Navigace

Obsah

Propagace a rozvoj kulturního dědictví příhraničního území SR


Tisková zpráva

Projekt města Bánovce nad Bebravou „Propagace a rozvoj kulturního dědictví příhraničního území SR“

Tento projekt podával žadatel město Bánovce nad Bebravou ze Slovenska v lednu roku 2014 do Fondu mikroprojektů, Operačného programu cezhraničnej spolupráce v rámci Štrukturálnych fondov EÚ. Partnerem projektu je Obec Milotice. Projekt je založen na spolupráci dvou příhraničních partnerů a předmětem projektu je vzájemná propagace v oblasti kultury a  rozvoje  turistického ruchu.  Projekt byl přijat a úspěšně realizován. V rámci projektu je vydán společný tiskový materiál - stolní kalendář, brožura kulturních památek, pohlednice, záložky do knih, společná mapa turistických zajímavostí a propagační tašky. Tento materiál bude sloužit ke zvýšení povědomí o kulturních památkách a zajímavých místech obou partnerů a jejich regionů a bude k dispozici na úřadech partnerů a v informačních centrech. Propagační materiál bude využit také při prezentacích na veletrzích cestovního ruchu na Slovensku i v Česku.

Propagační materiál už měl svou premiéru při slavnostním křtu. V Miloticích se uskutečnil při příležitosti Trhu místních produktů a tradičních řemesel 21. září na Státním zámku Milotice. V Bánovcích nad Bebravou pak proběhl křest na náměstí při tradičním Jarmarku tradičních produktů a řemesel 17. října 2014. Obě akce se uskutečnily vždy za účasti partnerů projektu a velkého zajmu obyvatel.

Společná příprava a realizace projektu dobrým organizačním týmem je do budoucna základem pro další spolupráci. Partnerství a výborná spolupráce se bude v budoucnu  týkat  oblasti  sportovní, kulturní, společenské a také dalších dotačních příležitostí v programovém období 2014–2020, které oba partneři bedlivě sledují.

Jaroslava Kundratová

projektová manažerka Obce Milotice

pl   pl      pk