Navigace

Obsah

"Společně pro Evropu" - Dny obce Milotice

 

Termín realizace: 13/05/2016 - 15/05/2016

 

Cíl projektu:

Projekt již od samého počátku vyjadřoval vzájemnou sounáležitost a potřebu spojování tří různých národností EU. Organizátorem akce byla obec Milotice z České republiky, přeshraničním partnerem ze Slovenska bylo město Bánovce nad Bebravou, přeshraničním partnerem z Maďarska bylo město Esztergom. Cílem projektu bylo přispět k zachování a k rozvoji vlastních tradic a ke spojování generací bez sociální a demografické diskriminace. Prioritně se zaměřil na poznávání zúčastněných národů, rozvíjení nových a upevňování již existujících partnerství. Kladl důraz na odstranění předsudků vůči menšinám, jejich kultuře a tradicím. Je třeba zdůraznit, že realizace akce prioritně rozvíjela evropské povědomí účastníků akce a podpořila jejich patřičnou hrdost na účast v EU. Projekt byl již v samotném počátku navržen k úzké spolupráci a kooperaci všech zúčastněných partnerů. Program akce byl vytvořen zástupci všech partnerů. Příprava akce sahala několik měsíců dopředu. Reflektuje na prioritu programu Evropa pro občany. Právě z toho důvodu jeho úspěch vychází z realizace aktivit, které prostřednictvím kultury, sportu a především edukace a vzdělávání pomohly spojit obyvatele a přispěly tak k rozvoji společných diskusí o potřebě a dopadu členství v EU. Aktivní účast občanů na realizování akce vycházela z principů dobrovolnosti a ochoty podílet se na prezentaci vlastní identity. Vzájemné poznávání svých kultur rozvíjelo povědomí o evropské identitě založené na společných hodnotách, dějinách a kultuře.

Aktivity prvního dne byly zaměřeny na kulturní program. Nesl se v myšlence poznávání kultury a tradic jednotlivých partnerských obcí. Večerní zábava podpořila mezikulturní dialog, jazykovou rozmanitost, pestrost a koloritu evropských národů vystupujících na jednom jevišti. Aktivity podnítily k vytvoření nových partnerství přerůstajících až do přátelství, na které s lehkostí mohou navázat základy budoucí spolupráce. Jednalo se o lehký úvod do akce a upevnilo se tak přátelství mezi účastníky. Aktivity dalšího dne se věnovaly přednáškám o EU, jejích výsledcích a politice. Účastníci získali znalosti o možnostech, které účast v EU nabízí. K dispozici byly i propagační materiály o EU. Následné odpolední aktivity druhého dne byly naučného charakteru. Obec Milotice patří mezi významné vinařské oblasti v České republice. Příjemnou atmosféru umocnil osvícený barokní zámek, v jehož zahradách se některé z aktivit konaly. Výsledkem dne byly utužené vztahy mezi účastníky prostřednictvím vína - jako dominanty regionu a doprovodného kulturního programu. Doprovodný program závěrečného dne se zaměřil na prezentaci talentů všech generací a podporu zdravého životního stylu již od útlého věku. Aktivity vyzvedly a podpořily také integraci těžko dostupných skupin do projektu. Po obědě dostali představitelé samospráv prostor k jednání a vyjádření názorů a idejí o posunu vzniklých partnerství.

 

Přínosy projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

"Tento projekt byl financován za podpory Evropské Komise."

 

Tiskoviny vydané ke Dnům obce:

Skládačka CZ

Skládačka HU

Skládačka SK

Plakát CZ

Plakát HU

Plakát SK

Info template CZ

Info template AJ

 

 

 

 

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka