Obsah

Aktuality

Zprávy

plakátek

Téma na silvestrovský pochod

Milotice si pro letošní rok na pochod za prasátkem do Ratíškovic vylosovaly seriál Nemocnice na kraji města. celý text

ostatní | 22. 9. 2017 | Autor:

Změna ordinačních hodin

Praktická lékařka MUDr. Eva Kebrlová oznamuje, že od pondělí 25. do pátku 29. září bude ordinovat od 11.00 hodin. celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor:

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Milotice pořádá v sobotu 30. září od 9.00 hodin Sběr železného šrotu.
Občané mohou nepotřebné železo umístit před svým domem. Těžké věci jako kamna, kotle, bojlery.. hasiči z domu vynesou.
Děkujeme za podporu SDH Milotice, výtěžek bude využit na potřeby sboru. celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor:

Nové projednávání územního plánu

Upozorňujeme občany, že v pondělí 25. září proběhne v obřadní síni obecního úřadu od 18.00 hodin opakované veřejné projednávání Územního plánu Milotice. celý text

ostatní | 21. 9. 2017 | Autor:

Sběr papíru

ZŠ a MŠ Milotice oznamuje, že v úterý 24. října proběhne v době od 8.00 do 13.00 hodin sběr papíru. Žádáme občany, aby svázaný papír nachystali před své domy. Žáci jej budou sbírat a odvážet za každého počasí. Od pondělí 18. září od 7.00 do 8.00 hodin můžete papír vozit ke škole, kde jej pan školník zváží a zapíše na třídu nebo žáka. Děkujeme. celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor:

Uzavření sběrného dvora

Ve čtvrtek 28. září bude sběrný dvůr uzavřen! Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor:

Splatnost poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do konce měsíce září! celý text

ostatní | 11. 9. 2017 | Autor:

Oznámení společnosti E.ON občanům

Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.
I ve vaší obci zrealizujeme v období září-listopad 2017 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 2 mil. Kč , když vybudujeme v katastrálních územích Milotice transformační stanici 22/0,4kV s přívodem kabelem VN a kabelový rozvod nízkého napětí v části obce.
Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
S pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.

celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor:

Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v úterý 12. září v době od 7.30 do 17.30. Vypnutá oblast:
TS Sýpka, ulice U Statku od čp. 116 po konec obce. celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor:

Nebezpečný odpad!

Upozorňujeme občany, že do tříděného odpadu nepatří zdravotnický materiál (infuze, stříkačky apod.), ale do nebezpečného. V případě, že bude pytel obsahovat zmíněný odpad, nebude odvezen a nebudou započteny body. celý text

ostatní | 10. 8. 2017 | Autor:

Parkování u cukrárny

Žádáme občany, aby po dobu rekonstrukce chodníku na ulici Dubňanská neparkovali svá auta na parkovišti u cukrárny, ale za kulturním domem. Děkujeme! celý text

ostatní | 10. 8. 2017 | Autor:

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova) celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor:

Pronájem kurtu

Byl zahájen provoz kurtu na hřišti FK Milotice. Rezervace na telefonním čísle 721 663 159.
Cena 100,-Kč/hodina celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor:

Uzavírky silnic Kyjov - Milotice a Milotice - Ratíškovice

Od 2. do 27. května bude částečně uzavřena silnice mezi Miloticemi a Vacenovicemi.
Od 29. května budou uzavřeny silnice Kyjov - Milotice a Milotice - Ratíškovice.
Podrobnější informace v příloze. celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor:

Návod, jak na zapáchající popelnice a pytle

Návod, jak řešit zapáchající popelnice a pytle, můžete shlédnout v následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor:

Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.

Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.


JUDr. David Stančík
ředitel sekce a zástupce ředitele finančního úřadu
Sekce řízení úřadu
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz
twitter: @fu_jmk


celý text

ostatní | 10. 4. 2017 | Autor:

Svoz tříděného odpadu

Obecní úřad oznamuje, že svoz tříděného odpadu bude probíhat již od 6.00 hodin.
Prosíme občany, aby pytle s odpadem dali před svůj dům včas. Děkujeme!
Dále upozorňujeme, že pytle s odpadem přesahujícím hmotnost 10 kg nebudou od domu svezeny. celý text

ostatní | 24. 2. 2017 | Autor:

Odpad u sběrného dvora

Žádáme občany, aby neukládali odpad v okolí sběrného dvora, ale odevzdali jej na sběrném dvoře v otevírací dobu! celý text

ostatní | 22. 11. 2016 | Autor:

Nová služba občanům

Upozorňujeme majitele "chytrých" telefonů, že si mohou zdarma stáhnout z webových stran obce aplikaci V obraze. Po zaregistrování budou veškeré informace zveřejněné na webových stranách obce odesílány do vašeho telefonu. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor:

Nabídka bezplatného právního poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti. celý text

ostatní | 22. 8. 2016 | Autor:

Informace pro občany

Pytle s tříděným odpadem je možné odvézt na sběrný dvůr i mimo svozové dny. Pokud bude označen čárovým kódem a číslem popisným, bude vám započten do systému Zodpovědného nakládání s odpady. celý text

ostatní | 11. 7. 2016 | Autor:
#

Tašky na tříděný odpad

Jako poděkování za třídění odpadu jsou na obecním úřadě tašky na třídění odpadu. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách na obecním úřadě. Jedna sada připadá na jedno číslo popisné. celý text

ostatní | 28. 6. 2016 | Autor:

Placení daní složenkou zdarma

Finanční správa zavádí k 1. březnu tzv. daňovou složenkou, díky které mohou občané uhradit své daně kdykoli na kterékoli poště zdarma! celý text

ostatní | 2. 3. 2016 | Autor:
#

Platby přes terminál

Obecní úřad oznamuje občanům, že je možné nově platit poplatky přes terminál. Přijímány jsou karty: celý text

ostatní | 20. 11. 2015 | Autor:

Zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi o o změně některých zákonů. celý text

ostatní | 8. 9. 2015 | Autor:

Rámec dohodnutých pravidel v lokalitě ZTV Záluží

Dohodnutá pravidla v lokalitě ZTV Záluží: celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor:

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy) celý text

ostatní | 19. 2. 2015 | Autor:

Upozornění pro občany

Obecní úřad Milotice upozorňuje, že na území celé obce je od 1. 1. 2014 zakázán podomní prodej. Uvedený zákaz se týká i nabízení energií. Upozorňujeme občany, že na základě výše uvedeného nařízení mohou všechny, kteří nemají povolení obecního úřadu, vykázat z obce. Porušení tohoto nařízení můžete nahlásit v kanceláři obecního úřadu (tel. 518 619 541). celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor:

Kontejnery na textil

U obecního úřadu a u pošty je umístěn kontejner pro sběr textilu. Můžete zde odkládat nepotřebný textil: ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a párovanou nositelnou obuv, vše zabalené a zavázané do igelitových tašek nebo pytlů. Nepatří sem: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, mokré a znečištěné věci. Sesbíraný materiál se bude ručně třídit, ošacení vhodné k nošení se použije na charitativní účely, ostatní k recyklaci. Sběrem pomůžete i k minimalizaci komunálního odpadu. celý text

ostatní | 23. 10. 2013 | Autor: