Obsah

Přehled plánovaných akcí v roce 2023:

 

Leden
15. 1. Taneční odpoledne pro seniory
20. 1. Vernisáž s cestopisným povídáním
21. 1. Farní ples
22. 1. Dětský krojový ples
28. 1. Hasičský ples

Únor
11. 2. Obecní + školní ples
17. 2. Povalentýnský kvíz
18. 2. Fašaňková zábava
19. 2. Fašaňková obchůzka
25. 2. Košt drkotin
 

Březen
 4. 3. Sportovní ples
10. – 12. 3. Burza knih
12. 3. Dětský karneval
17. – 19. 3. Dětská burza jaro-léto
24. - 26. 3. Postní duchovní obnova s dominikány
26. 3. Degustace vín
31. 3. Noc s Andersenem

Duben
 6. – 10. 4. Velikonoce na zámku akce zrušena
 9. 4. Velikonoční košt vín
15. 4. 10. výročí Trnavečku
22. 4. Ukliďme Česko, ukliďme Milotice
29. 4. Pálení čarodějnic

Květen
 7. 5. Odpoledne pro seniory
13. 5. Traktoriáda   akce zrušena
14. 5. Den matek
16. 5. Pouť v zámecké kapli sv. Jana Nepomuckého
20. 5. Hasičská soutěž 60, 100
21. 5. Zpívání mužských sborů

Červen
 3. 6. Hasičská soutěž O pohár starosty obce
 4. 6. První svaté přijímání
10. 6. Rodinné odpoledne
11. 6. Slavnost Božího Těla
18. 6. Zbořilovy Milotice
24. 6. Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
24. 6. Pohádkový les
25. 6. Noční prohlídky na zámku
30. 6. Táborák k ukončení školního roku

 

Červenec
 8. 7. Cyrilometodějský pochod
16. 7. Noční prohlídky na zámku

Srpen
  6. 8. Noční prohlídky na zámku
14. 8. Letní promítání na hřišti
20. 8. Odpoledne s J. S. Bachem

Září
 1. 9. Seniordance (Milotice)
 1. – 2. 9. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den
 3. 9. Zarážání hory
 9. 9. Pouť do Žarošic na Zlatou sobotu
10. 9. Žehnání úrody
16. 9. Burčákový pochod Mikroregionu Nový Dvůr
17. 9. Trh místních produktů
22. – 24. 9. Dětská burza podzim-zima
30. 9. Koncert v Kafebaru U Bohuška - Alen
Říjen

  7. 10. Drakiáda
14. 10. Burčákový pochod
22. 10. Misijní neděle
27. 10. Koncert v Kafebaru U Bohuška - Reverend Killjoy  zrušeno
28. 10. Předhodová zábava

Listopad
 4. – 6. 11. Krojované hody
11. 11. Martinské Šidleny
24. 11. Kateřinská zábava
25. 11. Koncert rockových kapel
 

Prosinec
 8. 12. Koncert v Kafebaru U Bohuška - Šimanský & Niesner
 9. 12. Předvánoční trh
10. 12. Vánoční koncert DH Miločanka
17. 12. Zpívání u vánočního stromu
30. 12. Živý Betlém
31. 12. Silvestrovský pochod do Vacenovic