Navigace

Obsah

1920


Rok 1920 byl podoben roku 1919. Nic se nelepšilo, ano štvanicemi stran tak to daleko došlo, že republice bylo namále. Nepokojné živly komunistické troufaly si zvrtnouti republikánský pořádek a usaditi vládu židovsko komunistickou. Naštěstí převrat se nepodařil, neboť vláda úřednická, která nastoupila místo neschopné a úplatné vlády rudozelené, sjednala trochu pořádku a klidu. Mimo politických bojů začaly i boje náboženské, proti církvi katolické. Bude to smutná historie, líčící náboženské třenice, odpady a loupení katolických kostelů v roce 1920. U nás byl poměrný pokoj, neboť zdrcující většina zůstala věrnou církvi římsko-katolické a proto odpadlíci a nevěrci tak si netroufali.

Že různých soupisů a rekvisic bylo hojnosť, dá se domysliti. Nadělali rozličných ústředen a různých úřadů, k ničemu to nebylo, ale zaměstnávali tam tisíce a tisíce zbytečného úřednictva a to bylo hlavní. Zato dluhy a nové daně rostly jako po déšti huby. Úroda byla prostřední a ceny za obilí průměrně 170 Kč, za brambory 40 K, řepu 30 K. Vína zase málo, trochu se urodilo karlátek, z nichž po několika letech měl jsem asi 40 litrů slivovice. Drahota v oděvu a obuvi stále vysoká.

V roce 1920 8. září byla velkolepá slavnosť ve Skoronicích, založení Orla a svěcení nádherného orelského práporu. Čítalo se účastníků na 6.000.

V tomto roce vrátili se legionáři, kteří zůstali na živu, ze Sibiře. Z farnosti přišlo jich asi 25 a až na nepatrné výminky, nezkazili se a po mnoha letech opět zbožně přijali sv. svátosti.

další rok