Navigace

Obsah

Přehled plánovaných akcí v roce 2024:

 

Leden
 5. 1. Degustace archivních vín
 7. 1. Tříkrálová sbírka
13. 1. Košt archivních vín
14. 1. Přednáška terapeutky
20. 1. Obecní + školní ples
21. 1. Dětský krojový ples
27. 1. Hasičský ples
28. 1. Mše sv. za ženy

Únor
 4. 2. Taneční odpoledne pro seniory
10. 2. Fašaňková zábava
11. 2. Fašaňková obchůzka
24. 2. Košt drkotin

Březen
 2. 3. Sportovní ples
 8. - 10. 3. Dětská burza
17. 3. Degustace vín
22. - 24. 3. Burza knih
24. 3. Dětský karneval
31. 3. Košt vín

Duben
 5. 4. Noc s Andersenem
20. 4. Ukliďme Česko, ukliďme Milotice
27. 4. Pálení čarodějnic

Květen

 4. 5. Divadelní představení 
  5. 5. Odpoledne pro seniory
11. 5. Traktoriáda
12. 5. Den matek
16. 5. Pouť do zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého
18. 5. Šotyš slaví
19. 5. Zpívání mužských sborů
25. 5. Oldies párty
26. 5. První svaté přijímání

Červen
  1. 6. Den dětí u myslivců
  2. 6. Boží Tělo
  7. 6. Noc kostelů
  8. 6. Rodinné odpoledne
  9. 6. Zbořilovy Milotice
15. 6. Pohádková zahrada
16. 6. Oslavy 100 let orelského praporu
29. 6. Turnaj hráčů kopané

Červenec
 6. 7. Cyrilometodějský pochod
 

Srpen
  1. - 4. 8. Národopisný festival kyjovského Dolňácka
24. 8. Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
30. - 31. 8. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den
 31. 8. Koncert Leoše Čepického a Leoše Černého
31. 8. Myslivecká letní rocková noc

Září
  1. 9. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den
  8. 9. Děkovná mše sv. za úrodu
14. 9. Burčákové putování
15. 9. Trh místních produktů a řemesel
27. - 29. 9. Dětská burza


Říjen

12. 10. Burčákový pochod
20. 10. Misijní neděle
26. 10. Předhodová zábava
30. 10. Adorační den farnosti

Listopad
 9. - 11. 11. Krojované hody
16. 11. Martinské Šidleny

Prosinec
  7. 12. Vánoční jarmark
 8. 12. Mikulášská besídka
22. 12. Zpívání u vánočního stromu
31. 12. Silvestrovský pochod do Vlkoše