Navigace

Obsah

Strategie obce

 

  

Obec Milotice

696 05 Milotice, Školní 72

Příloha ke Strategii obce – program obnovy vesnice

 

 

Rozpracované a plánované akce pro období 2019 – 2020:

 

Půdní vestavba ZŠ realizace v roce 2019 v případě přijetí dotace z MŠMT ve výši 90%, celkové náklady 15. 000 000,- Kč., spoluúčast 1.500 000,- Kč.

 

Rekonstrukce komunikace na ul. Na kanále realizace v roce 2019, možnost spolufinancování z dotace MMR (1. 000 000,- Kč) spoluúčast 2.500 000,- Kč

 

ZTV u Lihovaru realizace v roce 2019, celkové náklady 600 000,- Kč.

 

Fasáda a oprava bytů Rafanda realizace v roce 2019, celkové náklady 500 000,- Kč.

 

Rekonstrukce vestibulu KD realizace v roce 2019, spoluúčast ve výši 500 000,- Kč.

 

Parkoviště u KD realizace v roce 2019 v případě přijetí dotace, celkové náklady 4. 000 000,- Kč., spoluúčast 400 000,- Kč.

 

ZŠ – parkoviště před tělocvičnou realizace v roce 2019, celkové náklady 1.200 000,- Kč.

 

Rekonstrukce vnitřních prostor bývalé MŠ realizace v roce 2019 v případě přijetí dotace, celkové náklady 500 000,- Kč.

 

Hřiště za tribunou realizace v roce 2019 v případě přijetí dotace, spoluúčast 300 000,- Kč.

 

Vodní dílo – Kanál  vyčištění, realizace v roce 2020, využití dotací MŽP (retence) nebo MZ (komerční využití)

Mobiliář obce - lavičky, zeleň realizace v roce 2019, celkové náklady 100 000,- Kč.

 

Projektové dokumentace:

 

PD technické zázemí v bývalém ZD PD v roce 2019, náklady  200 000 ,- Kč., realizace v roce 2020

PD byty nad poštou realizace v roce 2019, náklady 200 000,- Kč.

 

 

 

 

 

Další plánované akce:

 

Oprava tělocvičny a podlahového topení realizace 2019 – 2020 v případě přijetí dotace z MŠMT, celkové náklady 3 360 000 Kč,

 

Víceúčelová hřiště pro sportovní aktivity mládeže (za tribunou hřiště TJ Agro), dle dotačních možností

 

Chodník U Statku souvisí se státní komunikaci 3. etapa, možnost čerpání dotace ze SFDI

 

Autobusová zastávka U Statku celkové náklady cca 400 tis. Kč, realizace 2019

 

Zalesňování krajin, výsadba biokoridorů  OPŽP, realizace 2019. - 2020

 

Zateplení  budovy pošty a výměna oken využití dotačních možností, realizace 2020

 

Rozšíření sběrného dvoru (areál bývalého zemědělského družstva) využití dotačních možností, celkové náklady cca 5. 000 000,- Kč.

 

Výstavba nájemních bytů v podkroví pošty realizace v roce 2020

 

Rekonstrukce školní jídelny, příprava projektu 2019, realizace 20019 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Milotice dne 18. 12. 2018, usnesením č. 8/2019-13