Obsah

Strategie obce


Obec Milotice

696 05 Milotice, Školní 72

 

Příloha ke Strategii obce – program obnovy vesnice

 

Rozpracované a plánované akce pro období 2014 – 2016

 

 

Sběrný dvůr odpadů Milotice  celkové náklady 9,785mil. Kč, realizace 2014, 10% spoluúčast

                                                                                     

Penzion u zámku - dlažba a výstavní prostor  cca 400 000 Kč, Leader -SZIF, realizace 2014

 

Přesun tříd a družiny v ZŠ do hlavní budovy školy  realizace 2014 rozpočet cca 500 tis. Kč

 

Realizace přesunu MŠ do ZŠ realizace 2014, cca 5 mil. Kč, ROP JV

 

 Pořízení dětského hřiště pro MŠ u ZŠ  pouze v případě přijetí dotace – OPŽP, cca 1 mil. Kč,  realizace 2015

 

Bytová zástavba Záluží - infrastruktura, 4 587 000 Kč, realizace 2014

 

Opravy drobných sakrálních staveb, částka 70 tis. (kříž na ul. Školní), žádost na MMR 2014

 

Zateplení Hasičské zbrojnice (výměna oken, rekonstrukce topení, zateplení, střecha)  žádost podána u SFŽP  1,6 mil. (z toho 75% dotace) – realizace v případě přijetí  projektu 2014 - 30. 6. 2015

 

Víceúčelová plocha u KD Milotice  4,3 mil., (PD z r. 2008), realizace 2015-2016 v případě vhodného dotačního titulu

 

Vodovod v lokalitě vinných sklepů Šidleny – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (pro územní je) realizace 2016

 

 

Rozšíření STL plynovodu Ke statku – 2. etapa 1100 m - není PD, celkové náklady

cca 1,2 mil.Kč, realizace 2016

 

Chodník Ke statku – není PD, realizace 2016, vlastní podíl 1 mil. Kč, celkové náklady

cca 2 mil. Kč

 

Veřejné prostranství u OÚ- zpracována PD, realizace 2015, cca 950 tis.Kč

 

 

Cyklostezky na Náklo a k Šidlenám    zpracování projektové dokumentace

 

 

Částečná výměna oken na Kulturním domě  realizace2014, v případě přijetí individuální dotace JMK

 

Rekonstrukce střechy Kulturního domu, celkové náklady 500 tis., realizace 2015

 

 

Přírodní areál Šidleny, cca 11mil.Kč, PD 2009, 3 stavební objekty, dle dotačních možností

 

 

Víceúčelová hřiště pro sportovní aktivity mládeže (za tribunou hřiště TJ Agro), PD 2008, cena 1,015 mil Kč, realizace 2016, dle dotačních možností

 

Chodník na ul. Dubňanská  příprava 2014, realizace 2014-2015, vlastní prostředky 2 mil. Kč

 

 

Autobusová zastávka u školy celkové náklady cca 400 tis. Kč, realizace 2014

 

 

Autobusová zastávka u statku celkové náklady cca 400 tis. Kč, realizace 2015

 

 

Přeshraniční spolupráce SR - ČR   Národopisný  festival 2014 (cca 500 tis. Kč). Žádost na Fondu mikroprojektů, partner Bánovce nad Bebravou, realizace 2014

 

Chodník náves - obecní úřad  vlastní náklady 150 tis.

 

Kanalizace na hřišti TJ Agro   žádost podávala TJ AGRO Milotice, rozpočet 748 tis. Kč

 

Zpracování územního plánu  rozpočet 360 tis.Kč, realizace 2015

 

Inženýrské sítě a dopravní napojení - lokalita Za školou, celkové náklady cca 6 mil. korun, dotační titul MMR, realizace 2015 - 2016

 

 

 

Další plánované akce:

 

Oprava tělocvičny a podlahového topení, rozpočet dle PD 3 360 000 Kč, realizace 2015-2016

Studie využití staré Mateřské školy - 2014, realizace 2015- 2016 dle dotačních příležitostí

Zpracování knihy – Dějiny a současnost Milotic, tradiční recepty, dle dotačních příležitostí

Zateplení budovy a výměna oken pošty, v podkroví výstavba bytů, dle dotačních příležitostí

 

 

 

Schváleno ZO dne 25. 2. 2014