Navigace

Obsah

Modernizace hasičů v obci Milotice v roce 2016

logo

Místní sbor dobrovolných hasičů se snaží stále zdokonalovat ve své činnosti a k tomu také potřebuje obnovovat své vybavení. Na začátku roku byla podána u Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na vybavení hasičské výzbroje a jiných věcí potřebných k zásahu. Krajský úřad žádost schválil a zastupitelstvo obce 16. 6. 2016 na svém zasedání dotaci ve výši 40 000,- přijalo. Tato částka činí 70% z celkových nákladů akce. Celkové náklady na nákup vybavení činily 60 859,-.

Zásahový oděv, obuv, přilba, kukla a rukaviceAnalogová vozidlová radiostanice