Navigace

Obsah

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Milotice

logo

Dotace sloužila ke kompletním stavebním úpravám vnitřních prostor hasičské zbrojnice a tím i k důstojnějšímu prostředí pro aktivity členů hasičského sboru všech věkových kategorií. Součástí stavebních úprav bylo zapravení drážek po instalacích nových sítí odpadů, elekroinstalace atd. V celé budově byla vybudována nová elektroinstalace včetně elektrorozvaděče. Část podlah byla vybourána včetně podkladního betonu a byla provedena nová hydroizolace. Podklad byl vyrovnán, napenetrován a podlahy byly pokryty novou keramickou dlažbou. V části umývaren byly pod podklady provedeny hydroizolační stěrky. Podlahy v garážích byly vyrovnány, napenetrovány a pokryty teracovou dlažbou. Veškerá pokládka dlažby byla provedena dle technických požadavků výrobce. V sociálních zařízeních, umývárně, garážích, klubovně, společenské místnosti, kuchyni a chodbách byly zhotoveny z části nové omítky z cementového postřiku a hrubé a štukové omítky. V celém objektu jsou zdi nově natřeny dispersní akrylátovou barvou. V prostoru umývárny byla vyzděna nová příčka o tloušťce 100mm s osazením nové ocelové dveřní zárubně. Celý objekt byl osazen novými interiérovými dveřmi včetně atypické obložkové zárubně při vstupu z chodby do společenské místnosti. Železná konstrukce zábradlí schodiště byla natřena novým nátěrem a byly vyměněny dřevěné výplně a madla. Celá akce proběhla dle projektové dokumentace za přísného stavebního dozoru Ing. Jurčeky.

Celkové náklady projektu činily 1 603 177,-Kč, z toho 1 000 000,-Kč dotace Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, spoluúčast obce činila 603 177,-Kč.

fotka

foto

foto