Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:53

Slunce zapadá:20:43

Odkazy

Czech POINT

logo Zažijte jižní Moravu

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuality

Zprávy

Prosba o zapůjčení fotografií

SDH Milotice žádá občany, kteří mají jakékoliv fotografie vztahující se k milotickým hasičům o jejich zapůjčení. Bližší informace pan Sochor (732 324 640). celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor:

Pronájem kurtu

Byl zahájen provoz kurtu na hřišti FK Milotice. Rezervace na telefonním čísle 721 663 159.
Cena 100,-Kč/hodina celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor:

Uzavírky silnic Kyjov - Milotice a Milotice - Ratíškovice

Od 2. do 27. května bude částečně uzavřena silnice mezi Miloticemi a Vacenovicemi.
Od 29. května budou uzavřeny silnice Kyjov - Milotice a Milotice - Ratíškovice.
Podrobnější informace v příloze. celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor:

Odpočty podružných vodoměrů

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš oznamuje, že od 22. května bude provádět odečty podružných vodoměrů. Občané, kteří podružný vodoměr nenahlásili při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod, ať tak učiní v kanceláři svazku (778 543 540) nebo technika ČOV p. Holuba (778 543 541). celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor:

Upozornění na škůdce

V obci se vyskytl škůdce na keřích krušpánku - Zavíječ zimostrázový. Požírá listy, napadení vede k odumření rostliny. Účinnou obranou je použití prostředků proti savým a žravým škůdcům. Doporučen je přípravek (s obsahem látky thiacloprid) Calypso 480 SC. Pro odpůrce chemických přípravků sběr housenek, popřípadě biologický přípravek FORAY 48. O opakovaném postřiku v letních měsících budeme informovat.
Další přípravky s obsahem látky thiacloprid: BISCAYA 240 OD,CALYPSO AL, PROTEUS 110 OD, SONIDO. celý text

ostatní | 26. 4. 2017 | Autor:

FÚ pro Jihomoravský kraj informuje

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017, nebo její první splátky. Od 19. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde je na alonži uvedena mimo jiné celková výše daňové povinnosti na rok 2017 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba zdarma přiloženou daňovou složenkou na kterékoliv poště.
celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor:

Návod, jak na zapáchající popelnice a pytle

Návod, jak řešit zapáchající popelnice a pytle, můžete shlédnout v následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor:

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.


JUDr. David Stančík
ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu
Sekce řízení úřadu
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz
twitter: @fu_jmk


celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor:

Zastupitelstvo obce

Starosta obce svolává zastupitelstvo obce, které se koná ve středu 19. dubna 2017 v 18.00 hodin 2017 v obřadní síni obecního úřadu. celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor:

Změna svozu popelnic

Svoz komunálního odpadu (popelnic) bude od března probíhat každý třetí čtvrtek: 13. dubna, 4. května, 25. května... celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor:

Svoz tříděného odpadu

Obecní úřad oznamuje, že svoz tříděného odpadu bude probíhat již od 6.00 hodin.
Prosíme občany, aby pytle s odpadem dali před svůj dům včas. Děkujeme!
Dále upozorňujeme, že pytle s odpadem přesahujícím hmotnost 10 kg nebudou od domu svezeny. celý text

ostatní | 24. 2. 2017 | Autor:

Nařízení státní veterinární správy

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako příslušný orgán
podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto mění
mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/003507-B
ze dne 6. 1. 2017 (dále jen „MVO“),
která byla vydána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární
influenzy v k.ú. Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice v rámci Jihomoravského kraje.
Čl. 1
1) V článku 1 odst. 1 MVO se slova „Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)“ vypouští.
2) V článku 1 odst. 2 MVO se za slova „Zastávka (791113)“ vkládají slova „Vedrovice (777536),
Zábrdovice u Vedrovic (798754)“.
Čl. 2
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
V Brně dne 10. 1. 2017
MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky celý text

ostatní | 13. 1. 2017 | Autor:
Objednávka DVD z festivalu 1

Objednávka DVD z festivalu

Na obecním úřadě je možnost si objednat DVD jednotlivých pořadů z Národopisného festivalu 2016. Cena za 1DVD/1pořad je 60,-Kč. celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Odpad u sběrného dvora

Žádáme občany, aby neukládali odpad v okolí sběrného dvora, ale odevzdali jej na sběrném dvoře v otevírací dobu! celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2017

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. zveřejnila nový ceník za vodné a stočné platné od 1. 1. 2017 celý text

ostatní | 9. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanům

Upozorňujeme majitele "chytrých" telefonů, že si mohou zdarma stáhnout z webových stran obce aplikaci V obraze. Po zaregistrování budou veškeré informace zveřejněné na webových stranách obce odesílány do vašeho telefonu. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor:
#

Tašky na tříděný odpad

Jako poděkování za třídění odpadu jsou na obecním úřadě tašky na třídění odpadu. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách na obecním úřadě. Jedna sada připadá na jedno číslo popisné. celý text

ostatní | 28. 6. 2016 | Autor:

Placení daní složenkou zdarma

Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenkou, díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na kterékoli poště zdarma! celý text

ostatní | 2. 3. 2016 | Autor:

Snížení poplatku za zřízení kabelové televize

Zastupitelstvo obce schválilo snížení připojovacího poplatku pro domácnosti, které ještě nemají kabelovou televizi připojenou na 500,-Kč. celý text

ostatní | 6. 1. 2016 | Autor:
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné nově platit poplatky přes terminál. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor:

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor:

Rámec dohodnutých pravidel v lokalitě ZTV Záluží

Dohodnutá pravidla v lokalitě ZTV Záluží: celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor:

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy) celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor:

Upozornění pro občany

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor:

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: