milotice č. 4/2000, kterou je vymezena závazná část územního plánu obce Milotice.
8. Obecně závazná vyhláška obce Milotice č. 2/2006 , kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Milotice č. 1/2005 ze dne 20.12.2005, Požární řád obce Milotice.
9. Obecně závazná vyhláška 1/2007 , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/98 o udržování čistoty a veřejného pořádku v obci Milotice, č. 4/98 o používání zábavné pyrotechniky, č. 1/99 o používání obecních symbolů a č. 1/2002 kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště.
10.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Milotice č. 2/2017 o místních poplatcích
11.

Obecně závazná  vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milotice.

12. Obecně závazná  vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
13. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku o užívání veřejných prostranství.
14. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.
15. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
   

    

Aktualizováno (Úterý, 4. leden 2022 )

 

Nařízení obce č.1/2013- Tržní řád

Informace o distribuci lihu ( Živnostenský úřad Kyjov)  zde ke stažení