Navigace

Obsah

Kostel Všech svatých

 

Milotická farnost s konsekrovaným ( 1.11. 1744 ) kostelem Všech svatých je starého původu. Vznikla nejpozději ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo místním vladykům, později zámeckým pánům, z nichž poslední byli Seilernové.

 

kostelNynější kostel byl postaven na místě starého gotického kostela. V letech 1702-1703 byl kolem kostela ohrazen hřbitov a postavena kostnice. Kostel je jednolodní, podélně orientovaná stavba, zaklenutá valenou klenbou s nadokeními výsečemi. Presbytář je zakončen trojboce. Nad průčelím se vypíná 36 metrů vysoká věž s cibulovitou střechou s lucernou z r. 1911, která nahradila nízkou jehlancovou střechu z r. 1807. Nové zastřešení navázalo na původní vzhled z roku 1701. Vnitřní zařízení kostela zůstalo převážně barokní a rokokové. Hlavní oltář se zaoltářní architekturou s umělého mramoru zdobí obraz Všech svatých od brněnského malíře Jana Šterna. Mezi početnými svatými jsou zastoupení především světci oblíbeni v 18.století, mezi nimi i Jan Nepomucký. 

 

Sochy u svatostánku, dále sochy sv. Barbory , sv.Kateřiny jsou z brněnské dílny Ondřeje Schweigla. Nad zakristií je panská oratoř. Z dílny O. Schweigla pochází také kazatelna a křtitelnice s řezbou Křtu Páně. Varhanní stroj dodala firma Tuček v roce 1927, zůstala však stará barokní skříň, osazená sedmi anděli hrajícími na harfu, kytaru, housle a tympány. 

 

kostelNa věži jsou celkem tři zvony. Nejstarší je z roku 1817 -zvon Panny Marie, další byly posvěceny roku 1968 a pojmenovány podle sv. Antonína a sv. Cyrila a Metoděje.Čtvrtý zvon -umíráček byl obnoven r.1999. Pod kostelem je hrobka rodiny Serenyiů z. r. 1841 se 6 rakvemi, u bočního vchodu je pomník padlých z l.světové války 1914-1919.

Barokní zeď kolem kostela se sochařskou tvorbou Ondřeje Schweigla ( sv. Josef, sv. Jan Nepomucký, sv. Anna, sv. Jan Křtitel) a neznámého mistra, který pracoval v bělavém, dojmem mramoru působícím rakouském pískovci kaisersteinském (sv.Florián, sv. Vendelín. Sv. Izidor, Kalvárie) byla zařazena mezi kulturní památky I.kategorie a patří mezi ojedinělé stavby střední Evropy. Z posledního sčítání lidu vyplynulo, že v obci se k římsko-katolické církvi hlási větší procento obyvatel, avšak věřících , kteří víru praktikují a žijí je podstatně méně. V roce 1990 byl v obci založen III. řád sv. Františka. Při farnosti působí dívčí chrámový sbor "Schola" a chrámový pěvecký sbor .