Navigace

Obsah

Kostel Všech svatých

 

Milotická farnost s konsekrovaným (1. 11. 1744 ) kostelem Všech svatých je starého původu. Vznikla nejpozději ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo místním vladykům, později zámeckým pánům, z nichž poslední byli Seilernové.

 

kostelNynější kostel byl postaven na místě starého gotického kostela. V letech 1702 - 1703 byl kolem kostela ohrazen hřbitov a postavena kostnice. Kostel je jednolodní, podélně orientovaná stavba, zaklenutá valenou klenbou s nadokeními výsečemi. Presbytář je zakončen trojboce. Nad průčelím se vypíná 36 metrů vysoká věž s cibulovitou střechou s lucernou z roku 1911, která nahradila nízkou jehlancovou střechu z roku 1807. Nové zastřešení navázalo na původní vzhled z roku 1701. Vnitřní zařízení kostela zůstalo převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář se zaoltářní architekturou s umělého mramoru zdobí obraz Všech svatých od brněnského malíře Jana Šterna. Mezi početnými svatými jsou zastoupení především světci oblíbeni v 18. století, mezi nimi i Jan Nepomucký. 

 

Sochy u svatostánku, dále sochy sv. Barbory, sv. Kateřiny jsou z brněnské dílny Ondřeje Schweigla. Nad zakristií je panská oratoř. Z dílny O. Schweigla pochází také kazatelna a křtitelnice s řezbou Křtu Páně. Varhanní stroj dodala firma Tuček v roce 1927, zůstala však stará barokní skříň, osazená sedmi anděli hrajícími na harfu, kytaru, housle a tympány. 

 

kostelNa věži jsou celkem tři zvony. Nejstarší je z roku 1817 - zvon Panny Marie, další byly posvěceny roku 1968 a pojmenovány podle sv. Antonína a sv. Cyrila a Metoděje. Čtvrtý zvon - umíráček byl obnoven roku 1999. Pod kostelem je hrobka rodiny Serenyiů z roku 1841 se šesti rakvemi, u bočního vchodu je pomník padlých z l. světové války 1914 - 1919.

Barokní zeď kolem kostela se sochařskou tvorbou Ondřeje Schweigla (sv. Josef, sv. Jan Nepomucký, sv. Anna, sv. Jan Křtitel) a neznámého mistra, který pracoval v bělavém, dojmem mramoru působícím rakouském pískovci kaisersteinském (sv. Florián, sv. Vendelín. sv. Izidor, Kalvárie) byla zařazena mezi kulturní památky I. kategorie a patří mezi ojedinělé stavby střední Evropy. Z posledního sčítání lidu vyplynulo, že v obci se k římsko-katolické církvi hlási větší procento obyvatel, avšak věřících, kteří víru praktikují a žijí je podstatně méně. V roce 1990 byl v obci založen III. řád sv. Františka. Při farnosti působí dívčí chrámový sbor "schola" a chrámový pěvecký sbor .