Obsah

Nahlášení urny

Typ: ostatní
Obec Milotice je dle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví provozovatelem veřejného pohřebiště (hřbitova), který ukládá obci vést evidenci uložených lidských ostatků. Každé uložení lidských ostatků je nájemce hrobového místa povinen ohlásit předem a doložit listem o prohlídce zemřelého nebo dokladem o zpopelnění. Porušení této povinnosti je přestupkem, který lze podle § 26 ods. 2 zákona o pohřebnictví postihnout pokutou do 70 000 Kč. Vyzýváme občany, aby na obecním úřadě dodatečně nahlásili urny, které mají uloženy na hřbitově v Miloticích. Pokud tuto povinnost splníte do 31. 12. 2019, bude urna zaevidována bez přestupkového řízení a nebude uložena žádná pokuta.

Vytvořeno: 4. 10. 2019
Poslední aktualizace: 4. 10. 2019 09:29
Autor: