Obsah

Aktuality

Zprávy

Sbírka Šance pro děti 1

Sbírka Šance pro děti

Ve dnech od 13. do 26. 9. 2018 bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (šance pro děti) na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí.
Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec Nadačního fondu pan Karel Vaněk, který bude obcházet jednotlivé domy. Nejedná se o podomního prodejce. Sbírka je dobrovolná. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor:

Splatnost poplatku za odpady

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je splatný do konce měsíce září.
Pozor změna!!! Od 1. 1. 2018 podle zákona ten, kdo neprokáže nárok na osvobození od poplatku do doby splatnosti poplatku tj. 30. 9., tomu nárok na osvobození zaniká. celý text

ostatní | 31. 8. 2018 | Autor:
logo

Turistické Slovácko na jednom místě

Turistické Slovácko na jednom místě. Vzniká databáze cestovního ruchu
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na Slovácku mají nyní podnikatelé v cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci minulého roku a pokračuje v roce 2018.
Podnikatelé k pasportizaci mohou využít velmi jednoduchý formulář, který je navede a na vše potřebné se zeptá. Odkaz na něj je možné si najít na webu MAS Dolní Morava.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící Turistická asociace Slovácko. Informace se stanou součástí populárního webu Slovácko.cz, který letos čeká velká rekonstrukce.
Turistická asociace Slovácko, z.s. vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro okres Hodonín s cílem jednotné propagace cestovního ruchu. Založily ji místní akční skupiny, mikroregiony a také podnikatelé. Hlavním posláním asociace je podílet se na společné organizaci cestovního ruchu vycházející z historického, kulturního a přírodního dědictví kraje, a tak přispět k ekonomickému rozvoji místních komunit a kvality života místních obyvatel.

Zdeněk Šmýd, Koordinátor cestovního ruchu Turistické asociace Slovácko, z.s.

celý text

ostatní | 22. 3. 2018 | Autor:

Vodovodní přípojka Šidleny

Informace o vodoměrných šachtách pro zájemce o vodovodní přípojku u Šidlen. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor:

Výsledky II. kola voleb prezidenta ČR

Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky v Miloticích:
Počet voličů v seznamu: 1543
Vydané obálky: 1022 (66%)
Platné hlasy: 1019
Počet získaných hlasů:
Miloš Zeman 503 hlasů
Jiří Drahoš 516 hlasů celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor:
Poděkování Arcidiecézní charity Olomouc 1

Poděkování Arcidiecézní charity Olomouc

Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc děkuje všem občanům Milotic, kteří zasílají své pravidelné příspěvky v rámci projektu Adopce na dálku a také těm, kteří přispěli potřebným obyvatelům této karibské země v průběhu adventního času. Zakoupením haitských výrobků, kávy a svařeného vína letos přispěli úctyhodnou částkou 11 131,-Kč, která bude použita na podporu vzdělávání, zdravotní péče a rozvoje komunitního života na Haiti. celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor:

Výsledky voleb prezidenta ČR v I. kole v Miloticích

Celková účast v Miloticích činila 969 voličů = 62,44%. Počet neplatných hlasů 3.
Pořadí kandidátů podle počtu odevzdaných hlasů:
1. Miloš Zeman......341 hlasů
2. Jiří Drahoš..........275 hlasů
3. Pavel Fischer.....134 hlasů
4. Marek Hilšer......99 hlasů
5. Michal Horáček....75 hlasů
6. Mirek Topolánek...28 hlasů
7. Jiří Hynek............9 hlasů
8. Petr Hannig........4 hlasy
9. Vratislav Kulhánek.1 hlas
více informací na www.volby.cz
celý text

ostatní | 13. 1. 2018 | Autor:
koledníci

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Při letošní Tříkrálové sbírce, která v Miloticích proběhla v neděli 7. ledna 2018, koledníci vybrali celkem 83.278,- Kč.
Srdečně dekujeme za důvěru a podporu charitního díla, skrze které můžeme pomáhat lidem potřebným, nemocným či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci sbírky.
Správci farnosti P. Mgr. Pavlu Kaškovi, koordinátorce Marii Lungové, starostovi obce Mgr. Josefu Levkovi a zvláště vedoucím skupinek a koledníkům, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.
Organizátoři sbírky a vedení Charity Kyjov. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor:
Značení popelnic čárovým kódem 1

Značení popelnic čárovým kódem

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Milotice č. 1/2017 nebudou od 11. ledna 2018 nádoby na komunální odpad (popelnice) neoznačené čárovým kódem vyvezeny.
Značení nádob: stea.soare@gmail.com 739 400 816.
celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Kotlíkové dotace

V rámci Operačního programu Životního prostředí (tzv. kotlíkových dotací)byl spuštěn projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II.Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění. Jedná se o kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Dne 14.9.2017 byla vyhlášena výzva tohoto projektu, která úspěšně navazuje na 1. projekt kotlíkových dotací. Od 16.10.2017 mohou žadatelé Jihomoravského kraje elektronicky zasílat žádosti o dotaci. Sběr elektronických žádostí bude probíhat do 31.10.2018. Aktuálně zbývá rozdělit přes 52 mil. Kč žadatelům.

V případě většího zájmu občanů jsou projektové manažerky připraveny uspořádat informační semináře, na kterých sdělí bližší informace o celém procesu projektu, tzn. od podání žádosti fyzických osob, až po finanční vyúčtování, včetně zodpovězení dotazů. Semináře lze uspořádat po vzájemné domluvě.

Občané se též mohou obracet telefonicky na projektové manažerky Jihomoravského kraje s dotazy. V případě domluvy mohou projektové manažerky pomoci žadatelům vyplnit elektronickou žádost na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Kontakty na projektové manažerky:
Ing. Tereza Rosypalová
rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz
541 651 371
Bc. Jana Skácelová
skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz
541 651 407
Ing. Anna Gelová
gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz
541 651 231
Bc. Kateřina Fafílková
fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz
541 651 425


Občané Vaší obce dostanou navíc ke schválené částce bonus 7.500,00 Kč.

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetovém portálu Jihomoravského kraje – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

Případné dotazy prosím zasílejte na emailové adresy odrazkova.sarka@kr-jihomoravsky.cz a malikova.marketa@kr-jihomoravsky.cz.

celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor:

Upozornění společnosti E.ON na povinnost odstranění dřevin

Společnost E.ON. Distribuce, a. s. upozorňuje na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. a povinností, které z něj plynou. celý text

ostatní | 23. 10. 2017 | Autor:

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Miloticích

Celkem bylo odevzdáno 924 platných hlasů.
Volební účast činila 58,19%.

celý text

ostatní | 21. 10. 2017 | Autor:

Návod, jak na zapáchající popelnice a pytle

Návod, jak řešit zapáchající popelnice a pytle, můžete shlédnout v následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor:

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.


JUDr. David Stančík
ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu
Sekce řízení úřadu
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz
twitter: @fu_jmk


celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor:

Svoz tříděného odpadu

Obecní úřad oznamuje, že svoz tříděného odpadu bude probíhat již od 6.00 hodin.
Prosíme občany, aby pytle s odpadem dali před svůj dům včas. Děkujeme!
Dále upozorňujeme, že pytle s odpadem přesahujícím hmotnost 10 kg nebudou od domu svezeny. celý text

ostatní | 24. 2. 2017 | Autor:

Odpad u sběrného dvora

Žádáme občany, aby neukládali odpad v okolí sběrného dvora, ale odevzdali jej na sběrném dvoře v otevírací dobu! celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanům

Upozorňujeme majitele "chytrých" telefonů, že si mohou zdarma stáhnout z webových stran obce aplikaci V obraze. Po zaregistrování budou veškeré informace zveřejněné na webových stranách obce odesílány do vašeho telefonu. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor:

Placení daní složenkou zdarma

Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenkou, díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na kterékoli poště zdarma! celý text

ostatní | 2. 3. 2016 | Autor:
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné platit poplatky přes terminál v kanceláři číslo 1. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor:

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor:

Rámec dohodnutých pravidel v lokalitě ZTV Záluží

Dohodnutá pravidla v lokalitě ZTV Záluží: celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor:

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy) celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor:

Upozornění pro občany

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor:

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: