Navigace

Obsah

Půdní vestavba Základní školy Milotice - specializované učebny

 

Předmětem dotace bylo řešení půdní vestavby hlavní budovy stávající školy v Miloticích. Cílem bylo vybudování čtyř specializovaných učeben (dvě jazykové, počítačová a polytechnická učebna), čtyř kabinetů, skladu a sociálního zařízení. Jeho součástí je, kromě sociálního zařízení chlapců a dívek, též WC pro učitele, úklidová místnost a sociální zařízení pro OSSP. V rámci stavby byl vybudován výtah, který umožní pohyb OSSP po budově. Z požárně bezpečnostních důvodů bylo též nutné provést nástavbu obou schodišť, které se v budově nacházejí. Prosvětlení schodišť je zčásti doplněno střešními okny, kterými je též prosvětleno a větráno sociální zařízení.

 

Vestavba byla provedena za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Výše podpory ministerstva činila 14 201 877,60 Kč (90% rozpočtu).

logo

 

f2

f3

f1