Navigace

Obsah

Seniory partnerských samospráv cezhraničného regiónu

ako zdroj efektívnej spolupráce

logo

 

Prioritním tématem přeshraniční spolupráce je zvyšování úrovně v oblasti aktivního stárnutí seniorů a zvýšení znalostí pracovníků samosprávy v oblasti řešení problematiky seniorů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vzdělávací programy a kulturně-rekreační aktivity. Vzdělávací programy se zaměří na počítačovou gramotnost seniorů (porozumění základním pojmům, internetová bezpečnost, internetová komunikace apod.), kriminální prevenci (ochrana majetku, finace, půjčky, exekuce), zapojení seniorů do tvorby veřejné politiky, zdravá výživa a léčiva při běžných poruchách organismu vlivem věku, první pomoc, NORDIC WALKING, léčivé rostliny a houby apod. Cílem kulturně - rekreačních aktivit jsou společné workshopy, kde se střetnou senioři obou států. Budou zde diskutovat o možnostech dalšího zefektivnění vzájemné spolupráce samosprávy a seniorů na místní úrovni.

http://europa.eu/european-union/index_cs

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_cs.htm

Výsledek obrázku pro efrr

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR ve výši 3 738,36 EUR (5%)

Dotace z Evropské unie  63 552,15, EUR (85%)

Podíl obce 7 476,72 EUR (10%)

Celkové výdaje  74 767,23 EUR (100%)