Navigace

Obsah

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav hasičské zbrojnice v Miloticích. Při rekonstrukci byl odstraněn stávající střešní plášť nad garáží umístěné v pravé krajní části objektu. Nad touto částí byla provedena nadezdívka a nová střecha se sklonem 10°, která je tvořena dřevěnými vazníky s plechovou krytinou, tepelnou izolací a SDK podhledem. Na stávající krytině byla provedena tepelná izolace v tloušťce 20cm a střešní folie. Obvodový plášť budovy byl opatřen kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem. Byla provedena výměna výplně okenních a dveřních otvorů a luxverů za plastové výplně.

Úpravy byly provedeny  za podpory Ministerstva životního prostředí  v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020.

tabulka

hasičská zbrojnice