Obsah

Oznámení o době a místě konání voleb:

Typ: ostatní
Starosta obce Milotice oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
    a dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

    Volby do Senátu I. kolo, které se uskuteční dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
    a 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné II. kolo se uskuteční dne 30. září 2022
    od 14.00 do 22.00 hodin a 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb
    ve volebním okrsku č. 1 je volební místností obřadní síň Obecního úřadu Milotice,
    Školní 72, pro voliče z těchto ulic: Dědina, Díly, Fučíkova, Korábek, Na Podsedku,
    Ratíškovská, Školní, Tihelně, Vrchní Konec, Vývoz, Záhumní, Závistě.

    ve volebním okrsku č. 2 je volební místností přístavbě Kulturního domu Milotice,
    Dubňanská 425 pro voliče těchto ulic: Dubňanská, Na Kanále, Na Pískách, Na Samotě,
    Rafanda, U Statku, Zafáří, Za Kostelem, Záluží, Zámecká.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
    (platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním
    pasem aj.).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací
    lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 


Vytvořeno: 6. 9. 2022
Poslední aktualizace: 7. 9. 2022 15:55
Autor: