Obsah

Zprávy

Žloutenka - preventivní opatření

V uplynulých týdnech se se v Jihomoravském kraji objevil zvýšený počet onemocnění infekční žloutenkou (virové hepatitidy typu A). Krajský úřad proto vydal informace o preventivních opatřeních souvisejících s touto nemocí. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Cvičení s kravičkou Miluškou

Cvičení pro děti od prvních krůčků do pěti let začíná v pondělí 5. září v 17.00 hodin v tělocvičně ZŠ Milotice. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Tašky na tříděný odpad

Jako poděkování za třídění odpadu jsou na obecním úřadě tašky na třídění odpadu. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách na obecním úřadě. Jedna sada připadá na jedno číslo popisné. celý text

ostatní | 28. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Elektronická evidence tržeb

Finanční úřad informuje o zavedení elektronické evidence tržeb. celý text

ostatní | 15. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

Svoz popelnic

Oznamujeme občanům, že svoz popelnic bude probíhat vždy ve čtvrtek každý lichý týden(tedy stejně jako doposud, jen se svoz posunul z úterý na čtvrtek)... celý text

ostatní | 12. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Placení daní složenkou zdarma

Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenkou, díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na kterékoli poště zdarma! celý text

ostatní | 2. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Povinnost registrace jako plátce spotřební daně z vína

Celní úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje na povinnost se zaregistrovat jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů a podata daňové přiznání. celý text

ostatní | 26. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Snížení poplatku za zřízení kabelové televize

Zastupitelstvo obce schválilo snížení připojovacího poplatku pro domácnosti, které ještě nemají kabelovou televizi připojenou na 500,-Kč. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné nově platit poplatky přes terminál. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Rámec dohodnutých pravidel v lokalitě ZTV Záluží

Dohodnutá pravidla v lokalitě ZTV Záluží: celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy)
Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních
zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny
příslušného celního úřadu.
Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutuaž do výše jednoho milionu korun.
Při kontrole musí prodejce předložit:
• Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
• Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
• Kopii oznámení celnímu úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6,
epodatelna:podatelna530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111 celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro občany

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: Správce Webu