Navigace

Obsah

Kulturní mosty přes řeku Moravu


Tisková zpráva

Projekt obce „Kulturní mosty přes řeku Moravu“

Tento projekt se realizoval v letošním roce od května do září.  Dotace byla získána z Operačního programu přeshraniční spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů SR-ČR.  Předmětem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi obcemi Milotice a městem Bánovce nad Bebravou v oblasti společenských a kulturních výměn. První aktivitou projektu byla účast obce Milotice na rámci Kulturního léta v Bánovcích nad Bebravou 13. 7. 2014. V pořadu „Čo by kameňom dohodil“ vystoupil Dětský národopisný soubor Trnaveček, mládežnický Slovácký krůžek, mužský sbor, ženský sbor a cimbálová muzika Kapric. Současně se představili naši tradiční řemeslníci a producenti. Malá výstava krojů s vyšíváním krojových součástí, houslař, košíkářské výrobky, kraslice, z tradičních produktů pak svatební koláčky, bramborové laty, beleše, perníčky a také víno. Náš slovenský partner představil mládežnický národopisný taneční soubor Drienovec s cimbálovou muzikou, tradiční řemesla a produkty bánovecka.

Další aktivitou projektu byla účast slovenského partnera na Národopisném festivalu kyjovského Dolňácka, který se uskutečnil 8. – 10. 8. 2014 v Miloticích. Již první den festivalu jsme přivítali delegaci v čele s primátorem města Mariánem Chovancem. Na festivale se pak interaktivně představili v přírodním areálu Šidleny a v zahradě Státního zámku řemeslnící z bánovecka. Jednalo se o drátování, tkaní koberců, vyřezávání ze dřeva, čipkování. Z tradičních produktů to pak byly výborné sýry a uzené výrobky. V nedělním hlavním programu festivalu pak proběhl společný mezinárodní pořad písní a tanců pod autorským vedením Ivany Smolákové s názvem „Co by kamenem dohodil“. Společně s cimbálovými muzikami vystoupil taneční soubor mládeže Šotyš z Milotic a soubor Drienovec z Bánovců nad Bebravou.

K zajištění výše uvedených aktivit bylo z projektu pořízeno 15 pivních setů, dva přenosné reflektory na stojanech a elektrický rozvaděč na stojanu včetně kabeláže.

K propagaci projektu byla vydána publikace „Kuchařka tradičních receptů slovácka a bánovecka“.  Tradiční recepty byly sesbírány od žen z Milotic a Bánovců nad Bebravou. Mnohé z receptů se předávají z generace na generaci a mladí lidé je už možná ani neznají. K zachování těchto tradičních, mnohdy i velmi jednoduchých a časově nenáročných receptů má tato kuchařka sloužit. Křest vydané publikace vínem a rozmarýnem proběhl v sobotu 20. září na velkolepé akci Mňamfest v Bánovcích nad  Babravou (účast 17 tis. lidí). S velkým úspěchem zde vystoupil také mužský sbor z Milotic s cimbálovou muzikou. Program byl sestaven z tradičních písní a ukázky zarážání hory.

Druhý křest proběhl v neděli 21. září na akci Mikroregionu Nový Dvůr „ Trh tradičních produktů a řemesel“ na Státním zámku Milotice. Oba křty se uskutečnily vždy za účasti parterů projektu. Kuchařka tradičních receptů bude k dostání v informačních centrech a na MÚ Bánovce a OÚ Milotice.

Jaroslava Kundratová

p       l

                               F O N D    M I K R O P R O J E K T Ů